โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com
Latest News2023-08-30T14:01:52+07:00
806, 2024

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

By |June 8th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน [...]

806, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

By |June 8th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 5 มิถุนายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ [...]

806, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Happy workplace come back to school สร้างองค์กรแห่งความสุข สู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

By |June 8th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Happy workplace come back to school สร้างองค์กรแห่งความสุข สู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ [...]

806, 2024

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

By |June 8th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 วันที่ 5 มิถุนายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ [...]

106, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการบริการวิชาการ สร้างกลยุทธ์การบริการวิชาการสู่สังคม

By |June 1st, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการบริการวิชาการ สร้างกลยุทธ์การบริการวิชาการสู่สังคม วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม GURU รู้เรื่องการบริการวิชาการ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร [...]

2905, 2024

คณาจารย์สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าและร่วมเจรจาการค้า ในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-ANRGA ASIA 2024 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

By |May 29th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณาจารย์สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าและร่วมเจรจาการค้า ในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-ANRGA ASIA 2024 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

2705, 2024

คณะบริหารธุรกิจ รุดหน้าเปิดประชุมร่วมกับ NPUST ไต้หวันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน Minor program international business management ประกาศพร้อมรับนักศึกษาไต้หวันเรียนบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

By |May 27th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ รุดหน้าเปิดประชุมร่วมกับ NPUST ไต้หวันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน Minor program international business management ประกาศพร้อมรับนักศึกษาไต้หวันเรียนบริหารธุรกิจ  มทร.อีสาน วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา [...]

2705, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ให้สอดคล้องกับ PLOs และ YLOs พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

By |May 27th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ให้สอดคล้องกับ PLOs และ YLOs พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2567 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ปรับปรุงครั้งที่ 2 [...]

2105, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดแข่งขันระดับนานาชาติ Global Social Enterprise Competition 2024 ดึงประเทศอาเซียนร่วมแข่งขันดันแนวคิดคนรุ่นใหม่กับธุรกิจเพื่อสังคมสร้างความยั่งยืน

By |May 21st, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดแข่งขันระดับนานาชาติ Global Social Enterprise Competition 2024 ดึงประเทศอาเซียนร่วมแข่งขันดันแนวคิดคนรุ่นใหม่กับธุรกิจเพื่อสังคมสร้างความยั่งยืน วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” Youth Entrepreneurs [...]

2005, 2024

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) รุ่นที่ 16 เข้าศึกษาดูงานภายในประเทศ จังหวัดชลบุรี

By |May 20th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) รุ่นที่ 16 เข้าศึกษาดูงานภายในประเทศ จังหวัดชลบุรี วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2567 งานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) รุ่นที่ 16 [...]

1805, 2024

คณะบริหารธุรกิจ ให้ความสำคัญกับสุขภาพของบุคลากรโดยการเชิญทีมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรม และฝึกปฏิบัติการนวดประคบลดปวดออฟฟิศซินโดรม

By |May 18th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ให้ความสำคัญกับสุขภาพของบุคลากรโดยการเชิญทีมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรม และฝึกปฏิบัติการนวดประคบลดปวดออฟฟิศซินโดรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการฝึกอบรมทำงานอย่างไรไม่เสี่ยงภัยออฟฟิศซินโดรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

1505, 2024

ผลงานนวัตกรรม ระบบการขายสินค้า OTOP ออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจ ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการนำเสนอเพื่อขอทุนในโครงการวิจัย การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ในงาน Matching Day Isan 2024

By |May 15th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

ผลงานนวัตกรรม ระบบการขายสินค้า OTOP ออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจ ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการนำเสนอเพื่อขอทุนในโครงการวิจัย การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ในงาน Matching Day Isan 2024 วันที่ 15 พฤษภาคม [...]

1505, 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ทำสำเร็จร่วมประสานบริษัทยักษ์ใหญ่ Taiflex ไต้หวันเปิดดำเนินการในไทยยืนยันพร้อมส่งนักศึกษาเข้าทำงานและฝึกประสบการณ์

By |May 15th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ทำสำเร็จร่วมประสานบริษัทยักษ์ใหญ่ Taiflex ไต้หวันเปิดดำเนินการในไทยยืนยันพร้อมส่งนักศึกษาเข้าทำงานและฝึกประสบการณ์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมแสดงความยินดีกับ Mrs. Klina Liu, [...]

1405, 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน มุ่งดึงความเป็นนานาชาติเสริมจุดเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ เชิญศาสตราจารย์จาก National Pingtung University of Science and Technology ไต้หวันบรรยายหัวข้อ “Sustainable Development Trend for the Educational Sector”

By |May 14th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน มุ่งดึงความเป็นนานาชาติเสริมจุดเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ เชิญศาสตราจารย์จาก National Pingtung University of Science and Technology ไต้หวันบรรยายหัวข้อ “Sustainable Development Trend for the Educational Sector” [...]

1005, 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ผสานองค์การธุรกิจจังหวัดนครราชสีมา ดันไหมอีสานโคราชสู่ตลาดไหมระดับสากลประเทศฝรั่งเศส

By |May 10th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ผสานองค์การธุรกิจจังหวัดนครราชสีมา ดันไหมอีสานโคราชสู่ตลาดไหมระดับสากลประเทศฝรั่งเศส วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคุณสมลักษณ์ ศรีสุวรรณ รองประธานสมาคมโรงแรมนครราชสีมา คุณฐิติพรรณ จันทร์ประทักษ์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มดี [...]

905, 2024

อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มทร.อีสาน รุ่นที่ 5

By |May 9th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มทร.อีสาน รุ่นที่ 5 วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

705, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ AUN QA

By |May 7th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ AUN QA วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ AUN QA ณ ห้องประชุมแคนา 1 ชั้น 3 อาคาร [...]

2704, 2024

คณะบริหารธุรกิจ นำทัพผ้าไหมอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ร่วมแสดงในงานเปิดศูนย์ Franco-Thai Isan Textile Promotion Center หวังต่อยอดผ้าไหมอีสานโคราชสู่ตลาดสากลประเทศฝรั่งเศส

By |April 27th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ นำทัพผ้าไหมอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ร่วมแสดงในงานเปิดศูนย์ Franco-Thai Isan Textile Promotion Center หวังต่อยอดผ้าไหมอีสานโคราชสู่ตลาดสากลประเทศฝรั่งเศส วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ [...]

2504, 2024

สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ ราชมงคลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567

By |April 25th, 2024|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , , |

สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ ราชมงคลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 25 เมษายน 2567 สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ ราชมงคลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม แคนา 1 [...]

2304, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ “เขียนไว ไร้กังวล” เสริมสร้างประสบการณ์สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

By |April 23rd, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ “เขียนไว ไร้กังวล” เสริมสร้างประสบการณ์สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ วันที่ 23 เมษายน 2567 แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “เขียนไว ไร้กังวล” ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น [...]

2204, 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2567

By |April 22nd, 2024|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 22 เมษายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมแคนา 3 ชั้น [...]

1104, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร เฉลิมฉลองปีใหม่ไทย

By |April 11th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร เฉลิมฉลองปีใหม่ไทย วันที่ 11 เมษายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ซึ่งภายในกิจกรรมมีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน [...]

1104, 2024

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม “บุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ มทร.อีสาน บ้านเฮา ประจำปี 2567” พร้อมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดขบวนแห่ พระประจำวันเกิด

By |April 11th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม “บุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ มทร.อีสาน บ้านเฮา ประจำปี 2567” พร้อมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดขบวนแห่ พระประจำวันเกิด วันที่ 10 เมษายน 2567 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ นำโดยอาจารย์ [...]

604, 2024

คณะบริหารธุรกิจ สานต่อแนวคิด MOC ร่วมวางแผนการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ปี 2

By |April 6th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ สานต่อแนวคิด MOC ร่วมวางแผนการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ปี 2 วันที่ 4-5 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้อาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

304, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจัดการความรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart Knowledge Management พัฒนาความรู้สู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

By |April 3rd, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจัดการความรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart Knowledge Management พัฒนาความรู้สู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ วันที่ 3 เมษายน 2567 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจัดการความรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart Knowledge Management ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน [...]

104, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) พร้อมต่อยอดสู่การเรียนระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ

By |April 1st, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) พร้อมต่อยอดสู่การเรียนระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ วันที่ 1 เมษายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยรองศาสตราจารย์ [...]

3103, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน (SME’s Green Growth) หนึ่งเดียวของ มทร.อีสาน ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พร้อมต่อยอดสู่การเรียนระดับบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ

By |March 31st, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน (SME’s Green Growth) หนึ่งเดียวของ มทร.อีสาน ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พร้อมต่อยอดสู่การเรียนระดับบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ วันที่ 31 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน (SME’s Green [...]

2903, 2024

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (CWIE) ครั้งที่ 9

By |March 29th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (CWIE) ครั้งที่ 9 วันที่ 29 มีนาคม 2567 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (CWIE) ครั้งที่ 9 [...]

2903, 2024

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

By |March 29th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ในงานการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 [...]

2603, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2567

By |March 26th, 2024|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 26 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมแคนา 3 ชั้น 3 [...]

2003, 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3/2567

By |March 20th, 2024|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมแคนา 3 ชั้น [...]

1903, 2024

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566

By |March 19th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 19 มีนาคม 2567 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [...]

1603, 2024

คณะบริหารธุรกิจ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษดีเยี่ยม พร้อมวางแผนต่อยอดสร้างโอกาสการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ

By |March 16th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษดีเยี่ยม พร้อมวางแผนต่อยอดสร้างโอกาสการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ วันที่ 13 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) ครบเวลาเรียนตามหลักสูตร และมีผลการเรียนดีเยี่ยม [...]

1503, 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับเครือเบทาโกร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา เข้าโครงการสหกิจศึกษา เบทาโกร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

By |March 15th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับเครือเบทาโกร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา เข้าโครงการสหกิจศึกษา เบทาโกร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา วันที่ 14 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับเครือเบทาโกร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา เข้าโครงการสหกิจศึกษา เบทาโกร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา [...]

1503, 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ประชุมหารือร่วมกับเครือเบทาโกร ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับเครือเบทาโกร สนับสนุนการเรียน ทำแผนรับนักศึกษา และฝึกสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง

By |March 15th, 2024|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ประชุมหารือร่วมกับเครือเบทาโกร ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับเครือเบทาโกร สนับสนุนการเรียน ทำแผนรับนักศึกษา และฝึกสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง วันที่ 14 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ [...]

1503, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

By |March 15th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ห้อง 35-100-1 และห้อง [...]

1503, 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรม BA Showcase Day เปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงศักยภาพนำเสนอโครงงานและผลงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์

By |March 15th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรม BA Showcase Day เปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงศักยภาพนำเสนอโครงงานและผลงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดโครงการ BA Showcase ภายใต้หัวข้อ Innovation-Driven [...]

1503, 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดโครงการ Global Social Enterprise Competition เปิดเวทีให้นักศึกษานำเสนอแผนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมที่ยั่งยืน”

By |March 15th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดโครงการ Global Social Enterprise Competition เปิดเวทีให้นักศึกษานำเสนอแผนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” วันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดโครงการ Global [...]

1103, 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566

By |March 11th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 11 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 [...]

203, 2024

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน บรรยายหัวข้อ Strategic and Competitiveness ณ National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน

By |March 2nd, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน บรรยายหัวข้อ Strategic and Competitiveness ณ National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน วันที่ 1 มีนาคม [...]

203, 2024

คณะบริหารธุรกิจ เปิด Minor Program in International Business Management ส่งนักศึกษารุ่นแรกของโครงการ เรียน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมืองผิงตง ประเทศไต้หวัน

By |March 2nd, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เปิด Minor Program in International Business Management ส่งนักศึกษารุ่นแรกของโครงการ เรียน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมืองผิงตง ประเทศไต้หวัน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ [...]

2802, 2024

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

By |February 28th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ [...]

2802, 2024

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดเสวนานักศึกษาสหกิจศึกษา การประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกฝึกปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

By |February 28th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดเสวนานักศึกษาสหกิจศึกษา การประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกฝึกปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแข่งขันประกวดโครงงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หอประชุมวทัญญู [...]

2202, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียง แบ่งปันความสุขสู่น้อง ๆ

By |February 22nd, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียง แบ่งปันความสุขสู่น้อง ๆ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ อาคารโรงอาหารเก่า โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี [...]

2102, 2024

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านมารยาทและบุคลิกภาพพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารภายในองค์กร ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ

By |February 21st, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านมารยาทและบุคลิกภาพพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารภายในองค์กร ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน) [...]

2102, 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสุรนารีวิทยา นำนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาพื้นฐาน การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

By |February 21st, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสุรนารีวิทยา นำนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาพื้นฐาน การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ [...]

2002, 2024

คณะบริหารธุรกิจ เปิดบูธขายสินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

By |February 20th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เปิดบูธขายสินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำสินค้าภายใต้สัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ เช่น เสื้อยืดคอโปโล เสื้อคอกลม [...]

1502, 2024

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

By |February 15th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร [...]

1402, 2024

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม” ให้กับสำนักงานคลังจังหวัด และส่วนราชการในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคอีสาน

By |February 14th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม” ให้กับสำนักงานคลังจังหวัด และส่วนราชการในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคอีสาน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน มอบหมายให้ อาจารย์ปุริม [...]

602, 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ออกบูธแนะแนวหลักสูตร ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี

By |February 6th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ออกบูธแนะแนวหลักสูตร ณ สโมสรร่วมเริงไชย วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมออกบูธแนะแนวเพื่อนำเสนอหลักสูตร ในงาน OPEN HOUSE ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี [...]

402, 2024

คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 5 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ มทร.ธัญบุรี

By |February 4th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 5 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ มทร.ธัญบุรี วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ [...]

102, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่

By |February 1st, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

ข่าว คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

3001, 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผลิตนักศึกษาเป็นนวัตกร สู่การสร้างนวัตกรรม

By |January 30th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผลิตนักศึกษาเป็นนวัตกร สู่การสร้างนวัตกรรม วันที่ 26 – 28 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา [...]

2901, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โปรแกรม OBS พัฒนาความรู้บุคลากร สู่การผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพ

By |January 29th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โปรแกรม OBS พัฒนาความรู้บุคลากร สู่การผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพ วันที่ 29 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการใช้โปรแกรม Open Broadcaster Software (OBS) สำหรับการเรียนการสอน [...]

2701, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Global Social Enterprise Competition แข่งขันเขียนแผนธุรกิจ สร้างสรรค์การพัฒนาแผนธุรกิจ สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

By |January 27th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Global Social Enterprise Competition แข่งขันเขียนแผนธุรกิจ สร้างสรรค์การพัฒนาแผนธุรกิจ สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 27 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Global Social Enterprise [...]

2501, 2024

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะผู้บริหาร

By |January 25th, 2024|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะผู้บริหาร วันที่ 24 มกราคม 2567 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา เพื่อแจ้งต่อคณะผู้บริหารและอาจารย์กิจกรรมประจำคณะบริหารธุรกิจ ได้ทราบ อีกทั้งยังได้หารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมที่ยังคงค้าง ภายในปีการศึกษา 2566 อีกด้วย ทั้งนี้ อาจารย์ [...]

1901, 2024

มทร.อีสาน และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี พลตำรวจตรีทรงพล บริบาลประสิทธิ์ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ (บุคคลภายนอก)

By |January 19th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

มทร.อีสาน และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี พลตำรวจตรีทรงพล บริบาลประสิทธิ์ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ (บุคคลภายนอก) วันที่ 19 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

1801, 2024

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 18 มกราคม 2567

By |January 18th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 18 มกราคม 2567 วันที่ 18 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ [...]

1801, 2024

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

By |January 18th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 วันที่ 17 มกราคม 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 [...]

1501, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมหัวข้อ การตลาดเชิงประสบการณ์ยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการสู่การพัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน

By |January 15th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมหัวข้อ การตลาดเชิงประสบการณ์ยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการสู่การพัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน วันที่ 13 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมหัวข้อ การตลาดเชิงประสบการณ์ยุคดิจิทัล ภายใต้ “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth [...]

1201, 2024

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 มทร.ธัญบุรี

By |January 12th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 มทร.ธัญบุรี วันที่ 11 มกราคม 2567 นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Shining Stars Online: [...]

601, 2024

คณะบริหารธุรกิจ เข้าพบผู้บริหารบริษัท Taiflex ประเทศไทย พร้อมส่งอาจารย์ นักศึกษา ของคณะฯ ฝึกประสบการณ์และทำงานร่วมกับบริษัทต่างชาติ

By |January 6th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เข้าพบผู้บริหารบริษัท TAIFLEX ประเทศไทย พร้อมส่งอาจารย์ นักศึกษา ของคณะฯ ฝึกประสบการณ์และทำงานร่วมกับบริษัทต่างชาติ วันที่ 4 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาการจัดการ [...]

2712, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการรอบรมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนสำหรับการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา

By |December 27th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการรอบรมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนสำหรับการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา วันที่ 26 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการรอบรมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนสำหรับกำรบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา ณ ห้องประชุม 37-401 ชั้น 4 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มทร.อีสาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร [...]

2612, 2023

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 สร้างความสามัคคีและสัมพันธไมตรีระหว่างนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

By |December 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 สร้างความสามัคคีและสัมพันธไมตรีระหว่างนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 23 ธันวาคม 2566 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ ณ อาคารเอนกประสงค์ (โรงยิม) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [...]

2612, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดสอบสัมภาษณ์/สอบคัดเลือก โควตารอบ Open House ประจำปีการศึกษา 2567 เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรี

By |December 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดสอบสัมภาษณ์/สอบคัดเลือก โควตารอบ Open House ประจำปีการศึกษา 2567 เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรี วันที่ 23 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์/สอบคัดเลือก ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี [...]

2512, 2023

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในงาน RMUTI Expo 2023

By |December 25th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในงาน RMUTI Expo 2023 วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมประกวดโครงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการจัดมหกรรมวิชาการ RMUTI EXPO [...]

2012, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 11/2566

By |December 20th, 2023|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 20 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19) [...]

1812, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 13/2566

By |December 18th, 2023|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 13/2566 วันที่ 18 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 13/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19) [...]

1712, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแข่งขันไลฟ์สดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ในงาน RMUTI Expo 2023 ชิงเงินรางวัลกว่า 15,000 บาท

By |December 17th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแข่งขันไลฟ์สดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ในงาน RMUTI Expo 2023 ชิงเงินรางวัลกว่า 15,000 บาท วันที่ 17 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแข่งขันไลฟ์สดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา [...]

1712, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวดส้มตำลีลา ในงาน RMUTI Expo 2023 ชิงเงินรางวัลกว่า 25,000 บาท

By |December 17th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวดส้มตำลีลา ในงาน RMUTI Expo 2023 ชิงเงินรางวัลกว่า 25,000 บาท วันที่ 16 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา [...]

1612, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวดเต้นไลน์แดนซ์ ในงาน RMUTI Expo 2023 ชิงเงินรางวัลกว่า 3 หมื่นบาท

By |December 16th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวดเต้นไลน์แดนซ์ ในงาน RMUTI Expo 2023 ชิงเงินรางวัลกว่า 3 หมื่นบาท วันที่ 15 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการประกวดเต้นไลน์แดนซ์ ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าอาคารพิพิทธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา [...]

1312, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมประชุมประจำปี Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) ประเทศสหรัฐอเมริกา สานต่อการเป็นเครือข่ายด้านการสร้างกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน

By |December 13th, 2023|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมประชุมประจำปี Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) ประเทศสหรัฐอเมริกา สานต่อการเป็นเครือข่ายด้านการสร้างกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน วันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2566 นายแพทย์ธีระเกียรติ [...]

1212, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก แบ่งปันความสุขสู่น้อง ๆ

By |December 12th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก แบ่งปันความสุขสู่น้อง ๆ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ อาคารโรงอาหารเก่า โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย ผู้ช่วยอธิการบดี [...]

3108, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมเวทีเสวนางาน “2023 Taiwan Higher Education Fair in Thailand”

By |August 31st, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมเวทีเสวนางาน "2023 Taiwan Higher Education Fair in Thailand" วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [...]

3008, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7/2566

By |August 30th, 2023|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19) [...]

3008, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อโรงเรียนขนาดเล็ก มอบรอยยิ้มสู่น้อง ๆ

By |August 30th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อโรงเรียนขนาดเล็ก มอบรอยยิ้มสู่น้อง ๆ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ อาคารโรงอาหารเก่า โดย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ [...]

2908, 2023

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์

By |August 29th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , |

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ นางสาวอนันดา ตะพานบุญ นักศึกษาสาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 3/4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นตัวแทนนักกีฬาจากจังหวัดนครราชสีมา ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [...]

2908, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มาเลิศ ด่านกุล ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง นครราชสีมา

By |August 29th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มาเลิศ ด่านกุล ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง นครราชสีมา วันที่ 29 สิงหาคม 2566 กองบริหารงานบุคคล มทร.อีสาน ได้มีการจัดประชุมสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง ณ ห้องประชุมเพ็ชรไพลิน ชั้น 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี [...]

2908, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดผลการเรียนรู้ PLOs และ YLOs ของหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานของ อว.

By |August 29th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดผลการเรียนรู้ PLOs และ YLOs ของหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานของ อว. วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดผลการเรียนรู้ PLOs และ [...]

2608, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ปฏิรูปการบริหารองค์กรสู่ยุคดิจิทัล และเชื่อมโยงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

By |August 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ปฏิรูปการบริหารองค์กรสู่ยุคดิจิทัล และเชื่อมโยงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2566 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ปรับปรุงครั้งที่ 1  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [...]

2008, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำแนวคิดการการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

By |August 20th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำแนวคิดการการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

1208, 2023

คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

By |August 12th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 11 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [...]

1108, 2023

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพด้านการขาย และการจำหน่ายสินค้าชุมชน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

By |August 11th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพด้านการขาย และการจำหน่ายสินค้าชุมชน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจกับงานบริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพด้านการขาย [...]

1108, 2023

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้และการประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ และการตลาด ชุมชนตำบลกระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

By |August 11th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้และการประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ และการตลาด ชุมชนตำบลกระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 5 สิงหาคม 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจกับงานบริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมที่ 2 อบรมความรู้และการประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ และการตลาด [...]

1008, 2023

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ณ โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ เทอรมินอล 21 โคราช

By |August 10th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ณ โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ เทอรมินอล 21 โคราช วันที่ 9 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบหมายให้คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย [...]

1008, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดยิ่งใหญ่ ประกวด BA Ambassador 2023 เฟ้นหาผู้มีความสามารถ เป็นตัวแทนนำพาองค์กรสู่ภาพลักษณ์ที่ดี

By |August 10th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดยิ่งใหญ่ ประกวด BA Ambassador 2023 เฟ้นหาผู้มีความสามารถ เป็นตัวแทนนำพาองค์กรสู่ภาพลักษณ์ที่ดี วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการประกวด BA Ambassador 2023 ณ [...]

908, 2023

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3/2566

By |August 9th, 2023|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , , |

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องแคนา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน [...]

908, 2023

คณะบริหารธุรกิจ หนึ่งเดียวจาก มทร.อีสาน ได้รับอนุมัติหลักสูตร Non-Degree จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

By |August 9th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ หนึ่งเดียวจาก มทร.อีสาน ได้รับอนุมัติหลักสูตร Non-Degree จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปี พ.ศ. 2566 ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 5 [...]

608, 2023

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เจ๋ง!! คว้ารางวัลใหญ่จากการเข้าร่วมแข่งขัน The World of Innovative Start Up 2023 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

By |August 6th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เจ๋ง!! คว้ารางวัลใหญ่จากการเข้าร่วมแข่งขัน The World of Innovative Start Up 2023 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 6 สิงหาคม 2566 อาจารย์ [...]

508, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วย AMOS เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

By |August 5th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วย AMOS เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 5 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วย AMOS ณ ห้อง 37-509 อาคาร 37 [...]

208, 2023

คณะบริหารธุรกิจ บรรยาย ปรับตัวทันโลกธุรกิจ ตามแนวคิดของ Michael E.Porter” ให้บริษัทบอเนียว ประเทศไทย

By |August 2nd, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ บรรยาย ปรับตัวทันโลกธุรกิจ ตามแนวคิดของ Michael E.Porter" ให้บริษัทบอเนียว ประเทศไทย วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร. อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ บรรยายหัวข้อ [...]

3007, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการจัดอันดับจาก AD scientifics index 2023 ประเทศไทย

By |July 30th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , |

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการจัดอันดับจาก AD Scientifics Index 2023 ประเทศไทย จากการจัดอันดับ AD Scientifics Index 2023 และจัดลำดับนักวิจัย 5,000 ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอยู่ในอันดับ 10 ของประเทศ [...]

2707, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

By |July 27th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา [...]

2607, 2023

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ “ต้นแบบสู่ต้นกล้า”

By |July 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ “ต้นแบบสู่ต้นกล้า” วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ “ต้นแบบสู่ต้นกล้า” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารโรงอาหารเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ [...]

2607, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา หลักสูตรระยะสั้น เพื่อเข้าใจรูปแบบหลักสูตร การเรียนการสอน และการศึกษาต่อในอนาคต

By |July 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา หลักสูตรระยะสั้น เพื่อเข้าใจรูปแบบหลักสูตร การเรียนการสอน และการศึกษาต่อในอนาคต วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา หลักสูตรระยะสั้น ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี [...]

2607, 2023

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินครบุรีและปากช่อง (คทช.)

By |July 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินครบุรีและปากช่อง (คทช.) วันที่ 13 และ 24 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ หัวหน้าสาขาการจัดการ [...]

2507, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน บูรณาการแนวคิดจาก MOC Harvard Business School สู่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

By |July 25th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน บูรณาการแนวคิดจาก MOC Harvard Business School สู่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี [...]

2507, 2023

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการยุคดิจิตอล

By |July 25th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการยุคดิจิตอล วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญจากสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครนครราชีสมา ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคาร [...]

2107, 2023

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมจัดพิธีไหว้ครูภายในคณะบริหารธุรกิจ แยกตามสาขาวิชา

By |July 21st, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมจัดพิธีไหว้ครูภายในคณะบริหารธุรกิจ แยกตามสาขาวิชา วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวทัญญู ณ [...]

1707, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ประไพศรี สุภา

By |July 17th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ประไพศรี สุภา วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร รองคณบดีฝ่ายบริหาร [...]

1707, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7/2566

By |July 17th, 2023|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี [...]

1607, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าใจระเบียบ กฎเกณฑ์ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน

By |July 16th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าใจระเบียบ กฎเกณฑ์ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

1407, 2023

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด

By |July 14th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 7 คน ได้แก่ อาจารย์ปุริม [...]

1307, 2023

นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อคัดกรองและเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ

By |July 13th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อคัดกรองและเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยแผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ งานบริการสวัสดิการนักศึกษาและสุขภาพอนามัย กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และได้อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา บริเวณโถง [...]

1207, 2023

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษากับสารเสพติด

By |July 12th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษากับสารเสพติด วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมการให้ความรู้ “นักศึกษากับสารเสพติด” ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

1007, 2023

คณะบริหารธุรกิจ เชิญบุคคลสำคัญของจังหวัดและภาคธุรกิจ เป็นอาจารย์พิเศษส่งต่อความรู้ให้นักศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2566 นี้

By |July 10th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เชิญบุคคลสำคัญของจังหวัดและภาคธุรกิจ เป็นอาจารย์พิเศษส่งต่อความรู้ให้นักศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2566 นี้ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน มีความยินดีและขอต้อนรับบุคคลสำคัญของจังหวัดและภาคธุรกิจ ที่มาเป็นอาจารย์พิเศษ มาร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณอรจิรา [...]

1007, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ชูประเด็นคลัสเตอร์ไหมสู่ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในการประชุม MOC Asian Chapter, Harvard Business School ที่ประเทศไต้หวัน

By |July 10th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ชูประเด็นคลัสเตอร์ไหมสู่ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในการประชุม MOC Asian Chapter, Harvard Business School ที่ประเทศไต้หวัน วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [...]

507, 2023

สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจราชมงคลนครราชสีมา จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พร้อมเสนอแต่งตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่

By |July 5th, 2023|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจราชมงคลนครราชสีมา จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พร้อมเสนอแต่งตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจราชมงคลนครราชสีมา ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแคนา 1 [...]

107, 2023

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและการตลาดแก่ผู้ประกอบการ

By |July 1st, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและการตลาดแก่ผู้ประกอบการ วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และอาจารย์ประจำสาขาการตลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เพลงพิณ [...]

3006, 2023

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและภาคีเครือข่ายฯ ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4

By |June 30th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและภาคีเครือข่ายฯ ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 วันที่ 27 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ อาจารย์ภูมิพัฒน์ นวจินดากาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด และอาจารย์ปิยะดา เลาะสันเทียะ [...]

3006, 2023

สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ทำประชาพิจารณ์รวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของโครงการจ้างปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจ

By |June 30th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ทำประชาพิจารณ์รวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของโครงการจ้างปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ คณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.สุกานดา [...]

2906, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการทำหลักสูตรแบบ OBE เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

By |June 29th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการทำหลักสูตรแบบ OBE เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร วันที่ 29 มิถุนายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการทำหลักสูตรแบบ OBE ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ [...]

2706, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6/2566

By |June 27th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 26 มิถุนายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี [...]

2706, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมมือกับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาวิชาชีพทางการเงินและการลงทุน เพื่อสร้างนักวางแผนทางการเงินในอนาคต

By |June 27th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมมือกับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาวิชาชีพทางการเงินและการลงทุน เพื่อสร้างนักวางแผนทางการเงินในอนาคต วันที่ 26 มิถุนายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมมือกับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาการศึกษาวิชาชีพทางการเงินและการลงทุน [...]

2406, 2023

อาจารย์เสนีย์ หวายทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้กับศูนย์ประสานงานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาค 3 (นครราชสีมา)

By |June 24th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

อาจารย์เสนีย์ หวายทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้กับศูนย์ประสานงานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาค 3 (นครราชสีมา) วันที่ 23 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้อาจารย์เสนีย์ [...]

2106, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

By |June 21st, 2023|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสาธร [...]

2006, 2023

นักศึกษาสาขาการตลาด ร่วมสร้างผลงาน ผ่านเข้ารอบ Demo Day เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมต้นแบบ ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Startup Thailand League ระดับภูมิภาค ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2023

By |June 20th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

นักศึกษาสาขาการตลาด ร่วมสร้างผลงาน ผ่านเข้ารอบ Demo Day เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมต้นแบบ ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Startup Thailand League ระดับภูมิภาค ภายใต้โครงการ Startup Thailand League  2023 วันที่ 10 [...]

2006, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมวางแผนแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของคณะบริหารธุรกิจ

By |June 20th, 2023|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมวางแผนแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 15 มิถุนายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ โดย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการกำหนดทิศทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของคณะบริหารธุรกิจ และเพื่อเป็นพื้นฐานทักษะจำเป็นแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 [...]

1906, 2023

คณะบริหารธุรกิจจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPex 2022

By |June 19th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPex 2022 วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPex 2022 [...]

1906, 2023

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มอบดอกไม้ให้อาจารย์ และต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในโอกาสเปิดภาคการศึกษา 2566

By |June 19th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มอบดอกไม้ให้อาจารย์ และต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในโอกาสเปิดภาคการศึกษา 2566 วันที่ 19 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ [...]

1506, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

By |June 15th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ วันที่ 14 มิถุนายน 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 [...]

1406, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างธรรมมาภิบาลในการทำงาน สู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

By |June 14th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างธรรมมาภิบาลในการทำงาน สู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ วันที่ 13 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน [...]

1406, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ดัน Soft power วัฒนธรรมอีสาน บูรณาการสู่การต้อนรับนักศึกษาใหม่แบบสร้างสรรค์ให้ศิษย์ใหม่เคารพครูอาจารย์ และภูมิใจในความเป็น มทร.อีสาน

By |June 14th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ดัน Soft power วัฒนธรรมอีสาน บูรณาการสู่การต้อนรับนักศึกษาใหม่แบบสร้างสรรค์ให้ศิษย์ใหม่เคารพครูอาจารย์ และภูมิใจในความเป็น มทร.อีสาน วันที่ 13 มิถุนายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า มอบตัวเป็นศิษย์คณะบริหารธุรกิจ ณ หอประชุมวทัญญู ณ [...]

1006, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา M.B.A. รุ่นที่ 16 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับมหาบัณฑิต

By |June 10th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา M.B.A. รุ่นที่ 16 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับมหาบัณฑิต วันที่ 10 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมแคนา 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร [...]

906, 2023

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)

By |June 9th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วันที่ 7 มิถุนายน 2566 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 [...]

906, 2023

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

By |June 9th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน วันที่ 7 มิถุนายน 2566 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในการประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต [...]

906, 2023

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

By |June 9th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล วันที่ 6 มิถุนายน 2566 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในการประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต [...]

806, 2023

คณะบริหารธุรกิจ เดินหน้าเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ ประชุมร่วมบริษัทข้ามชาติ และมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน หวังสร้างโอกาสทางการศึกษา และทำงานกับบริษัทต่างชาติในอนาคต

By |June 8th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เดินหน้าเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ ประชุมร่วมบริษัทข้ามชาติ และมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน หวังสร้างโอกาสทางการศึกษา และทำงานกับบริษัทต่างชาติในอนาคต วันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เดินทางประเทศไต้หวันในการร่วมประชุมกับ [...]

806, 2023

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

By |June 8th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) วันที่ 2 มิถุนายน 2566 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในการประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในรูปแบบการประเมินออนไลน์ [...]

706, 2023

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

By |June 7th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ [...]

3005, 2023

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ คว้าเหรียญทองจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games”

By |May 30th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ คว้าเหรียญทองจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” [...]

2505, 2023

มทร.อีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมกัน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

By |May 25th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

มทร.อีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมกัน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

2205, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จับมือโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“รู้ทันภาวะซึมเศร้า” ให้กับครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

By |May 22nd, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จับมือโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“รู้ทันภาวะซึมเศร้า” ให้กับครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันภาวะซึมเศร้า” [...]

1705, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ต่อยอดแนวคิดด้านกลยุทธ์จาก Harvard Business School มุ่งสู่การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์อย่างเป็นรูปธรรม

By |May 17th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ต่อยอดแนวคิดด้านกลยุทธ์จาก Harvard Business School มุ่งสู่การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์อย่างเป็นรูปธรรม วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นหลักในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-2570) [...]

1505, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2566

By |May 15th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี [...]

905, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมร่วมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบด้านบริหารธุรกิจ แบบสะสมเครดิต

By |May 9th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมร่วมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบด้านบริหารธุรกิจ แบบสะสมเครดิต วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร. อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ [...]

905, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมร่วม Liuzhou Railway Vocational Technical College (LRVTC) ประเทศจีนวางแผนกิจกรรมวิชาการด้านระบบราง

By |May 9th, 2023|Categories: Uncategorized|Tags: , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมร่วม Liuzhou Railway Vocational Technical College (LRVTC) ประเทศจีนวางแผนกิจกรรมวิชาการด้านระบบราง วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้อาจารย์ [...]

805, 2023

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2566

By |May 8th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องแคนา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน [...]

505, 2023

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี

By |May 5th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมวิชชิ่ง [...]

505, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ดันแนวคิด MOC ของ Harvard Business School สู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

By |May 5th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ดันแนวคิด MOC ของ Harvard Business School สู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 [...]

2804, 2023

คณะบริหารธุรกิจ เชิญเมคอัพอาร์ตติสระดับประเทศ บรรยายการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ

By |April 28th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เชิญเมคอัพอาร์ตติสระดับประเทศ บรรยายการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ วันที่ 27 เมษายน 2566 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณจีรศักดิ์ หอมขุนทด นักแต่งหน้ามืออาชีพ [...]

2604, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน มุ่งขับเคลื่อนอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การขายออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ

By |April 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน มุ่งขับเคลื่อนอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การขายออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ วันที่ 24 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัชชา [...]

2604, 2023

คณะบริหารธุรกิจ สอบสัมภาษณ์นักเรียนระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

By |April 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ สอบสัมภาษณ์นักเรียนระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันที่ 22 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา (Quota) [...]

2404, 2023

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2566

By |April 24th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 24 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน [...]

1704, 2023

คณะบริหารธุรกิจ เสริมทัพ ETDA จัดกิจกรรมสร้างโค้ชดิจิทัลสานไอเดียต่อยอดชุมชน

By |April 17th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เสริมทัพ ETDA จัดกิจกรรมสร้างโค้ชดิจิทัลสานไอเดียต่อยอดชุมชน วันที่ 17 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. (Electronic Transactions Development Agency: [...]

1204, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ ฯ สืบสานประเพณีไทย พร้อมคว้าชัยขบวนแห่ สร้างความภาคภูมิใจกับให้ชาวคณะฯ

By |April 12th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ ฯ สืบสานประเพณีไทย พร้อมคว้าชัยขบวนแห่ สร้างความภาคภูมิใจกับให้ชาวคณะฯ วันที่ 11 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ มทร.อีสาน บ้านเฮา จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร [...]

504, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม BA Family บ้านนี้มีแต่ความสุข พัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข

By |April 5th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม BA Family บ้านนี้มีแต่ความสุข พัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข วันที่ 5 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [...]

504, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ทำบุญตักบาตร พร้อมจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เนื่องในวันสงกรานต์

By |April 5th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ทำบุญตักบาตร พร้อมจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 5 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบุญสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ บริเวณอาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (โรงอาหารเก่า) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต [...]

104, 2023

คณะบริหารธุรกิจ สอบสัมภาษณ์นักเรียนรอบรับตรง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. และปริญญาตรี

By |April 1st, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ สอบสัมภาษณ์นักเรียนรอบรับตรง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. วันที่ 1 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง ณ อาคาร 37 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมสร้างสรรค์ [...]

104, 2023

อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

By |April 1st, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , , |

อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 31 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ในโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมนวราชมงคล อาคาร 50 ปี [...]

2903, 2023

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรครบุรี ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในพื้นที่

By |March 29th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรครบุรี ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในพื้นที่ วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ในหลักสูตร “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ” ณ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินครบุรี (คทช.) [...]

2303, 2023

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2566

By |March 23rd, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 23 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน [...]

2103, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ผุดกิจกรรม Share for Change สู่การพัฒนา ด้วยพลังของ “บุคลากรภายในองค์กร”

By |March 21st, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ผุดกิจกรรม Share for Change สู่การพัฒนา ด้วยพลังของ “บุคลากรภายในองค์กร” วันที่ 21 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร. อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เริ่มจัดกิจกรรม [...]

2003, 2023

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

By |March 20th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 20 มีนาคม 2566 ผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [...]

1703, 2023

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2566

By |March 17th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 17 มีนาคม 2566 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องแคนา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน [...]

1703, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง

By |March 17th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง วันที่ 17 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

1503, 2023

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

By |March 15th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 14 มีนาคม 2566 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ [...]

1503, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมสานต่อความร่วมมือเสริมยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติ

By |March 15th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมสานต่อความร่วมมือเสริมยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติ วันที่ 8 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมให้การต้อนรับท่านฮุน ซาเรือน เอกอัครราชทูตวิสามัญ และมีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำราชอาณาจักรไทย และคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตไก่ และพบปะพนักงานแรงงานกัมพูชา [...]

1103, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต M.B.A. ทั้ง 3 คน

By |March 11th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต M.B.A. ทั้ง 3 คน วันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุพจน์ อภิรักษ์ธารา นางธนพร การชงัด และนางภชนิตา หมายชัย [...]

2702, 2023

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต

By |February 27th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 [...]

2502, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

By |February 25th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดฝึกซ้อมย่อยให้กับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี อาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

2502, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

By |February 25th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบสำหรับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมวทัญญู ณ [...]

2402, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดแสดงนิทรรศการผลการศึกษาและการเสวนาภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ เซ็นทรัลโคราช

By |February 24th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดแสดงนิทรรศการผลการศึกษาและการเสวนาภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ เซ็นทรัลโคราช วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการผลการศึกษาและการเสวนาภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้อง Strider Race ชั้น 1 [...]

1802, 2023

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE)

By |February 18th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) [...]

1702, 2023

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี ในงาน AUCC2023 ผ่านระบบออนไลน์

By |February 17th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี ในงาน AUCC2023 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย [...]

1702, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน “เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน”

By |February 17th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน “เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน “เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน” จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 ณ [...]

1602, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการทำบุญตักบาตร เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

By |February 16th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการทำบุญตักบาตร เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ ณ บริเวณอาคาร 26 (โรงอาหารเดิม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.30 [...]

1502, 2023

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน ครั้งที่ 2

By |February 15th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ [...]

1502, 2023

มทร.อีสาน ต่อยอดการเป็นเครือข่าย Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) สู่การสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ

By |February 15th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , , |

มทร.อีสาน ต่อยอดการเป็นเครือข่าย Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) สู่การสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคุณธานินทร์ เอื้ออภิธร [...]

1402, 2023

คณะบริหารธุรกิจ เดินหน้าสร้างความเป็นนานาชาติสร้างโอกาสให้กับอาจารย์และนักศึกษาด้วยการจัดหลักสูตรนานาชาติด้านบริหารธุรกิจร่วมกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน

By |February 14th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เดินหน้าสร้างความเป็นนานาชาติสร้างโอกาสให้กับอาจารย์และนักศึกษาด้วยการจัดหลักสูตรนานาชาติด้านบริหารธุรกิจร่วมกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน  พร้อมด้วยรองคณบดี และหัวหน้าสาขา ประชุมร่วมกับ Dr, Kelvin Chen, Professor [...]

1102, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย

By |February 11th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกงานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 01601 ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ [...]

902, 2023

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประชุมมอบนโยบายคณะบริหารธุรกิจ มุ่งเสริมจุดเน้น มทร.อีสาน ทุกมิติ อย่างมีประสิทธิภาพ

By |February 9th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประชุมมอบนโยบายคณะบริหารธุรกิจ มุ่งเสริมจุดเน้น มทร.อีสาน ทุกมิติ อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา [...]

902, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

By |February 9th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน โดยมีคุณเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล (หมอบี [...]

802, 2023

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน

By |February 8th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

802, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2566

By |February 8th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 (สำนักงานอธิการบดี) [...]

102, 2023

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ครั้งที่ 2

By |February 1st, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ [...]