โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com
Latest News2023-08-30T14:01:52+07:00
2202, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียง แบ่งปันความสุขสู่น้อง ๆ

By |February 22nd, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียง แบ่งปันความสุขสู่น้อง ๆ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ อาคารโรงอาหารเก่า โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี [...]

2102, 2024

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านมารยาทและบุคลิกภาพพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารภายในองค์กร ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ

By |February 21st, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านมารยาทและบุคลิกภาพพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารภายในองค์กร ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน) [...]

2102, 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสุรนารีวิทยา นำนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาพื้นฐาน การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

By |February 21st, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสุรนารีวิทยา นำนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาพื้นฐาน การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ [...]

2002, 2024

คณะบริหารธุรกิจ เปิดบูธขายสินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

By |February 20th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เปิดบูธขายสินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำสินค้าภายใต้สัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ เช่น เสื้อยืดคอโปโล เสื้อคอกลม [...]

1502, 2024

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

By |February 15th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร [...]

1402, 2024

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม” ให้กับสำนักงานคลังจังหวัด และส่วนราชการในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคอีสาน

By |February 14th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม” ให้กับสำนักงานคลังจังหวัด และส่วนราชการในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคอีสาน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน มอบหมายให้ อาจารย์ปุริม [...]

602, 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ออกบูธแนะแนวหลักสูตร ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี

By |February 6th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ออกบูธแนะแนวหลักสูตร ณ สโมสรร่วมเริงไชย วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมออกบูธแนะแนวเพื่อนำเสนอหลักสูตร ในงาน OPEN HOUSE ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี [...]

402, 2024

คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 5 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ มทร.ธัญบุรี

By |February 4th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 5 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ มทร.ธัญบุรี วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ [...]

102, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่

By |February 1st, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

ข่าว คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

3001, 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผลิตนักศึกษาเป็นนวัตกร สู่การสร้างนวัตกรรม

By |January 30th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผลิตนักศึกษาเป็นนวัตกร สู่การสร้างนวัตกรรม วันที่ 26 – 28 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา [...]

2901, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โปรแกรม OBS พัฒนาความรู้บุคลากร สู่การผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพ

By |January 29th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โปรแกรม OBS พัฒนาความรู้บุคลากร สู่การผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพ วันที่ 29 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการใช้โปรแกรม Open Broadcaster Software (OBS) สำหรับการเรียนการสอน [...]

2701, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Global Social Enterprise Competition แข่งขันเขียนแผนธุรกิจ สร้างสรรค์การพัฒนาแผนธุรกิจ สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

By |January 27th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Global Social Enterprise Competition แข่งขันเขียนแผนธุรกิจ สร้างสรรค์การพัฒนาแผนธุรกิจ สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 27 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Global Social Enterprise [...]

2501, 2024

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะผู้บริหาร

By |January 25th, 2024|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะผู้บริหาร วันที่ 24 มกราคม 2567 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา เพื่อแจ้งต่อคณะผู้บริหารและอาจารย์กิจกรรมประจำคณะบริหารธุรกิจ ได้ทราบ อีกทั้งยังได้หารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมที่ยังคงค้าง ภายในปีการศึกษา 2566 อีกด้วย ทั้งนี้ อาจารย์ [...]

1901, 2024

มทร.อีสาน และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี พลตำรวจตรีทรงพล บริบาลประสิทธิ์ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ (บุคคลภายนอก)

By |January 19th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

มทร.อีสาน และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี พลตำรวจตรีทรงพล บริบาลประสิทธิ์ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ (บุคคลภายนอก) วันที่ 19 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

1801, 2024

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 18 มกราคม 2567

By |January 18th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 18 มกราคม 2567 วันที่ 18 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ [...]

1801, 2024

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

By |January 18th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 วันที่ 17 มกราคม 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 [...]

1501, 2024

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมหัวข้อ การตลาดเชิงประสบการณ์ยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการสู่การพัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน

By |January 15th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมหัวข้อ การตลาดเชิงประสบการณ์ยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการสู่การพัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน วันที่ 13 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมหัวข้อ การตลาดเชิงประสบการณ์ยุคดิจิทัล ภายใต้ “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth [...]

1201, 2024

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 มทร.ธัญบุรี

By |January 12th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 มทร.ธัญบุรี วันที่ 11 มกราคม 2567 นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Shining Stars Online: [...]

601, 2024

คณะบริหารธุรกิจ เข้าพบผู้บริหารบริษัท Taiflex ประเทศไทย พร้อมส่งอาจารย์ นักศึกษา ของคณะฯ ฝึกประสบการณ์และทำงานร่วมกับบริษัทต่างชาติ

By |January 6th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เข้าพบผู้บริหารบริษัท TAIFLEX ประเทศไทย พร้อมส่งอาจารย์ นักศึกษา ของคณะฯ ฝึกประสบการณ์และทำงานร่วมกับบริษัทต่างชาติ วันที่ 4 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาการจัดการ [...]

2712, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการรอบรมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนสำหรับการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา

By |December 27th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการรอบรมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนสำหรับการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา วันที่ 26 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการรอบรมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนสำหรับกำรบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา ณ ห้องประชุม 37-401 ชั้น 4 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มทร.อีสาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร [...]

2612, 2023

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 สร้างความสามัคคีและสัมพันธไมตรีระหว่างนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

By |December 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 สร้างความสามัคคีและสัมพันธไมตรีระหว่างนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 23 ธันวาคม 2566 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ ณ อาคารเอนกประสงค์ (โรงยิม) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [...]

2612, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดสอบสัมภาษณ์/สอบคัดเลือก โควตารอบ Open House ประจำปีการศึกษา 2567 เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรี

By |December 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดสอบสัมภาษณ์/สอบคัดเลือก โควตารอบ Open House ประจำปีการศึกษา 2567 เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรี วันที่ 23 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์/สอบคัดเลือก ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี [...]

2512, 2023

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในงาน RMUTI Expo 2023

By |December 25th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในงาน RMUTI Expo 2023 วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมประกวดโครงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการจัดมหกรรมวิชาการ RMUTI EXPO [...]

2012, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 11/2566

By |December 20th, 2023|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 20 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19) [...]

1812, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 13/2566

By |December 18th, 2023|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 13/2566 วันที่ 18 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 13/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19) [...]

1712, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแข่งขันไลฟ์สดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ในงาน RMUTI Expo 2023 ชิงเงินรางวัลกว่า 15,000 บาท

By |December 17th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแข่งขันไลฟ์สดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ในงาน RMUTI Expo 2023 ชิงเงินรางวัลกว่า 15,000 บาท วันที่ 17 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแข่งขันไลฟ์สดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา [...]

1712, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวดส้มตำลีลา ในงาน RMUTI Expo 2023 ชิงเงินรางวัลกว่า 25,000 บาท

By |December 17th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวดส้มตำลีลา ในงาน RMUTI Expo 2023 ชิงเงินรางวัลกว่า 25,000 บาท วันที่ 16 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา [...]

1612, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวดเต้นไลน์แดนซ์ ในงาน RMUTI Expo 2023 ชิงเงินรางวัลกว่า 3 หมื่นบาท

By |December 16th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวดเต้นไลน์แดนซ์ ในงาน RMUTI Expo 2023 ชิงเงินรางวัลกว่า 3 หมื่นบาท วันที่ 15 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการประกวดเต้นไลน์แดนซ์ ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าอาคารพิพิทธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา [...]

1312, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมประชุมประจำปี Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) ประเทศสหรัฐอเมริกา สานต่อการเป็นเครือข่ายด้านการสร้างกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน

By |December 13th, 2023|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมประชุมประจำปี Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) ประเทศสหรัฐอเมริกา สานต่อการเป็นเครือข่ายด้านการสร้างกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน วันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2566 นายแพทย์ธีระเกียรติ [...]

1212, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก แบ่งปันความสุขสู่น้อง ๆ

By |December 12th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก แบ่งปันความสุขสู่น้อง ๆ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ อาคารโรงอาหารเก่า โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย ผู้ช่วยอธิการบดี [...]

3108, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมเวทีเสวนางาน “2023 Taiwan Higher Education Fair in Thailand”

By |August 31st, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมเวทีเสวนางาน "2023 Taiwan Higher Education Fair in Thailand" วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [...]

3008, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7/2566

By |August 30th, 2023|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19) [...]

3008, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อโรงเรียนขนาดเล็ก มอบรอยยิ้มสู่น้อง ๆ

By |August 30th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อโรงเรียนขนาดเล็ก มอบรอยยิ้มสู่น้อง ๆ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ อาคารโรงอาหารเก่า โดย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ [...]

2908, 2023

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์

By |August 29th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , |

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ นางสาวอนันดา ตะพานบุญ นักศึกษาสาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 3/4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นตัวแทนนักกีฬาจากจังหวัดนครราชสีมา ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [...]

2908, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มาเลิศ ด่านกุล ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง นครราชสีมา

By |August 29th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มาเลิศ ด่านกุล ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง นครราชสีมา วันที่ 29 สิงหาคม 2566 กองบริหารงานบุคคล มทร.อีสาน ได้มีการจัดประชุมสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง ณ ห้องประชุมเพ็ชรไพลิน ชั้น 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี [...]

2908, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดผลการเรียนรู้ PLOs และ YLOs ของหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานของ อว.

By |August 29th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดผลการเรียนรู้ PLOs และ YLOs ของหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานของ อว. วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดผลการเรียนรู้ PLOs และ [...]

2608, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ปฏิรูปการบริหารองค์กรสู่ยุคดิจิทัล และเชื่อมโยงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

By |August 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ปฏิรูปการบริหารองค์กรสู่ยุคดิจิทัล และเชื่อมโยงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2566 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ปรับปรุงครั้งที่ 1  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [...]

2008, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำแนวคิดการการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

By |August 20th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำแนวคิดการการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

1208, 2023

คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

By |August 12th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 11 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [...]

1108, 2023

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพด้านการขาย และการจำหน่ายสินค้าชุมชน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

By |August 11th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพด้านการขาย และการจำหน่ายสินค้าชุมชน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจกับงานบริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพด้านการขาย [...]

1108, 2023

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้และการประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ และการตลาด ชุมชนตำบลกระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

By |August 11th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้และการประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ และการตลาด ชุมชนตำบลกระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันที่ 5 สิงหาคม 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจกับงานบริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมที่ 2 อบรมความรู้และการประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ และการตลาด [...]

1008, 2023

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ณ โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ เทอรมินอล 21 โคราช

By |August 10th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ณ โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ เทอรมินอล 21 โคราช วันที่ 9 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบหมายให้คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย [...]

1008, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดยิ่งใหญ่ ประกวด BA Ambassador 2023 เฟ้นหาผู้มีความสามารถ เป็นตัวแทนนำพาองค์กรสู่ภาพลักษณ์ที่ดี

By |August 10th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดยิ่งใหญ่ ประกวด BA Ambassador 2023 เฟ้นหาผู้มีความสามารถ เป็นตัวแทนนำพาองค์กรสู่ภาพลักษณ์ที่ดี วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการประกวด BA Ambassador 2023 ณ [...]

908, 2023

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3/2566

By |August 9th, 2023|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , , |

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องแคนา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน [...]

908, 2023

คณะบริหารธุรกิจ หนึ่งเดียวจาก มทร.อีสาน ได้รับอนุมัติหลักสูตร Non-Degree จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

By |August 9th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ หนึ่งเดียวจาก มทร.อีสาน ได้รับอนุมัติหลักสูตร Non-Degree จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปี พ.ศ. 2566 ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 5 [...]

608, 2023

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เจ๋ง!! คว้ารางวัลใหญ่จากการเข้าร่วมแข่งขัน The World of Innovative Start Up 2023 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

By |August 6th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เจ๋ง!! คว้ารางวัลใหญ่จากการเข้าร่วมแข่งขัน The World of Innovative Start Up 2023 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 6 สิงหาคม 2566 อาจารย์ [...]

508, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วย AMOS เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

By |August 5th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วย AMOS เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 5 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วย AMOS ณ ห้อง 37-509 อาคาร 37 [...]

208, 2023

คณะบริหารธุรกิจ บรรยาย ปรับตัวทันโลกธุรกิจ ตามแนวคิดของ Michael E.Porter” ให้บริษัทบอเนียว ประเทศไทย

By |August 2nd, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ บรรยาย ปรับตัวทันโลกธุรกิจ ตามแนวคิดของ Michael E.Porter" ให้บริษัทบอเนียว ประเทศไทย วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร. อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ บรรยายหัวข้อ [...]

3007, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการจัดอันดับจาก AD scientifics index 2023 ประเทศไทย

By |July 30th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , |

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการจัดอันดับจาก AD Scientifics Index 2023 ประเทศไทย จากการจัดอันดับ AD Scientifics Index 2023 และจัดลำดับนักวิจัย 5,000 ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอยู่ในอันดับ 10 ของประเทศ [...]

2707, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

By |July 27th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา [...]

2607, 2023

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ “ต้นแบบสู่ต้นกล้า”

By |July 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ “ต้นแบบสู่ต้นกล้า” วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ “ต้นแบบสู่ต้นกล้า” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารโรงอาหารเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ [...]

2607, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา หลักสูตรระยะสั้น เพื่อเข้าใจรูปแบบหลักสูตร การเรียนการสอน และการศึกษาต่อในอนาคต

By |July 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา หลักสูตรระยะสั้น เพื่อเข้าใจรูปแบบหลักสูตร การเรียนการสอน และการศึกษาต่อในอนาคต วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา หลักสูตรระยะสั้น ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี [...]

2607, 2023

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินครบุรีและปากช่อง (คทช.)

By |July 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินครบุรีและปากช่อง (คทช.) วันที่ 13 และ 24 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ หัวหน้าสาขาการจัดการ [...]

2507, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน บูรณาการแนวคิดจาก MOC Harvard Business School สู่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

By |July 25th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน บูรณาการแนวคิดจาก MOC Harvard Business School สู่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี [...]

2507, 2023

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการยุคดิจิตอล

By |July 25th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการยุคดิจิตอล วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญจากสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครนครราชีสมา ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคาร [...]

2107, 2023

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมจัดพิธีไหว้ครูภายในคณะบริหารธุรกิจ แยกตามสาขาวิชา

By |July 21st, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมจัดพิธีไหว้ครูภายในคณะบริหารธุรกิจ แยกตามสาขาวิชา วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวทัญญู ณ [...]

1707, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ประไพศรี สุภา

By |July 17th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ประไพศรี สุภา วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร รองคณบดีฝ่ายบริหาร [...]

1707, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7/2566

By |July 17th, 2023|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี [...]

1607, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าใจระเบียบ กฎเกณฑ์ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน

By |July 16th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าใจระเบียบ กฎเกณฑ์ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

1407, 2023

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด

By |July 14th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 7 คน ได้แก่ อาจารย์ปุริม [...]

1307, 2023

นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อคัดกรองและเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ

By |July 13th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อคัดกรองและเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยแผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ งานบริการสวัสดิการนักศึกษาและสุขภาพอนามัย กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และได้อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา บริเวณโถง [...]

1207, 2023

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษากับสารเสพติด

By |July 12th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษากับสารเสพติด วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมการให้ความรู้ “นักศึกษากับสารเสพติด” ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

1007, 2023

คณะบริหารธุรกิจ เชิญบุคคลสำคัญของจังหวัดและภาคธุรกิจ เป็นอาจารย์พิเศษส่งต่อความรู้ให้นักศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2566 นี้

By |July 10th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เชิญบุคคลสำคัญของจังหวัดและภาคธุรกิจ เป็นอาจารย์พิเศษส่งต่อความรู้ให้นักศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2566 นี้ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน มีความยินดีและขอต้อนรับบุคคลสำคัญของจังหวัดและภาคธุรกิจ ที่มาเป็นอาจารย์พิเศษ มาร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณอรจิรา [...]

1007, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ชูประเด็นคลัสเตอร์ไหมสู่ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในการประชุม MOC Asian Chapter, Harvard Business School ที่ประเทศไต้หวัน

By |July 10th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ชูประเด็นคลัสเตอร์ไหมสู่ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในการประชุม MOC Asian Chapter, Harvard Business School ที่ประเทศไต้หวัน วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [...]

507, 2023

สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจราชมงคลนครราชสีมา จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พร้อมเสนอแต่งตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่

By |July 5th, 2023|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจราชมงคลนครราชสีมา จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พร้อมเสนอแต่งตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจราชมงคลนครราชสีมา ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแคนา 1 [...]

107, 2023

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและการตลาดแก่ผู้ประกอบการ

By |July 1st, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและการตลาดแก่ผู้ประกอบการ วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และอาจารย์ประจำสาขาการตลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เพลงพิณ [...]

3006, 2023

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและภาคีเครือข่ายฯ ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4

By |June 30th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและภาคีเครือข่ายฯ ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 วันที่ 27 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ อาจารย์ภูมิพัฒน์ นวจินดากาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด และอาจารย์ปิยะดา เลาะสันเทียะ [...]

3006, 2023

สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ทำประชาพิจารณ์รวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของโครงการจ้างปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจ

By |June 30th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ทำประชาพิจารณ์รวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของโครงการจ้างปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ คณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.สุกานดา [...]

2906, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการทำหลักสูตรแบบ OBE เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

By |June 29th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการทำหลักสูตรแบบ OBE เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร วันที่ 29 มิถุนายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการทำหลักสูตรแบบ OBE ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ [...]

2706, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6/2566

By |June 27th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 26 มิถุนายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี [...]

2706, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมมือกับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาวิชาชีพทางการเงินและการลงทุน เพื่อสร้างนักวางแผนทางการเงินในอนาคต

By |June 27th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมมือกับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาวิชาชีพทางการเงินและการลงทุน เพื่อสร้างนักวางแผนทางการเงินในอนาคต วันที่ 26 มิถุนายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมมือกับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาการศึกษาวิชาชีพทางการเงินและการลงทุน [...]

2406, 2023

อาจารย์เสนีย์ หวายทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้กับศูนย์ประสานงานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาค 3 (นครราชสีมา)

By |June 24th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

อาจารย์เสนีย์ หวายทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้กับศูนย์ประสานงานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาค 3 (นครราชสีมา) วันที่ 23 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้อาจารย์เสนีย์ [...]

2106, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

By |June 21st, 2023|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสาธร [...]

2006, 2023

นักศึกษาสาขาการตลาด ร่วมสร้างผลงาน ผ่านเข้ารอบ Demo Day เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมต้นแบบ ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Startup Thailand League ระดับภูมิภาค ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2023

By |June 20th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

นักศึกษาสาขาการตลาด ร่วมสร้างผลงาน ผ่านเข้ารอบ Demo Day เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมต้นแบบ ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Startup Thailand League ระดับภูมิภาค ภายใต้โครงการ Startup Thailand League  2023 วันที่ 10 [...]

2006, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมวางแผนแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของคณะบริหารธุรกิจ

By |June 20th, 2023|Categories: ข่าวการประชุม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมวางแผนแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 15 มิถุนายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ โดย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการกำหนดทิศทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของคณะบริหารธุรกิจ และเพื่อเป็นพื้นฐานทักษะจำเป็นแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 [...]

1906, 2023

คณะบริหารธุรกิจจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPex 2022

By |June 19th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPex 2022 วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPex 2022 [...]

1906, 2023

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มอบดอกไม้ให้อาจารย์ และต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในโอกาสเปิดภาคการศึกษา 2566

By |June 19th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มอบดอกไม้ให้อาจารย์ และต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในโอกาสเปิดภาคการศึกษา 2566 วันที่ 19 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ [...]

1506, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

By |June 15th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ วันที่ 14 มิถุนายน 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 [...]

1406, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างธรรมมาภิบาลในการทำงาน สู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

By |June 14th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างธรรมมาภิบาลในการทำงาน สู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ วันที่ 13 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน [...]

1406, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ดัน Soft power วัฒนธรรมอีสาน บูรณาการสู่การต้อนรับนักศึกษาใหม่แบบสร้างสรรค์ให้ศิษย์ใหม่เคารพครูอาจารย์ และภูมิใจในความเป็น มทร.อีสาน

By |June 14th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ดัน Soft power วัฒนธรรมอีสาน บูรณาการสู่การต้อนรับนักศึกษาใหม่แบบสร้างสรรค์ให้ศิษย์ใหม่เคารพครูอาจารย์ และภูมิใจในความเป็น มทร.อีสาน วันที่ 13 มิถุนายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า มอบตัวเป็นศิษย์คณะบริหารธุรกิจ ณ หอประชุมวทัญญู ณ [...]

1006, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา M.B.A. รุ่นที่ 16 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับมหาบัณฑิต

By |June 10th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา M.B.A. รุ่นที่ 16 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับมหาบัณฑิต วันที่ 10 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมแคนา 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร [...]

906, 2023

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)

By |June 9th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วันที่ 7 มิถุนายน 2566 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 [...]

906, 2023

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

By |June 9th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน วันที่ 7 มิถุนายน 2566 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในการประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต [...]

906, 2023

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

By |June 9th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล วันที่ 6 มิถุนายน 2566 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในการประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต [...]

806, 2023

คณะบริหารธุรกิจ เดินหน้าเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ ประชุมร่วมบริษัทข้ามชาติ และมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน หวังสร้างโอกาสทางการศึกษา และทำงานกับบริษัทต่างชาติในอนาคต

By |June 8th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เดินหน้าเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ ประชุมร่วมบริษัทข้ามชาติ และมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน หวังสร้างโอกาสทางการศึกษา และทำงานกับบริษัทต่างชาติในอนาคต วันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เดินทางประเทศไต้หวันในการร่วมประชุมกับ [...]

806, 2023

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

By |June 8th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) วันที่ 2 มิถุนายน 2566 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในการประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในรูปแบบการประเมินออนไลน์ [...]

706, 2023

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

By |June 7th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ [...]

3005, 2023

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ คว้าเหรียญทองจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games”

By |May 30th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ คว้าเหรียญทองจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” [...]

2505, 2023

มทร.อีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมกัน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

By |May 25th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

มทร.อีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมกัน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

2205, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จับมือโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“รู้ทันภาวะซึมเศร้า” ให้กับครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

By |May 22nd, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จับมือโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“รู้ทันภาวะซึมเศร้า” ให้กับครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันภาวะซึมเศร้า” [...]

1705, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ต่อยอดแนวคิดด้านกลยุทธ์จาก Harvard Business School มุ่งสู่การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์อย่างเป็นรูปธรรม

By |May 17th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ต่อยอดแนวคิดด้านกลยุทธ์จาก Harvard Business School มุ่งสู่การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์อย่างเป็นรูปธรรม วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นหลักในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-2570) [...]

1505, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2566

By |May 15th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี [...]

905, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมร่วมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบด้านบริหารธุรกิจ แบบสะสมเครดิต

By |May 9th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมร่วมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบด้านบริหารธุรกิจ แบบสะสมเครดิต วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร. อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ [...]

905, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมร่วม Liuzhou Railway Vocational Technical College (LRVTC) ประเทศจีนวางแผนกิจกรรมวิชาการด้านระบบราง

By |May 9th, 2023|Categories: Uncategorized|Tags: , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมร่วม Liuzhou Railway Vocational Technical College (LRVTC) ประเทศจีนวางแผนกิจกรรมวิชาการด้านระบบราง วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้อาจารย์ [...]

805, 2023

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2566

By |May 8th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องแคนา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน [...]

505, 2023

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี

By |May 5th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมวิชชิ่ง [...]

505, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ดันแนวคิด MOC ของ Harvard Business School สู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

By |May 5th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ดันแนวคิด MOC ของ Harvard Business School สู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 [...]

2804, 2023

คณะบริหารธุรกิจ เชิญเมคอัพอาร์ตติสระดับประเทศ บรรยายการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ

By |April 28th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เชิญเมคอัพอาร์ตติสระดับประเทศ บรรยายการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ วันที่ 27 เมษายน 2566 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณจีรศักดิ์ หอมขุนทด นักแต่งหน้ามืออาชีพ [...]

2604, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน มุ่งขับเคลื่อนอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การขายออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ

By |April 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน มุ่งขับเคลื่อนอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การขายออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ วันที่ 24 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัชชา [...]

2604, 2023

คณะบริหารธุรกิจ สอบสัมภาษณ์นักเรียนระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

By |April 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ สอบสัมภาษณ์นักเรียนระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันที่ 22 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา (Quota) [...]

2404, 2023

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2566

By |April 24th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 24 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน [...]

1704, 2023

คณะบริหารธุรกิจ เสริมทัพ ETDA จัดกิจกรรมสร้างโค้ชดิจิทัลสานไอเดียต่อยอดชุมชน

By |April 17th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เสริมทัพ ETDA จัดกิจกรรมสร้างโค้ชดิจิทัลสานไอเดียต่อยอดชุมชน วันที่ 17 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. (Electronic Transactions Development Agency: [...]

1204, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ ฯ สืบสานประเพณีไทย พร้อมคว้าชัยขบวนแห่ สร้างความภาคภูมิใจกับให้ชาวคณะฯ

By |April 12th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ ฯ สืบสานประเพณีไทย พร้อมคว้าชัยขบวนแห่ สร้างความภาคภูมิใจกับให้ชาวคณะฯ วันที่ 11 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ มทร.อีสาน บ้านเฮา จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร [...]

504, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม BA Family บ้านนี้มีแต่ความสุข พัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข

By |April 5th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม BA Family บ้านนี้มีแต่ความสุข พัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข วันที่ 5 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [...]

504, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ทำบุญตักบาตร พร้อมจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เนื่องในวันสงกรานต์

By |April 5th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ทำบุญตักบาตร พร้อมจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 5 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบุญสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ บริเวณอาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (โรงอาหารเก่า) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต [...]

104, 2023

คณะบริหารธุรกิจ สอบสัมภาษณ์นักเรียนรอบรับตรง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. และปริญญาตรี

By |April 1st, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ สอบสัมภาษณ์นักเรียนรอบรับตรง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. วันที่ 1 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง ณ อาคาร 37 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมสร้างสรรค์ [...]

104, 2023

อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

By |April 1st, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , , |

อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 31 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ในโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมนวราชมงคล อาคาร 50 ปี [...]

2903, 2023

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรครบุรี ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในพื้นที่

By |March 29th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรครบุรี ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในพื้นที่ วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ในหลักสูตร “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ” ณ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินครบุรี (คทช.) [...]

2303, 2023

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2566

By |March 23rd, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 23 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน [...]

2103, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ผุดกิจกรรม Share for Change สู่การพัฒนา ด้วยพลังของ “บุคลากรภายในองค์กร”

By |March 21st, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ผุดกิจกรรม Share for Change สู่การพัฒนา ด้วยพลังของ “บุคลากรภายในองค์กร” วันที่ 21 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร. อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เริ่มจัดกิจกรรม [...]

2003, 2023

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

By |March 20th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 20 มีนาคม 2566 ผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [...]

1703, 2023

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2566

By |March 17th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 17 มีนาคม 2566 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องแคนา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน [...]

1703, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง

By |March 17th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง วันที่ 17 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

1503, 2023

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

By |March 15th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 14 มีนาคม 2566 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ [...]

1503, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมสานต่อความร่วมมือเสริมยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติ

By |March 15th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมสานต่อความร่วมมือเสริมยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติ วันที่ 8 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมให้การต้อนรับท่านฮุน ซาเรือน เอกอัครราชทูตวิสามัญ และมีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำราชอาณาจักรไทย และคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตไก่ และพบปะพนักงานแรงงานกัมพูชา [...]

1103, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต M.B.A. ทั้ง 3 คน

By |March 11th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต M.B.A. ทั้ง 3 คน วันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุพจน์ อภิรักษ์ธารา นางธนพร การชงัด และนางภชนิตา หมายชัย [...]

2702, 2023

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต

By |February 27th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 [...]

2502, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

By |February 25th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดฝึกซ้อมย่อยให้กับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี อาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

2502, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

By |February 25th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบสำหรับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมวทัญญู ณ [...]

2402, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดแสดงนิทรรศการผลการศึกษาและการเสวนาภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ เซ็นทรัลโคราช

By |February 24th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดแสดงนิทรรศการผลการศึกษาและการเสวนาภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ เซ็นทรัลโคราช วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการผลการศึกษาและการเสวนาภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้อง Strider Race ชั้น 1 [...]

1802, 2023

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE)

By |February 18th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) [...]

1702, 2023

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี ในงาน AUCC2023 ผ่านระบบออนไลน์

By |February 17th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี ในงาน AUCC2023 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย [...]

1702, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน “เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน”

By |February 17th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน “เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน “เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน” จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 ณ [...]

1602, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการทำบุญตักบาตร เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

By |February 16th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการทำบุญตักบาตร เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ ณ บริเวณอาคาร 26 (โรงอาหารเดิม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.30 [...]

1502, 2023

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน ครั้งที่ 2

By |February 15th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ [...]

1502, 2023

มทร.อีสาน ต่อยอดการเป็นเครือข่าย Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) สู่การสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ

By |February 15th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , , |

มทร.อีสาน ต่อยอดการเป็นเครือข่าย Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) สู่การสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคุณธานินทร์ เอื้ออภิธร [...]

1402, 2023

คณะบริหารธุรกิจ เดินหน้าสร้างความเป็นนานาชาติสร้างโอกาสให้กับอาจารย์และนักศึกษาด้วยการจัดหลักสูตรนานาชาติด้านบริหารธุรกิจร่วมกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน

By |February 14th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เดินหน้าสร้างความเป็นนานาชาติสร้างโอกาสให้กับอาจารย์และนักศึกษาด้วยการจัดหลักสูตรนานาชาติด้านบริหารธุรกิจร่วมกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน  พร้อมด้วยรองคณบดี และหัวหน้าสาขา ประชุมร่วมกับ Dr, Kelvin Chen, Professor [...]

1102, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย

By |February 11th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกงานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 01601 ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ [...]

902, 2023

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประชุมมอบนโยบายคณะบริหารธุรกิจ มุ่งเสริมจุดเน้น มทร.อีสาน ทุกมิติ อย่างมีประสิทธิภาพ

By |February 9th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประชุมมอบนโยบายคณะบริหารธุรกิจ มุ่งเสริมจุดเน้น มทร.อีสาน ทุกมิติ อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา [...]

902, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

By |February 9th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน โดยมีคุณเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล (หมอบี [...]

802, 2023

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน

By |February 8th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

802, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2566

By |February 8th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 (สำนักงานอธิการบดี) [...]

102, 2023

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ครั้งที่ 2

By |February 1st, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ [...]

3101, 2023

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 9 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ณ มทร.ศรีวิชัย

By |January 31st, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 9 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ณ มทร.ศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. [...]

3001, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดีคนใหม่

By |January 30th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดีคนใหม่ วันที่ 30 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร บุคลากร สมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีโดยมอบช่อดอกไม้ให้กับ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะบริหารธุรกิจ" [...]

3001, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันภาวะซึมเศร้า”

By |January 30th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันภาวะซึมเศร้า” วันที่ 30 มกราคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันภาวะซึมเศร้า” ณ ห้อง 01601 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีกลุ่มคณะผู้บริหารของคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [...]

3001, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิต ร่วมกับ รพ.มหาราชฯ รพ.จิตเวชฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

By |January 30th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิต ร่วมกับ รพ.มหาราชฯ รพ.จิตเวชฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ [...]

1901, 2023

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

By |January 19th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 19 มกราคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องรับรอง ตรงข้ามห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่เวลา 13.30 [...]

1901, 2023

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน

By |January 19th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน วันที่ 18 มกราคม 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ [...]

1801, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

By |January 18th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ วันที่ 18 มกราคม 2566 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2566 [...]

1501, 2023

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

By |January 15th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ 12 - 14 มกราคม 2566 สโมสรนักศึกษา และแผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา [...]

2612, 2022

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ รพ.มหาราชฯ รพ.จิตเวชฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดประชุมเพื่อตกลงร่วมมือในการป้องกัน ดูแล และลดปัญหาทางด้านสุขภาพจิต

By |December 26th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ รพ.มหาราชฯ รพ.จิตเวชฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดประชุมเพื่อตกลงร่วมมือในการป้องกัน ดูแล และลดปัญหาทางด้านสุขภาพจิต วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ [...]

2212, 2022

บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรเกี่ยวกับการบินและการขนส่ง ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

By |December 22nd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรเกี่ยวกับการบินและการขนส่ง ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน วันที่ 22 ธันวาคม 2565 บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ [...]

2112, 2022

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน U2T for BCG

By |December 21st, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน U2T for BCG วันที่ 21 ธันวาคม 2565 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน U2T for BCG [...]

2112, 2022

คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่

By |December 21st, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ วันที่ 21 ธันวาคม แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณลานจอดรถด้านข้างอาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร จำนวน 9 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ [...]

2012, 2022

คณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ เข้าศึกษาดูงาน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

By |December 20th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ เข้าศึกษาดูงาน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน วันที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะทำงานจากคณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ ณ ห้องประชุมแคนา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19) [...]

1912, 2022

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

By |December 19th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร [...]

1512, 2022

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2565

By |December 15th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษา มีการแข่งขันหลากหลายชนิดกีฬา เช่น วอลเลย์บอล แบดมินตัน เปตอง [...]

812, 2022

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านบริหารธุรกิจ ประจำปี 2565 (BA Open House 65)

By |December 8th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านบริหารธุรกิจ ประจำปี 2565 (BA Open House 65) วันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านบริหารธุรกิจ ประจำปี 2565 (BA [...]

712, 2022

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

By |December 7th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ [...]

3011, 2022

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

By |November 30th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร นำโดย อาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิษา [...]

1611, 2022

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างความรอบรู้สุขภาพ สตรีไทยรุ่นใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านม สู่การปฏิบัติแก่แกนนำนักศึกษาในสถานศึกษา

By |November 16th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างความรอบรู้สุขภาพ สตรีไทยรุ่นใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านม สู่การปฏิบัติแก่แกนนำนักศึกษาในสถานศึกษา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างความรอบรู้สุขภาพ สตรีไทยรุ่นใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านม สู่การปฏิบัติแก่แกนนำนักศึกษาในสถานศึกษา ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม และโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ [...]

1611, 2022

สาขาการเงิน จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0

By |November 16th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0 ณ ห้อง 01413 ชั้น 4 [...]

211, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/2565

By |November 2nd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 (สำนักงานอธิการบดี) [...]

3110, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 การศึกษา 2565

By |October 31st, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 การศึกษา 2565 วันที่ 31 ตุลาคม 2656 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม [...]

2910, 2022

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

By |October 29th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดฝึกซ้อมย่อยให้กับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล [...]

2110, 2022

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

By |October 21st, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 21 ตุลาคม 2565 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ [...]

1910, 2022

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

By |October 19th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ วันที่ 19 ตุลาคม 2565 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption [...]

410, 2022

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา

By |October 4th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา วันที่ 4 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [...]

2809, 2022

แผนกงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักศึกษา เพิ่มทักษะการเป็นผู้นำที่ดี

By |September 28th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

แผนกงานพัฒนา​นักศึกษา จัดโครงการพัฒนา​และส่งเสริม​ศักยภาพ​ผู้นำนักศึกษา เพิ่มทักษะการเป็นผู้นำที่ดี วันที่ 28 กันยายน 2565 แผนกงานพัฒนา​นักศึกษา​ คณะบริหาร​ธุรกิจ​ จัดโครงการพัฒนา​และส่งเสริม​ศักยภาพ​ผู้นำนักศึกษา​ ประจำปี​การศึกษา​ 2565​ ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน [...]

2109, 2022

ฝ่ายแผนฯ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

By |September 21st, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ฝ่ายแผนฯ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก วันที่ 21 กันยายน 2565 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต [...]

2109, 2022

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

By |September 21st, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วันที่ 21 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ หัวหน้างาน [...]

1909, 2022

คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564

By |September 19th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 19 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา [...]

1509, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

By |September 15th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 15 กันยายน 2565 แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ ณ โรงอาหาร (เก่า) ตรงข้ามอาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดสระบัวเกลื่อน [...]

1509, 2022

นักศึกษาสาขาการจัดการ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ

By |September 15th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นักศึกษาสาขาการจัดการ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ วันที่ 14 กันยายน 2565 นักศึกษาสาขาการจัดการ ร่วมกันจัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา และอาจารย์ผู้ลาออกจากราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมา ถนิมกาญจน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 [...]

2908, 2022

คณะบริหารธุรกิจ มอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรดีเด่นและผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565

By |August 29th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรดีเด่นและผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรดีเด่นและผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ทแอนสปา [...]

2708, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนา Digital Transformation โดยผู้เชี่ยวชาญจากไมโครซอฟต์ และการอบรมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจระยะ 5 ปี

By |August 27th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนา Digital Transformation โดยผู้เชี่ยวชาญจากไมโครซอฟต์ และการอบรมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจระยะ 5 ปี วันที่ 25 และ 26 สิงหาคม 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดโครงการอบรมทิศทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ [...]

2508, 2022

สาขาการเงิน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

By |August 25th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  กิจกรรมที่ 3 โครงการปลูกต้นไม้ร้อยรักสามัคคี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 [...]

1808, 2022

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา ผ่านระบบออนไลน์

By |August 18th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [...]

1208, 2022

สาขาการเงิน ลงพื้นที่ อำเภอพิมาย ให้ความรู้แก่ชุมชน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

By |August 12th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน ลงพื้นที่ อำเภอพิมาย ให้ความรู้แก่ชุมชน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG วันที่ 11 สิงหาคม 2565 คณาจารย์สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชุมชน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานสินค้าชุมชน [...]

1108, 2022

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

By |August 11th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากร [...]

408, 2022

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

By |August 4th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา [...]

2707, 2022

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

By |July 27th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [...]

2607, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดการวิพากษ์ร่างหลักสูตร เพื่อให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

By |July 26th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดการวิพากษ์ร่างหลักสูตร เพื่อให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการวิพากษ์ร่างหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบ Hybrid ณ ห้อง Smart Class [...]

2607, 2022

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

By |July 26th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ณ ห้องแคนา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยได้รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระบิล [...]

2307, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม (Social Enterprise)

By |July 23rd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม (Social Enterprise) วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม (Social Enterprise) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ [...]

2107, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

By |July 21st, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 (ตรงกับวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 8 วันพระแรกของช่วงเข้าพรรษา) แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ ณ [...]

2007, 2022

สาขาการตลาด จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

By |July 20th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการตลาด จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาการตลาด ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ [...]

1907, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

By |July 19th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน” กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom [...]

1007, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

By |July 10th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting วันที่ 9 และ 10 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน” กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน [...]

807, 2022

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ อบต.กระเบื้องใหญ่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน U2T เฟส 1 เพื่อต่อยอดสู่เฟส 2

By |July 8th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ อบต.กระเบื้องใหญ่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน U2T เฟส 1 เพื่อต่อยอดสู่เฟส 2 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ อบต.กระเบื้องใหญ่ [...]

107, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านกลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขัน ผ่านระบบออนไลน์

By |July 1st, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านกลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขัน ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับสถาบัน RMUTI Institute for Strategy and Competitiveness ได้กำหนดจัดโครงการ “อบรมให้ความรู้ด้านกลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขัน [...]

3006, 2022

สโมสนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

By |June 30th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สโมสนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวทัญญู ณ [...]

2806, 2022

สาขาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาโลจิสติกส์ให้มีทักษะเพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ

By |June 28th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาโลจิสติกส์ให้มีทักษะเพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาโลจิสติกส์ให้มีทักษะเพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on approach for Logistics management) ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ [...]

2706, 2022

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

By |June 27th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 6/2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 [...]

2206, 2022

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

By |June 22nd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 22