โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com
Latest News2021-02-01T10:06:29+07:00
2303, 2023

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2566

By |March 23rd, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 23 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน [...]

2103, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ผุดกิจกรรม Share for Change สู่การพัฒนา ด้วยพลังของ “บุคลากรภายในองค์กร”

By |March 21st, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ผุดกิจกรรม Share for Change สู่การพัฒนา ด้วยพลังของ “บุคลากรภายในองค์กร” วันที่ 21 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร. อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เริ่มจัดกิจกรรม [...]

2003, 2023

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

By |March 20th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 20 มีนาคม 2566 ผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [...]

1703, 2023

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2566

By |March 17th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 17 มีนาคม 2566 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องแคนา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน [...]

1703, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง

By |March 17th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง วันที่ 17 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

1503, 2023

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

By |March 15th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 14 มีนาคม 2566 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ [...]

1503, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมสานต่อความร่วมมือเสริมยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติ

By |March 15th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมสานต่อความร่วมมือเสริมยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติ วันที่ 8 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมให้การต้อนรับท่านฮุน ซาเรือน เอกอัครราชทูตวิสามัญ และมีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำราชอาณาจักรไทย และคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตไก่ และพบปะพนักงานแรงงานกัมพูชา [...]

1103, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต M.B.A. ทั้ง 3 คน

By |March 11th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต M.B.A. ทั้ง 3 คน วันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุพจน์ อภิรักษ์ธารา นางธนพร การชงัด และนางภชนิตา หมายชัย [...]

2702, 2023

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต

By |February 27th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 [...]

2502, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

By |February 25th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดฝึกซ้อมย่อยให้กับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี อาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

2502, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

By |February 25th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบสำหรับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมวทัญญู ณ [...]

2402, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดแสดงนิทรรศการผลการศึกษาและการเสวนาภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ เซ็นทรัลโคราช

By |February 24th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดแสดงนิทรรศการผลการศึกษาและการเสวนาภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ เซ็นทรัลโคราช วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการผลการศึกษาและการเสวนาภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้อง Strider Race ชั้น 1 [...]

1802, 2023

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE)

By |February 18th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) [...]

1702, 2023

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี ในงาน AUCC2023 ผ่านระบบออนไลน์

By |February 17th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี ในงาน AUCC2023 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย [...]

1702, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน “เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน”

By |February 17th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน “เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน “เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน” จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 ณ [...]

1602, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการทำบุญตักบาตร เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

By |February 16th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการทำบุญตักบาตร เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ ณ บริเวณอาคาร 26 (โรงอาหารเดิม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.30 [...]

1502, 2023

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน ครั้งที่ 2

By |February 15th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ [...]

1502, 2023

มทร.อีสาน ต่อยอดการเป็นเครือข่าย Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) สู่การสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ

By |February 15th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , , |

มทร.อีสาน ต่อยอดการเป็นเครือข่าย Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) สู่การสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคุณธานินทร์ เอื้ออภิธร [...]

1402, 2023

คณะบริหารธุรกิจ เดินหน้าสร้างความเป็นนานาชาติสร้างโอกาสให้กับอาจารย์และนักศึกษาด้วยการจัดหลักสูตรนานาชาติด้านบริหารธุรกิจร่วมกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน

By |February 14th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เดินหน้าสร้างความเป็นนานาชาติสร้างโอกาสให้กับอาจารย์และนักศึกษาด้วยการจัดหลักสูตรนานาชาติด้านบริหารธุรกิจร่วมกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน  พร้อมด้วยรองคณบดี และหัวหน้าสาขา ประชุมร่วมกับ Dr, Kelvin Chen, Professor [...]

1102, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย

By |February 11th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกงานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 01601 ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ [...]

902, 2023

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประชุมมอบนโยบายคณะบริหารธุรกิจ มุ่งเสริมจุดเน้น มทร.อีสาน ทุกมิติ อย่างมีประสิทธิภาพ

By |February 9th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประชุมมอบนโยบายคณะบริหารธุรกิจ มุ่งเสริมจุดเน้น มทร.อีสาน ทุกมิติ อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา [...]

902, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

By |February 9th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน โดยมีคุณเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล (หมอบี [...]

802, 2023

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน

By |February 8th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

802, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2566

By |February 8th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 (สำนักงานอธิการบดี) [...]

102, 2023

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ครั้งที่ 2

By |February 1st, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ [...]

3101, 2023

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 9 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ณ มทร.ศรีวิชัย

By |January 31st, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 9 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ณ มทร.ศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. [...]

3001, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดีคนใหม่

By |January 30th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดีคนใหม่ วันที่ 30 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร บุคลากร สมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีโดยมอบช่อดอกไม้ให้กับ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะบริหารธุรกิจ" [...]

3001, 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันภาวะซึมเศร้า”

By |January 30th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันภาวะซึมเศร้า” วันที่ 30 มกราคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันภาวะซึมเศร้า” ณ ห้อง 01601 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีกลุ่มคณะผู้บริหารของคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [...]

3001, 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิต ร่วมกับ รพ.มหาราชฯ รพ.จิตเวชฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

By |January 30th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิต ร่วมกับ รพ.มหาราชฯ รพ.จิตเวชฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ [...]

1901, 2023

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

By |January 19th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 19 มกราคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องรับรอง ตรงข้ามห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่เวลา 13.30 [...]

1901, 2023

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน

By |January 19th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน วันที่ 18 มกราคม 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ [...]

1801, 2023

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

By |January 18th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ วันที่ 18 มกราคม 2566 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2566 [...]

1501, 2023

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

By |January 15th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ 12 - 14 มกราคม 2566 สโมสรนักศึกษา และแผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา [...]

2612, 2022

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ รพ.มหาราชฯ รพ.จิตเวชฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดประชุมเพื่อตกลงร่วมมือในการป้องกัน ดูแล และลดปัญหาทางด้านสุขภาพจิต

By |December 26th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ รพ.มหาราชฯ รพ.จิตเวชฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดประชุมเพื่อตกลงร่วมมือในการป้องกัน ดูแล และลดปัญหาทางด้านสุขภาพจิต วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ [...]

2212, 2022

บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรเกี่ยวกับการบินและการขนส่ง ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

By |December 22nd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรเกี่ยวกับการบินและการขนส่ง ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน วันที่ 22 ธันวาคม 2565 บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ [...]

2112, 2022

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน U2T for BCG

By |December 21st, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน U2T for BCG วันที่ 21 ธันวาคม 2565 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน U2T for BCG [...]

2112, 2022

คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่

By |December 21st, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ วันที่ 21 ธันวาคม แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณลานจอดรถด้านข้างอาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร จำนวน 9 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ [...]

2012, 2022

คณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ เข้าศึกษาดูงาน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

By |December 20th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ เข้าศึกษาดูงาน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน วันที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะทำงานจากคณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ ณ ห้องประชุมแคนา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19) [...]

1912, 2022

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

By |December 19th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร [...]

1512, 2022

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2565

By |December 15th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษา มีการแข่งขันหลากหลายชนิดกีฬา เช่น วอลเลย์บอล แบดมินตัน เปตอง [...]

812, 2022

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านบริหารธุรกิจ ประจำปี 2565 (BA Open House 65)

By |December 8th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านบริหารธุรกิจ ประจำปี 2565 (BA Open House 65) วันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านบริหารธุรกิจ ประจำปี 2565 (BA [...]

712, 2022

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

By |December 7th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ [...]

3011, 2022

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

By |November 30th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร นำโดย อาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิษา [...]

1611, 2022

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างความรอบรู้สุขภาพ สตรีไทยรุ่นใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านม สู่การปฏิบัติแก่แกนนำนักศึกษาในสถานศึกษา

By |November 16th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างความรอบรู้สุขภาพ สตรีไทยรุ่นใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านม สู่การปฏิบัติแก่แกนนำนักศึกษาในสถานศึกษา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างความรอบรู้สุขภาพ สตรีไทยรุ่นใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านม สู่การปฏิบัติแก่แกนนำนักศึกษาในสถานศึกษา ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม และโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ [...]

1611, 2022

สาขาการเงิน จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0

By |November 16th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0 ณ ห้อง 01413 ชั้น 4 [...]

211, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/2565

By |November 2nd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 (สำนักงานอธิการบดี) [...]

3110, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 การศึกษา 2565

By |October 31st, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 การศึกษา 2565 วันที่ 31 ตุลาคม 2656 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม [...]

2910, 2022

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

By |October 29th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดฝึกซ้อมย่อยให้กับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล [...]

2110, 2022

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

By |October 21st, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 21 ตุลาคม 2565 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ [...]

1910, 2022

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

By |October 19th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ วันที่ 19 ตุลาคม 2565 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption [...]

410, 2022

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา

By |October 4th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา วันที่ 4 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [...]

2809, 2022

แผนกงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักศึกษา เพิ่มทักษะการเป็นผู้นำที่ดี

By |September 28th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

แผนกงานพัฒนา​นักศึกษา จัดโครงการพัฒนา​และส่งเสริม​ศักยภาพ​ผู้นำนักศึกษา เพิ่มทักษะการเป็นผู้นำที่ดี วันที่ 28 กันยายน 2565 แผนกงานพัฒนา​นักศึกษา​ คณะบริหาร​ธุรกิจ​ จัดโครงการพัฒนา​และส่งเสริม​ศักยภาพ​ผู้นำนักศึกษา​ ประจำปี​การศึกษา​ 2565​ ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน [...]

2109, 2022

ฝ่ายแผนฯ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

By |September 21st, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ฝ่ายแผนฯ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก วันที่ 21 กันยายน 2565 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต [...]

2109, 2022

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

By |September 21st, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วันที่ 21 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ หัวหน้างาน [...]

1909, 2022

คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564

By |September 19th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 19 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา [...]

1509, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

By |September 15th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 15 กันยายน 2565 แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ ณ โรงอาหาร (เก่า) ตรงข้ามอาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดสระบัวเกลื่อน [...]

1509, 2022

นักศึกษาสาขาการจัดการ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ

By |September 15th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นักศึกษาสาขาการจัดการ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ วันที่ 14 กันยายน 2565 นักศึกษาสาขาการจัดการ ร่วมกันจัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา และอาจารย์ผู้ลาออกจากราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมา ถนิมกาญจน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 [...]

2908, 2022

คณะบริหารธุรกิจ มอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรดีเด่นและผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565

By |August 29th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรดีเด่นและผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรดีเด่นและผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ทแอนสปา [...]

2708, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนา Digital Transformation โดยผู้เชี่ยวชาญจากไมโครซอฟต์ และการอบรมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจระยะ 5 ปี

By |August 27th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนา Digital Transformation โดยผู้เชี่ยวชาญจากไมโครซอฟต์ และการอบรมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจระยะ 5 ปี วันที่ 25 และ 26 สิงหาคม 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดโครงการอบรมทิศทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ [...]

2508, 2022

สาขาการเงิน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

By |August 25th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  กิจกรรมที่ 3 โครงการปลูกต้นไม้ร้อยรักสามัคคี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 [...]

1808, 2022

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา ผ่านระบบออนไลน์

By |August 18th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [...]

1208, 2022

สาขาการเงิน ลงพื้นที่ อำเภอพิมาย ให้ความรู้แก่ชุมชน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

By |August 12th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน ลงพื้นที่ อำเภอพิมาย ให้ความรู้แก่ชุมชน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG วันที่ 11 สิงหาคม 2565 คณาจารย์สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชุมชน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานสินค้าชุมชน [...]

1108, 2022

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

By |August 11th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากร [...]

408, 2022

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

By |August 4th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา [...]

2707, 2022

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

By |July 27th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [...]

2607, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดการวิพากษ์ร่างหลักสูตร เพื่อให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

By |July 26th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดการวิพากษ์ร่างหลักสูตร เพื่อให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการวิพากษ์ร่างหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบ Hybrid ณ ห้อง Smart Class [...]

2607, 2022

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

By |July 26th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ณ ห้องแคนา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยได้รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระบิล [...]

2307, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม (Social Enterprise)

By |July 23rd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม (Social Enterprise) วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม (Social Enterprise) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ [...]

2107, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

By |July 21st, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 (ตรงกับวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 8 วันพระแรกของช่วงเข้าพรรษา) แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ ณ [...]

2007, 2022

สาขาการตลาด จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

By |July 20th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการตลาด จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาการตลาด ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ [...]

1907, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

By |July 19th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน” กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom [...]

1007, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

By |July 10th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting วันที่ 9 และ 10 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน” กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน [...]

807, 2022

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ อบต.กระเบื้องใหญ่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน U2T เฟส 1 เพื่อต่อยอดสู่เฟส 2

By |July 8th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ อบต.กระเบื้องใหญ่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน U2T เฟส 1 เพื่อต่อยอดสู่เฟส 2 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ อบต.กระเบื้องใหญ่ [...]

107, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านกลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขัน ผ่านระบบออนไลน์

By |July 1st, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านกลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขัน ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับสถาบัน RMUTI Institute for Strategy and Competitiveness ได้กำหนดจัดโครงการ “อบรมให้ความรู้ด้านกลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขัน [...]

3006, 2022

สโมสนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

By |June 30th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สโมสนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวทัญญู ณ [...]

2806, 2022

สาขาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาโลจิสติกส์ให้มีทักษะเพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ

By |June 28th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาโลจิสติกส์ให้มีทักษะเพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาโลจิสติกส์ให้มีทักษะเพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on approach for Logistics management) ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ [...]

2706, 2022

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

By |June 27th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 6/2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 [...]

2206, 2022

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

By |June 22nd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา [...]

2206, 2022

สาขาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน

By |June 22nd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษา มีการอบรมให้ความรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบ LMS [...]

2006, 2022

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน

By |June 20th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ [...]

1706, 2022

คณะบริหารธุรกิจ เตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ในการใช้ห้องเรียน Creative Room

By |June 17th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ เตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ในการใช้ห้องเรียน Creative Room วันที่ 17 มิถุนายน 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ที่จัดการเรียนสอนห้อง Creative Room โดยคณะบริหารธุรกิจได้ปรับปรุงห้อง Creative Room เพื่อรองรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบรรยายและเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มเพื่อนำเสนอโครงงาน จำนวน [...]

1706, 2022

สาขาการเงิน จัดโครงการ Fin’ Junior 4.0 เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่

By |June 17th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน จัดโครงการ Fin’ Junior 4.0 เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สาขาการเงิน จัดโครงการ Fin’ Junior 4.0 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม [...]

1606, 2022

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา กับ มทร. ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ

By |June 16th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา กับ มทร. ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะทำงานผู้ประสานงานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ฯ [...]

1406, 2022

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ เพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษา

By |June 14th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ เพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษา วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2565 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ (IDI and BC Hand-on Development) ณ [...]

1106, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร M.B.A. รุ่นที่ 15

By |June 11th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร M.B.A. รุ่นที่ 15 วันที่ 11 มิถุนายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร M.B.A. รุ่นที่ 15 [...]

1106, 2022

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 4 ปี

By |June 11th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 4 ปี วันที่ 10 มิถุนายน 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมที่ 1 [...]

1106, 2022

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี

By |June 11th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมที่ 1 [...]

1106, 2022

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี

By |June 11th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี วันที่ 8 มิถุนายน 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมที่ 1 [...]

1006, 2022

นักศึกษาสาขาการเงิน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน SRUCon 2022 มรภ.สุราษฎร์ธานี ผ่านระบบออนไลน์

By |June 10th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นักศึกษาสาขาการเงิน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน SRUCon 2022 มรภ.สุราษฎร์ธานี ผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 17 (17th SRU National, International [...]

806, 2022

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร M.B.A

By |June 8th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร M.B.A วันที่ 7 มิถุนายน 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน [...]

106, 2022

คณะบริหารธุรกิจ ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี (2565-2569)

By |June 1st, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี (2565-2569) วันที่ 1 มิถุนายน 2565 แผนกงานและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี (2565-2569) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ [...]

106, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 2

By |June 1st, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ [...]

2505, 2022

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ 6 ด้าน ศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

By |May 25th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ 6 ด้าน ศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย [...]

2405, 2022

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ 6 ด้าน ศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

By |May 24th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ 6 ด้าน ศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [...]

2005, 2022

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ ด้านการยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์และกลุ่มนครชัยบุรินทร์

By |May 20th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ ด้านการยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์และกลุ่มนครชัยบุรินทร์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ 6 ด้าน ด้านการยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์และกลุ่มนครชัยบุรินทร์ [...]

1805, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ ทิศทางยุทธศาสตร์และแผนพลิกโฉม (Reinventing) มทร.อีสาน

By |May 18th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ ทิศทางยุทธศาสตร์และแผนพลิกโฉม (Reinventing) มทร.อีสาน วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยายหัวข้อ ทิศทางยุทธศาสตร์และแผนพลิกโฉม (Reinventing) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting [...]

1705, 2022

คณะบริหารธุรกิจ ปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

By |May 17th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ โรงเรียนสุรนารีวิทยา วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี [...]

1105, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

By |May 11th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์สุบรรณ ทุมมา อาจารย์ประจำวิทยาเขตร้อยเอ็ด [...]

1105, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาและผลิตกำลังคน ด้านอุตสาหกรรมการบิน

By |May 11th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาและผลิตกำลังคน ด้านอุตสาหกรรมการบิน วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาและผลิตกำลังคน ด้านอุตสาหกรรมการบิน ภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ [...]

605, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่มีทักษะสูงสำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูง

By |May 6th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่มีทักษะสูงสำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูง วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่มีทักษะสูงสำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูง ภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ [...]

405, 2022

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจติดตามการดำเนินงาน ISO 9001:2015

By |May 4th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจติดตามการดำเนินงาน ISO 9001:2015 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจติดตามการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ให้เป็นไปตามคู่มือบริหารคุณภาพระบบ ISO 9001:2015 [...]

2004, 2022

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

By |April 20th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2565 [...]

404, 2022

คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ราชภัฏโคราช เข้าศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

By |April 4th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ราชภัฏโคราช เข้าศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน วันที่ 4 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยรองคณบดีทั้ง 4 ฝ่าย [...]

404, 2022

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งหัวหน้าสาขาการตลาด

By |April 4th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งหัวหน้าสาขาการตลาด คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาการตลาด [...]

3103, 2022

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ ETDA จัดโครงการพัฒนาโค้ชดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ของชุมชน (ภาคอีสาน)

By |March 31st, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ ETDA จัดโครงการพัฒนาโค้ชดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ของชุมชน (ภาคอีสาน) วันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง [...]

2903, 2022

คณาจารย์สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร SIA ผ่านระบบออนไลน์

By |March 29th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณาจารย์สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร SIA ผ่านระบบออนไลน์ คณาจารย์สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรที่ 8 การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการคำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on [...]

2303, 2022

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมมือกับ 3 มหาวิทยาลัยในโคราช พัฒนาเครือข่ายคลังหน่วยกิตด้านดิจิทัล เรียนข้ามสถาบัน สะสมหน่วยกิตแบบไร้ขอบเขต

By |March 23rd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมมือกับ 3 มหาวิทยาลัยในโคราช พัฒนาเครือข่ายคลังหน่วยกิตด้านดิจิทัล เรียนข้ามสถาบัน สะสมหน่วยกิตแบบไร้ขอบเขต วันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) [...]

1403, 2022

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ทางการเงิน ผ่านระบบออนไลน์

By |March 14th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ทางการเงิน ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 13 มีนาคม 2565 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “Innovation Finance Fair” กิจกรรมที่ 2 การอบรมให้ความรู้ทางการเงิน โดยนางสาววิลัยลักษณ์ [...]

1203, 2022

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการเงินและการลงทุน ผ่านระบบออนไลน์

By |March 12th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการเงินและการลงทุน ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 12 มีนาคม 2565 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "Innovation Finance Fair" กิจกรรมที่ 1 การอบรมพัฒนาทักษะด้านการเงินและการลงทุน (Financial [...]

903, 2022

คณะบริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน Facebook Live

By |March 9th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน Facebook Live วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ ผ่านทาง Facebook Live ในช่วงเวลา 19.00 – [...]

503, 2022

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์

By |March 5th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วันที่ 4 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร [...]

2802, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีฝึกซ้อมย่อยให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

By |February 28th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีฝึกซ้อมย่อยให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีฝึกซ้อมย่อยให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย [...]

2302, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีเปิดการใช้ระบบสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ (MOOC BA)

By |February 23rd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีเปิดการใช้ระบบสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ (MOOC BA) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีเปิดการใช้ระบบสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ ณ ห้องแคขาว ชั้น 2 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล [...]

2302, 2022

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมทำ MOU กับโรงเรียนสุรนารีวิทยา ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ

By |February 23rd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมทำ MOU กับโรงเรียนสุรนารีวิทยา ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ ณ ห้องแคแสด อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย [...]

1702, 2022

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล TOP 100 ของประเทศ จากการเข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ “From Gen Z to be CEO”

By |February 17th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล TOP 100 ของประเทศ จากการเข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ “From Gen Z to be CEO” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [...]

1502, 2022

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

By |February 15th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้าฝ่ายบัณฑิต และหัวหน้าสำนักงาน [...]

1402, 2022

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9

By |February 14th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 10 - [...]

1002, 2022

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเปิดโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 ผ่านสื่อออนไลน์

By |February 10th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเปิดโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 ผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 [...]

802, 2022

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมหารือกับ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เฝ้าระวังภาวะด้านสุขภาพจิตของบุคลากรและนักศึกษา

By |February 8th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

รองคณบดี​ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมหารือกับ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เฝ้าระวังภาวะด้านสุขภาพจิตของบุคลากรและนักศึกษา วันที่​ 4 กุมภาพันธ์​ 2565 อาจารย์​ ดร.ณพรรณ​ สินธุศิริ​ รองคณบดี​ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา​ พร้อมด้วยบุคลากร​ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา​ คณะบริหาร​ธุรกิจ​ ได้เข้าพบ​ คุณศิริลักษณ์​ [...]

1801, 2022

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2565

By |January 18th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2565 วันที่ 18 มกราคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยฯ ให้สมควรได้รับโล่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2565 ประกอบด้วย - บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ นายพิเชฐ [...]

1301, 2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting

By |January 13th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting วันที่ 13 มกราคม 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom [...]

401, 2022

คณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

By |January 4th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 4 มกราคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK สำหรับบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานที่อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 [...]

2812, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจ

By |December 28th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา, อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร [...]

2412, 2021

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัอบรมหลักสูตรในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9

By |December 24th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัอบรมหลักสูตรในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2564 ณ สตาร์เวลล์ การ์เดนโฮม รีสอร์ท ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว [...]

2312, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่

By |December 23rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [...]

2312, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแห่งสังคม (Social Enterprise)

By |December 23rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแห่งสังคม (Social Enterprise) วันที่ 22 ธันวาคม 2564 งานบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแห่งสังคม (Social Enterprise) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting ณ [...]

2012, 2021

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้าพบคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ในโอกาสมอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565

By |December 20th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้าพบคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ในโอกาสมอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 วันที่ 20 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยรองคณบดีทั้ง 4 ฝ่าย เข้าพบท่าน [...]

1812, 2021

นักศึกษาสาขาการเงิน นำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCAME 2021

By |December 18th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นักศึกษาสาขาการเงิน นำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCAME 2021 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวพิมลพรรณ มุสิกา นักศึกษาชั้นปีที่ 4/4 สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 [...]

1812, 2021

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing

By |December 18th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing วันที่ 15 ธันวาคม 2564 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการบัญชีด้านวิชาการและสังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Microsoft Teams เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing ครั้งที่ [...]

1712, 2021

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสอง

By |December 17th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสอง วันที่ 16 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา [...]

1412, 2021

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มแรก

By |December 14th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มแรก วันที่ 14 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา [...]

912, 2021

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

By |December 9th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ [...]

912, 2021

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

By |December 9th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวไอรินรยา ธนากุลกันต์พงษ์ นักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสเป็นผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา [...]

912, 2021

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ระลึกถึงในหลวง ร.9

By |December 9th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ระลึกถึงในหลวง ร.9 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ นำโดย อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ [...]

2511, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ให้กับกลุ่มนักธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา

By |November 25th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ให้กับกลุ่มนักธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ณ โรงแรมชุนหลีแกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นการจัดอบรมให้กับกลุ่มนักธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา ในหัวข้อ [...]

1511, 2021

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์

By |November 15th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา สภาวิชาชีพบัญชี ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams ในหัวข้อเรื่อง การควบคุมกำกับดูแลการบริหารสำนักงานสาขา สภาวิชาชีพบัญชี ระหว่างผู้แทนของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา [...]

511, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สี่

By |November 5th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สี่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! ผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ Live [...]

511, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สาม

By |November 5th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สาม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! ผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ Live [...]

511, 2021

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้าพบอธิการบดี มทร.อีสาน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน

By |November 5th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้าพบอธิการบดี มทร.อีสาน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี ท่านผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [...]

311, 2021

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

By |November 3rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน [...]

311, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สอง

By |November 3rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สอง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! ผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ Live [...]

311, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง!

By |November 3rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! ผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ Live ผ่านเพจ [...]

311, 2021

เปิดบ้านบริหารธุรกิจ Open House 2564

By |November 3rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

เปิดบ้านบริหารธุรกิจ Open House 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ ได้ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในกิจกรรม “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน Open House ครั้งที่ 9” ผ่านระบบออนไลน์ [...]

2510, 2021

ศูนย์บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูดิจิทัลกับการพัฒนาสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

By |October 25th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ศูนย์บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูดิจิทัลกับการพัฒนาสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูดิจิทัลกับการพัฒนาสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom [...]

2210, 2021

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม ATI จัดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

By |October 22nd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม ATI จัดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป วันที่ 22 ตุลาคม 2564 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ได้จัดให้มีการสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (P 1) [...]

2110, 2021

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมออนไลน์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)

By |October 21st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมออนไลน์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) วันที่ 21 ตุลาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยอาจารย์สมเกียรติ์ [...]

1210, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำคลิปวิดีโอผลิตสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาแบบเปิด

By |October 12th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำคลิปวิดีโอผลิตสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาแบบเปิด คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดทำโครงการผลิตสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ โดยการจัดทำคลิปวีดีโอรายวิชาพื้นฐาน คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 10 รายวิชา ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2564 [...]

1110, 2021

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานคณะบริหารธุรกิจ

By |October 11th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุช คงคา อาจารย์ [...]

810, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 กับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

By |October 8th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 กับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting วันที่ 8 ตุลาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [...]

810, 2021

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ อบต. ชีวาน อำเภอพิมาย

By |October 8th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ลงพื้น​ที่​ช่วยเหลือ​ผู้ประสบอุทกภัย ณ อบต. ชีวาน อำเภอพิมาย วันที่ 7 ตุลาคม 2564 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ มทร.อีสาน ในนามมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ลงพื้น​ที่​ช่วยเหลือ​ผู้ประสบอุทกภัย​ ณ​ [...]

410, 2021

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

By |October 4th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [...]

2809, 2021

คณบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาด ที่คว้ารางวัลชมเชยจากการแข่งขัน “CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์”

By |September 28th, 2021|Categories: Uncategorized|

คณบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาด ที่คว้ารางวัลชมเชยจากการแข่งขัน “CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์” วันที่ 28 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณพรรณ [...]

2209, 2021

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้แทน มทร.อีสาน มอบโล่ให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ

By |September 22nd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้แทน มทร.อีสาน มอบโล่ให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ วันที่ 22 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ส่งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2564 ให้แก่บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ [...]

2009, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ ETDA นำนักศึกษาฝึกเป็นโค้ชดิจิทัลชุมชน

By |September 20th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ ETDA นำนักศึกษาฝึกเป็นโค้ชดิจิทัลชุมชน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ตามโครงการพัฒนากำลังคน (Workforce) เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ (ภาคอีสาน) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านการไลฟ์สด (FB Live) [...]

1609, 2021

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ SAP Thailand และ ศาลาแดง ในการบูรณาการการเรียนการสอนด้วยซอฟต์แวร์ SAP Business One

By |September 16th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ SAP Thailand และ ศาลาแดง ในการบูรณาการการเรียนการสอนด้วยซอฟต์แวร์ SAP Business One วันที่ 14 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย [...]

1609, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563

By |September 16th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน [...]

1309, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์สอบมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ จากสถาบันคุณวุฒวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

By |September 13th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์สอบมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ จากสถาบันคุณวุฒวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วันที่ 13 กันยายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ขอรับการตรวจประเมิน [...]

2908, 2021

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams พัฒนาความรู้การออกแบบ UX/UI และการวิเคราะห์ธุรกิจ BA & Data Scientist

By |August 29th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams พัฒนาความรู้การออกแบบ UX/UI และการวิเคราะห์ธุรกิจ BA & Data Scientist วันที่ 29 สิงหาคม 2564 สาขาระบบสารสนเทศ [...]

2808, 2021

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams พัฒนาทักษะด้าน IT Support และการรับมือกับภาวะความเครียด

By |August 28th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams พัฒนาทักษะด้าน IT Support และการรับมือกับภาวะความเครียด วันที่ 28 สิงหาคม 2564 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ [...]

2508, 2021

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams

By |August 25th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ [...]

1308, 2021

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Train the Trainer ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

By |August 13th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Train the Trainer ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน [...]

608, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ส่งมอบสิ่งของให้แก่ สสจ.นม. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน

By |August 6th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ส่งมอบสิ่งของให้แก่ สสจ.นม. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน วันที่ 6 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ [...]

3007, 2021

คณะบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

By |July 30th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

คณะบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดตัวชี้วัดค่ามาตรฐานความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายสนับสนุน โดยส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน Microsoft office โดยวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นระยะเวลา 2 ปี ต่อเนื่อง และจัดให้มีการสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยชุดข้อสอบ Microsoft Office Specialist (MOS) [...]

3007, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา (สสจ.นม) ขอรับบริจาคสิ่งของ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ติดเชื้อ COVID-19 สถานะสีเขียวขณะรักษาตัวที่บ้าน

By |July 30th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา (สสจ.นม) ขอรับบริจาคสิ่งของ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ติดเชื้อ COVID-19 สถานะสีเขียวขณะรักษาตัวที่บ้าน วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [...]

1407, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ OKR ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

By |July 14th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ OKR ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน” กิจกรรมที่ 2 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ [...]

807, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

By |July 8th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ [...]

807, 2021

คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการดำรงตำแหน่ง

By |July 8th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการดำรงตำแหน่ง วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร [...]

807, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จับมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมวางแผนเพื่อจัดตั้งศูนย์สอบคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

By |July 8th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จับมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมวางแผนเพื่อจัดตั้งศูนย์สอบคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ได้ร่วมประชุมการวางแผนความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์สอบคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมีตัวแทนระหว่าง [...]

807, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ ETDA จัดโครงการพัฒนากำลังคน เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ (ภาคอีสาน)

By |July 8th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ ETDA จัดโครงการพัฒนากำลังคน เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ (ภาคอีสาน) วันที่ 24 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยได้รับการสนับสนุนจาก [...]

2406, 2021

การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

By |June 24th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting [...]

2406, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมทำ MOU กับโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Pre Degree แบบสะสมเครดิต และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

By |June 24th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมทำ MOU กับโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Pre Degree แบบสะสมเครดิต และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Pre [...]

1706, 2021

หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ ได้รับคัดเลือกเป็นคณาจารย์นิเทศสหกิจดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

By |June 17th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ ได้รับคัดเลือกเป็นคณาจารย์นิเทศสหกิจดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณาจารย์นิเทศสหกิจดีเด่น [...]

1706, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นผ่านระบบออนไลน์ Zoom

By |June 17th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน” กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [...]

1506, 2021

คณะบริหารธุรกิจ ออกแบบหลักสูตร Pre Degree ด้านบริหารธุรกิจ หวังสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ และสามารถต่อยอดสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

By |June 15th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ออกแบบหลักสูตร Pre Degree ด้านบริหารธุรกิจ หวังสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ และสามารถต่อยอดสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์จินตนา [...]

1106, 2021

คณะบริหารธุรกิจและคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินงานธุรกิจแบบคลัสเตอร์จากเส้นใยกัญชงและเส้นใยธรรมชาติ

By |June 11th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจและคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินงานธุรกิจแบบคลัสเตอร์จากเส้นใยกัญชงและเส้นใยธรรมชาติ ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหน่วยร่วมฝึก (Service Provider) ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินงานธุรกิจแบบคลัสเตอร์ คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกัญชงและเส้นใยธรรมชาติ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมชุณหลีแกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา [...]

3105, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 14

By |May 31st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 14 วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 14 ผ่านระบบ ZOOM โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล [...]

3105, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่นจากการเข้าร่วมนำเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ผ่านระบบ Zoom Meeting

By |May 31st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่นจากการเข้าร่วมนำเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 [...]

2805, 2021

คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่แจกเจลแอลกอฮอลล์ พ่นเสปรย์ฆ่าเชื้อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระเบื้องใหญ่ ตามโครงการ U2T สู้ภัยโควิด

By |May 28th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่แจกเจลแอลกอฮอลล์ พ่นเสปรย์ฆ่าเชื้อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระเบื้องใหญ่ ตามโครงการ U2T สู้ภัยโควิด วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย อาจารย์ ดร.วิรัตน์ บุตรวาปี อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะกรรมการดำเนินโครงการ [...]

2305, 2021

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เตรียมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

By |May 23rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เตรียมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน เพื่อยื่นขอเป็นศูนย์สอบกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) [...]

1305, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

By |May 13th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Overview และการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จด้วยเกณฑ์ EdPEx ผ่านระบบออนไลน์ [...]

1105, 2021

จิตอาสา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมรับสายด่วนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

By |May 11th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

จิตอาสา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมรับสายด่วนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และผู้มีจิตอาสาของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ [...]

1105, 2021

คณะบริหารธุรกิจนำเสนอผลงานสุดยอดนวัตกรรมสร้างโค้ชดิจิทัลชุมชน และสิ่งประดิษฐ์ในการแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรมให้กับรายการ Most News โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

By |May 11th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจนำเสนอผลงานสุดยอดนวัตกรรมสร้างโค้ชดิจิทัลชุมชน และสิ่งประดิษฐ์ในการแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรมให้กับรายการ Most News โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัย อาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

2704, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

By |April 27th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณอมรเทพ เทพวิชิต หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 26 – 27 [...]

904, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบุญสงกรานต์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

By |April 9th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบุญสงกรานต์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบุญสงกรานต์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานหน้าลิฟต์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยจัดให้มีกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว [...]

904, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น

By |April 9th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรผู้มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นให้กับบุคลากร โดยแบ่งเป็น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย 2. อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ [...]

104, 2021

สาขาระบบสารสนเทศ จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน

By |April 1st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาระบบสารสนเทศ จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน วันที่ 30 มีนาคม 2564 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม IS Next Step and Beyond โดยอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ [...]

2903, 2021

สาขาการตลาด จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ เตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 4 สู่สถานประกอบการ

By |March 29th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการตลาด จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ เตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 4 สู่สถานประกอบการ วันที่ 29 มีนาคม 2564 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม 22-311 [...]

2503, 2021

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม ATI จัดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

By |March 25th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม ATI จัดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน วันที่ 25 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) จัดสอบหลักสูตร [...]

2203, 2021

สาขาการเงิน จัดกิจกรรม Finance Fair แสดงผลงานบริการวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

By |March 22nd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน จัดกิจกรรม Finance Fair แสดงผลงานบริการวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 22 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Finance Fair ณ ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ [...]

2103, 2021

สาขาการเงิน จัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

By |March 21st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน จัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 21 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์สาขาการเงิน [...]

2003, 2021

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการวางแผนทางการเงิน

By |March 20th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการวางแผนทางการเงิน วันที่ 20 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Innovation Finance โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พันภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์สาขาการเงิน เข้าร่วมเปิดโครงการ [...]

1903, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการหลังวิกฤตการณ์โควิด-19

By |March 19th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 วันที่ 16 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับ พ.ต.ท.รัฐศักดิ์ [...]

503, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 4 “การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมในยุคดิจิทัล”

By |March 5th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 4 “การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมในยุคดิจิทัล” วันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และอีก 3 มหาวิทยาลัยในจังหวักนครราชสีมา [...]

103, 2021

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ มทร.อีสาน เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ AUCC ผ่านระบบออนไลน์ และได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร Rattanakosin Journal of Science and Technology

By |March 1st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ มทร.อีสาน เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ AUCC ผ่านระบบออนไลน์ และได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร Rattanakosin Journal of Science and Technology วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ [...]

2402, 2021

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์

By |February 24th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาการจัดการ ร่วมกับสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ ในรายวิชากิจการเพื่อสังคม โดยมี อาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา มีการบูรณาการการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์ต่าง ๆ [...]

1802, 2021

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ERP-SAP Business One

By |February 18th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ERP-SAP Business One วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัท ศาลาแดง จำกัด มอบเกียรติบัตรให้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอน (ERP-SAP Business [...]

1802, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

By |February 18th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสระบัวเกลื่อน จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ [...]

1702, 2021

มทร.อีสาน ให้การต้อนรับ สสว. ในการหารือมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับ SMEs

By |February 17th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

มทร.อีสาน ให้การต้อนรับ สสว. ในการหารือมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับ SMEs วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ระบิล [...]

1002, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอ “แต่งกายดี มีวินัย ใส่ใจกฎระเบียบ”

By |February 10th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอ “แต่งกายดี มีวินัย ใส่ใจกฎระเบียบ” สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “แต่งกายดี มีวินัย ใส่ใจกฎระเบียบ” โดยมีระยะเวลาในการส่งผลงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564 เพื่อนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ในการแต่งกายให้ถูกระเบียบ ซึ่งได้มีการตัดสินและประกาศผล [...]

1002, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ อบต.กระเบื้องใหญ่ เปิดโครงการ U2T

By |February 10th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ อบต.กระเบื้องใหญ่ เปิดโครงการ U2T วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้จัด “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล [...]

402, 2021

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนายก อบจ. คนใหม่

By |February 4th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนายก อบจ. คนใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา [...]

2701, 2021

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ประทาย ให้ความรู้ Smart Farmer เกษตรกรลูกค้า

By |January 27th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ประทาย ให้ความรู้ Smart Farmer เกษตรกรลูกค้า วันที่ 19 – 22 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ให้ความอนุเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาประทาย จังหวัดนครราชสีมา [...]

2001, 2021

อว. สัมภาษณ์ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ มทร.อีสาน

By |January 20th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

อว. สัมภาษณ์ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ มทร.อีสาน จากการที่หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ของ อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหลักสูตรหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) [...]