คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับเครือเบทาโกร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา เข้าโครงการสหกิจศึกษา เบทาโกร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

วันที่ 14 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับเครือเบทาโกร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา เข้าโครงการสหกิจศึกษา เบทาโกร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม 37-401 ชั้น 4 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ โดยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับคุณสมบูรณ์ จันทร์เทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ HR Business Partner บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และทีมงาน

ภายในกิจกรรม มีการบรรยายภาพรวมบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กระบวนการและประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษา เบทาโกร โดยทีมงานจากเครือเบทาโกร และการแชร์ประสบการณ์ตำแหน่งงาน ในตำแหน่งผู้แทนขาย และผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าและพนักงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจศึกษา/สมัครงาน” โดยคุณสมบูรณ์ จันทร์เทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ HR Business Partner บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงชื่อเพื่อลงทะเบียนขอสิทธิ์ในการฝึกสหกิจศึกษากับเครือเบทาโกร

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน กับเครือเบทาโกร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา เบทาโกร และยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป

แก้วตา ชูทองหลาง: ข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.03.14 – เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts