คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 22 เมษายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมแคนา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในที่ประชุม และแจ้งในที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจ การตรวจรับการปรับปรุงห้องเรียน การตรวจสอบอุปกรณ์ภายในห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าใช้งาน การดำเนินกิจการต่าง ๆ ภายหลังจากการปรับปรุงอาคาร จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและสาขาต่าง ๆ

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts