โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

BA Team Mania

Home/Tag:BA Team Mania

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม Inspiration Talk สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อโอกาสที่ดีสู่การทำงานในอนาคต

2023-09-27T18:18:08+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม Inspiration Talk สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อโอกาสที่ดีสู่การทำงานในอนาคต วันที่ 27 กันยายน 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม Inspiration Talk ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานในกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมต้อนรับวิทยากร ซึ่งท่านเป็นอินฟูลเอนเซอร์และวิทยากรด้านภาษาอังกฤษชื่อดังจากบริษัท EdusoftX จำกัด อาจารย์คชา ปรีประดิษฐ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในการสร้างแรงบันดาลใจการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน สำหรับกิจกรรมดังกล่าว แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ต้องการให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในด้านของการสื่อสาร ทั้งทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน และนำความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยายในครั้งนี้ ไปพัฒนา ฝึกฝน เพิ่มทักษะให้กับตนเอง ในการนำไปใช้ในการเรียน และเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานที่ดีของตนเองได้ในอนาคตต่อไป ชลธร นาคดิลก: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม : 66.09.27 - Inspiration Talk

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม Inspiration Talk สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อโอกาสที่ดีสู่การทำงานในอนาคต2023-09-27T18:18:08+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อมอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก แบ่งปันความสุขสู่น้อง ๆ

2023-09-27T09:55:15+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อมอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก แบ่งปันความสุขสู่น้อง ๆ วันที่ 27 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ อาคารโรงอาหารเก่า โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย โดยมีอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทางสงฆ์ ซึ่งทางคณะฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดสูงจอหอ มาประกอบพิธีทางสงฆ์และรับบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ อีกทั้งยังได้นำสิ่งของที่ได้รับบางส่วนไปบริจาคให้กับโรงเรียนขนาดเล็กบริเวณใกล้เคียง เป็นการมอบรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ และคุณครูต่อไป อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อมอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก แบ่งปันความสุขสู่น้อง ๆ2023-09-27T09:55:15+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

2023-09-25T16:19:30+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และคณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมแคนา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี แสงทอง ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์หญิงลิ่มทอง พรหมดี กรรมการ และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย กรรมการและเลขานุการ สำหรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลของคณะบริหารธุรกิจ ที่สะท้อนเอกลักษณ์ ผลการดำเนินงานในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการงานวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งระบบการบริหารและระบบการประกันคุณภาพ ไปพัฒนาผลการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองอย่างต่อเนื่อง นฤชล พันธุรัตน์: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx2023-09-25T16:19:30+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำสินค้าชุมชน ร่วมออกบูธมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก ในงาน OTOP MIDYEAR 2023 “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย”

2023-09-24T10:26:44+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำสินค้าชุมชน ร่วมออกบูธมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก ในงาน OTOP MIDYEAR 2023 “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย” วันที่ 23 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในการนำสินค้าชุมชนของภาคอีสาน ร่วมออกบูธมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก ในงาน OTOP MIDYEAR 2023 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ในธีม “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย” และได้มีการ Live ขายสินค้าผ่าน Facebook นำโดยอาจารย์ปุริม หนุนนัด อาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ อาจารย์แพนศรี บาตรโพธิ์ และอาจารย์นวินดา ซื่อตรง ภายในงานยังมีกิจกรรมที่หลากหลาย และมีการแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ อาทิเช่น โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โซน OTOP Trader จังหวัด และ OTOP Trader ประเทศไทย โซนแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 3-5 ดาว ที่ผ่านการคัดสรรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 โซน OTOP ชวนชิม มากกว่า 160 ร้านค้าทั่วประเทศ โซนศิลปิน OTOP โซน Health & SPA เป็นต้น ซึ่งงานนี้จัดโดยกรมพัฒนาชุมชน โดยจัดงานระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2566 จินตนา เข็มประสิทธิ์: ข้อมูล/ภาพประกอบข่าว อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว [...]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำสินค้าชุมชน ร่วมออกบูธมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก ในงาน OTOP MIDYEAR 2023 “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย”2023-09-24T10:26:44+07:00

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ลงแข่งขันการออกแบบ Korat Monogram มุ่งปลุกกระแสสร้างผลิตภัณฑ์และธุรกิจจากงานศิลปะของตัวเอง

2023-09-24T10:19:30+07:00

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ลงแข่งขันการออกแบบ Korat Monogram มุ่งปลุกกระแสสร้างผลิตภัณฑ์และธุรกิจจากงานศิลปะของตัวเอง วันที่ 21 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และนางสาวบุปผา ศรีอารมณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ ส่งผลงานการออกแบบชื่อระเบียงโคราปุระ เข้าร่วม KORAT MONOGRAM กิจกรรมประกวดลวดลายโมโนแกรม อัตลักษณ์ความเป็นโคราชของคนโคราช นำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้า และบริการอย่างยั่งยืน โดยนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นายชนม์บันลือ วรรณธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และนายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณโคราช เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ขอจังหวัดนครราชสีมา (Korat Monogram) ภายใต้โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม มีผู้ร่วมส่งผลงานกว่า 80 ผลงาน โดยครั้งนี้ผลงานการออกแบบระเบียงโคราปุระ ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 11 ผลงานที่ได้เข้านำเสนอในรอบ Pitching ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า โคราช และได้รับรางวัลชมเชย ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากเดิมที่เป็นคนชอบวาดรูประบายสี และรักการออกแบบ จึงมีแนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์จากงานศิลปะของตัวเองซึ่งจะทำให้ได้สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ สำหรับงานครั้งนี้ได้ชวนน้องบุปผา เจ้าหน้าที่ของทางคณะฯ ร่วมกันออกแบบและส่งเข้าแข่งขัน และเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาของคณะฯ ในการคิดริเริ่มสร้างธุรกิจจากศิลปะในตัวเอง อนิรุธ พิพัฒน์ประภา: ภาพประกอบข่าว อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว [...]

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ลงแข่งขันการออกแบบ Korat Monogram มุ่งปลุกกระแสสร้างผลิตภัณฑ์และธุรกิจจากงานศิลปะของตัวเอง2023-09-24T10:19:30+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนงนุช ธิมาตย์ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน สาขากีฬาและนันทนาการ ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ

2023-09-21T11:40:56+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนงนุช ธิมาตย์ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน สาขากีฬาและนันทนาการ ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2566 นางสาวนงนุช ธิมาตย์ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้ารับประกาศนียบัตร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน สาขากีฬาและนันทนาการ สาขากีฬาและนันทนาการ ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ณ สวนภูมิรักษ์ 2 สวายเรียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทางคณะฯ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนงนุช ธิมาตย์ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนงนุช ธิมาตย์ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน สาขากีฬาและนันทนาการ ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ2023-09-21T11:40:56+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภัคพล รถเพ็ชร ที่ได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม

2023-09-21T10:22:14+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภัคพล รถเพ็ชร ที่ได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม วันที่ 20 กันยายน 2566 อาจารย์ภัคพล รถเพ็ชร อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้ารับประกาศนียบัตร ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ณ สวนภูมิรักษ์ 2 สวายเรียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทางคณะฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภัคพล รถเพ็ชร ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สำหรับโครงการวันเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลนครนคราชสีมา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถ ได้แก่ ด้านการคิด ทักษะการสื่อสาร มีทักษะในอาชีพ ทักษะทางสังคม ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการพัฒนาให้มีคุณธรรม และเป็นผู้มีวัฒนธรรมที่ดี โดยใช้กิจกรรมด้านดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภัคพล รถเพ็ชร ที่ได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม2023-09-21T10:22:14+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ปรับการสอนด้านกลยุทธ์รูปแบบใหม่สานต่อเครือข่าย MOC Hardward Business School เชิญผู้นำด้านยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

2023-09-21T08:08:14+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ปรับการสอนด้านกลยุทธ์รูปแบบใหม่สานต่อเครือข่าย MOC Hardward Business School เชิญผู้นำด้านยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา วันที่ 20 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง “The Competitiveness of Location” ณ ห้องตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “การสร้าง Cluster เพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน และแนวทางการปลูกฝั่ง Shared Value ให้คนรุ่นใหม่” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และการบรรยาย “ทิศทางยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และ คนรุ่นใหม่ ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด” วิทยากรโดย คุณกรคณา ลืออุลย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งนี้ มีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ และผู้บริหาร เข้าร่วมฟังบรรยายทั้งในห้องประชุมและการฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting กว่า 400 คน อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นเครือข่าย Microeconomics of Competitiveness (MOC), Institute for Strategy & Competitiveness, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางคณะได้มีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนวิชากลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยวิธีการสอนแบบ Team Teaching รวมถึงใช้หนังสือ และ Case Study จาก [...]

คณะบริหารธุรกิจ ปรับการสอนด้านกลยุทธ์รูปแบบใหม่สานต่อเครือข่าย MOC Hardward Business School เชิญผู้นำด้านยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา2023-09-21T08:08:14+07:00

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล “เพชรสาธร Sathorn Award”

2023-09-20T09:57:27+07:00

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล “เพชรสาธร Sathorn Award” วันที่ 19 กันยายน 2566 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ได้รับรางวัล “เพชรสาธร Sathorn Award” ซึ่งจัดโดย จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นายสยาม ศิริมงคล เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้แก่บุคคล หน่วยงาน และองค์กร ที่สมควรได้รับการยกย่องด้านต่าง ๆ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ มีดังนี้ ประเภทบุคคล ประชาชนทั่วไป ด้านการศึกษา อาจารย์ ดร.ประไพศรี สุภา อดีต ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มทร.อีสาน ในปัจจุบัน) ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) – มทร.อีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อดีต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา อดีต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นครราชสีมา และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 (นครชัยบุรินทร์) ประเภทบุคคล ประชาชนทั่วไป ด้านสถาปัตยกรรม ผังเมือง รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ ประเภทบุคคล ประชาชนทั่วไป ด้านศิลปะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยารัฐ จุลสุคนธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเกิด ศรีสุขา อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ [...]

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล “เพชรสาธร Sathorn Award”2023-09-20T09:57:27+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/2566

2023-09-18T15:44:25+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 18 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประธานในที่ประชุม แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจ ผลการดำเนินการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา การเตรียมพร้อมในการประชาสัมพันธ์คณะฯ ในการจัดงาน Open House จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและทุกสาขาวิชาในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมา อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/25662023-09-18T15:44:25+07:00
Go to Top

สถิติการเข้าชม

วันนี้
342
เมื่อวาน
385
เดือนนี้
1,165
เดือนที่แล้ว
12,431
ปีนี้
99,666
ปีที่แล้ว
53,581