โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

BA Team Mania

Home/Tag:BA Team Mania

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร เฉลิมฉลองปีใหม่ไทย

2024-04-11T18:33:24+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร เฉลิมฉลองปีใหม่ไทย วันที่ 11 เมษายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ซึ่งภายในกิจกรรมมีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ วัดบ้านเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นเป็นพิธีสรงน้ำพระสงฆ์ พิธีรดน้ำสมมาอาจารย์ผู้อาวุโส โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และอาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเข้าร่วมสรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้อาวุโส ในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมแข่งขันก่อเจดีย์ทราย โดยแบ่งทีมออกเป็น 6 ทีม ได้แก่ ทีมสีขาว ทีมสีน้ำตาล ทีมสีน้ำเงิน ทีมสีม่วง ทีมสีเทา และทีมสีเหลือง มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแม่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันในครั้งนี้กันอย่างสนุกสนาน โดยมีอาจารย์ผู้อาวุโสให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินการประกวด 3 ท่าน คือ อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา อาจารย์ศิริพรรณ สินธุศิริ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์ ซึ่งผลการตัดสิน ทีมสีน้ำตาล สามารถคว้าชัยชนะไปครองได้สำเร็จ จากนั้นเป็นการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป และเมื่อเสร็จจากพิธีสงฆ์แล้ว เป็นการรับประทานอาหารร่วมกัน สำหรับกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรอาจารย์ผู้อาวุโส คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของไทย และเพื่อให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความชุ่มฉ่ำ ความสุข และสนุกสนาน อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.04.11 - ประเพณีสงกรานต์ คณะบริหารธุรกิจ [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร เฉลิมฉลองปีใหม่ไทย2024-04-11T18:33:24+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม “บุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ มทร.อีสาน บ้านเฮา ประจำปี 2567” พร้อมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดขบวนแห่ พระประจำวันเกิด

2024-04-11T14:31:20+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม “บุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ มทร.อีสาน บ้านเฮา ประจำปี 2567” พร้อมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดขบวนแห่ พระประจำวันเกิด วันที่ 10 เมษายน 2567 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ นำโดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม “บุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ มทร.อีสาน บ้านเฮา ประจำปี 2567” ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และมีการจัดบวนแห่พระประจำวันเกิดจากทุก ๆ หน่วยงานของ มทร.อีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ อยู่ขบวนที่ 7 พระประจำวันพฤหัสบดี มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมเดินขบวนแห่ในครั้งนี้ สำหรับผลการตัดสินขบวนแห่ พระประจำวันเกิด ในปีนี้ คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาครอง ทั้งนี้ บุคลากรและนักศึกษาได้แต่งกายชุดด้วยชุดพื้นถิ่นอีสานอย่างสวยงาม บรรยากาศไปเป็นด้วยความคึกคัก มีความสุข สนุกสนาน และชุมฉ่ำตลอดทั้งงาน อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มกิจกรรม: 67.04.10 - บุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ มทร. อีสาน บ้านเฮา

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม “บุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ มทร.อีสาน บ้านเฮา ประจำปี 2567” พร้อมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดขบวนแห่ พระประจำวันเกิด2024-04-11T14:31:20+07:00

คณะบริหารธุรกิจ สานต่อแนวคิด MOC ร่วมวางแผนการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ปี 2

2024-04-06T08:24:16+07:00

คณะบริหารธุรกิจ สานต่อแนวคิด MOC ร่วมวางแผนการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ปี 2 วันที่ 4-5 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุช คงคา และอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ โรงแรมสีมาธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยในการนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้นำแนวคิด Microeconomic of Competitiveness: MOC ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศจากจุดเน้นเชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) และการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมบรรยายในหัวข้อแนวโน้มของการปศุสัตว์ และเกษตรอัจฉริยะในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด จากนั้นทีมของ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนงานร่วมกับทุกหน่วยงานสำคัญจากทุกภาคส่วน กว่า 90 องค์กร ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ทั้ง 5 จุดเน้น ประกอบด้วย การท่องเที่ยว ผ้าไหม เกษตร ปศุสัตว์ และด้านสังคม ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ 2 ที่ทางคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่ มทร.อีสาน เป็นเครือข่ายของ Microeconomic of Competitiveness: MOC, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้ใช้แนวคิดของ Professor [...]

คณะบริหารธุรกิจ สานต่อแนวคิด MOC ร่วมวางแผนการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ปี 22024-04-06T08:24:16+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจัดการความรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart Knowledge Management พัฒนาความรู้สู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

2024-04-03T18:15:55+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจัดการความรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart Knowledge Management พัฒนาความรู้สู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ วันที่ 3 เมษายน 2567 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจัดการความรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart Knowledge Management ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้เชิญอาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ซึ่งได้รับรางวัลการประกวดแผนการสื่อสารการตลาดด้วยพลังละมุน (Marketing Communication Plan with Soft Power) จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการความรู้และกระบวนการสกัดความรู้ผ่านกิจกรรมบริการชุมชน และการบูรณาการจัดการความรู้ข้ามศาสตร์บริการวิชาการอย่างทันสมัย ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงานในคณะบริหารธุรกิจ สุพจน์ อภิรักษ์ธารา: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.04.03 - โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart KM [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจัดการความรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart Knowledge Management พัฒนาความรู้สู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ2024-04-03T18:15:55+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) พร้อมต่อยอดสู่การเรียนระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ

2024-04-01T16:45:30+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) พร้อมต่อยอดสู่การเรียนระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ วันที่ 1 เมษายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) จากโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสุรนารีวิทยา รวมทั้งสิ้น 46 คน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสุรนารีวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเรียนในรายวิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ และสามารถเก็บผลการเรียนได้ โดยคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คือ สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สมัครเข้าเรียน จำนวน 29 คน สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 จำนวน 22 คน และนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา สมัครเข้าเรียน จำนวน 25 คน สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 จำนวน 24 คน รวมทั้งสิ้นสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 จำนวน 46 คน ภชนิตา หมายชัย: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.04.01 - มอบใบประกาศฯ หลักสูตรระยะสั้น [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) พร้อมต่อยอดสู่การเรียนระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ2024-04-01T16:45:30+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน (SME’s Green Growth) หนึ่งเดียวของ มทร.อีสาน ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พร้อมต่อยอดสู่การเรียนระดับบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ

2024-03-31T17:20:02+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน (SME’s Green Growth) หนึ่งเดียวของ มทร.อีสาน ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พร้อมต่อยอดสู่การเรียนระดับบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ วันที่ 31 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน (SME’s Green Growth) ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ณ ห้องอิมพีเรียล 2-4 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จการเรียนหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 30 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตร จำนวน 15 คน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567 รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ฐานคิด BCG Model นำมาสู่การสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและลดผลกระทบในการดำเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอน 3 รายวิชา ได้แก่ 1) รายวิชาธุรกิจสีเขียว 2) นวัตกรรมธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน และ 3) การตลาดเชิงประสบการณ์ยุคดิจิทัล ชลธร นาคดิลก: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.03.31 - มอบใบประกาศฯ หลักสูตร SMEs Green Growth [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน (SME’s Green Growth) หนึ่งเดียวของ มทร.อีสาน ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พร้อมต่อยอดสู่การเรียนระดับบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ2024-03-31T17:20:02+07:00

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (CWIE) ครั้งที่ 9

2024-03-29T19:44:59+07:00

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (CWIE) ครั้งที่ 9 วันที่ 29 มีนาคม 2567 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (CWIE) ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน และสามารถคว้ารางวัลมาได้ 4 รางวัลได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ภาคโปสเตอร์ ชื่อผลงาน การพัฒนาแอปพลิเคชัน Coin Cuisine ผู้ส่งผลงาน นางสาวเกตนิกา ปานเพ็ชร นายกมลณัฐ เพิ่มวงศ์ และนางสาวทิพย์วรรณ โหมกพิมาย นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ รางวัลนำเสนอผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ภาคโปสเตอร์ ชื่อผลงาน การพัฒนาแอปพลิเคชัน Coin Cuisine ผู้ส่งผลงาน นางสาวเกตนิกา ปานเพ็ชร นายกมลณัฐ เพิ่มวงศ์ และนางสาวทิพย์วรรณ โหมกพิมาย นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ ภาคโปสเตอร์ ชื่อผลงาน การตลาดดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม YouTube เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของโครงการทาวน์โฮมสุระ 2 บายพาส ผู้ส่งผลงาน นางสาวพิชชากร โรงกลาง นักศึกษาสาขาการตลาด-การตลาดดิจิทัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ ภาคบรรยาย ชื่อผลงาน การสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและยอดขายของบริษัทในเครือ เอเชี่ยนวัสดุ จำกัด ผู้ส่งผลงาน นางสาวกมลตา ทองแก้ว นักศึกษาสาขาการตลาด-การตลาดดิจิทัล สำหรับโครงการการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (CWIE) ครั้งที่ 9 จัดขึ้นโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน [...]

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (CWIE) ครั้งที่ 92024-03-29T19:44:59+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

2024-03-29T17:51:20+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ในงานการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (CWIE) ครั้งที่ 9 วันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ อัลบั้มภาพบรรยากาศการรับโล่ประกาศเกียรติคุณ: รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น2024-03-29T17:51:20+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2567

2024-03-26T14:43:59+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 26 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมแคนา 3 ชั้น 3 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในที่ประชุม และได้มีการแนะนำกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต ไข่มุกด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช ศรีสัตตบุตร คุณประพันธ์ เขียนนอก และคุณเสาวลักษณ์ ชำนาญนาค พร้อมกันนี้ กรรมการแต่ละท่านได้แนะนำตัวและตำแหน่งหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน จากนั้น เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแผนกงานธุรการคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร ต่อด้วย การรายงานผลการดำเนินงานของแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา การรายงานผลการดำเนินงานของแผนกงานวิชาการและวิจัย โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และการรายงานผลการดำเนินงานของแผนกงานพัฒนานักศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ถัดจากนั้นเป็นการรายงานผลการใช้จ่ายของเงินแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินโครงการต่าง ๆ และเลขานุการแจ้งในที่ประชุมทราบถึงการประชุมในครั้งถัดไป อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพ: 67.03.26 - ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2-2567

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/25672024-03-26T14:43:59+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3/2567

2024-03-20T12:53:07+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมแคนา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในที่ประชุม และแจ้งในที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจ การดำเนินงานของกิจการร้านค้าสหกรณ์คณะบริหารธุรกิจ การปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและสาขาต่าง ๆ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3/25672024-03-20T12:53:07+07:00
Go to Top