คณะบริหารธุรกิจ เปิดบูธขายสินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำสินค้าภายใต้สัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ เช่น เสื้อยืดคอโปโล เสื้อคอกลม ร่ม ชุดแก้วน้ำกระติกน้ำ กระเป๋าผ้าแคนวาส และสินค้าลวดลายอัตลักษณ์จังหวัดนครราชสีมาแมวโคราช เช่น กางเกง เสื้อคอกลม แก้วน้ำ กระเป๋าผ้า เป็นต้น วางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ เดอะมอลล์นครราชสีมา สำหรับพื้นที่และอุปกรณ์ในการจัดวางสินค้า คุณสมลักษณ์ ศรีสุวรรณ ในการร่วมสนับสนุนสินค้าอัตลักษณ์แมวโคราช ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อฝึกนักศึกษาของคณะฯ แบบครบวงจรด้านบริหารธุรกิจ ในการขายสินค้า การบริหารจัดการร้านค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดทำบัญชี เป็นต้น รวมถึงเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ของทางคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งหลังจากที่เปิดบูธขายสินค้าก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ถูกออกแบบโดย อาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ด้วยเช่นกัน โดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้มีการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการในการสร้างผู้ประกอบการในอนาคตโดยการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำธุรกิจต่อไปในอนาคต บวกกับแนวคิดที่ว่า “สินค้าชิ้นแรกที่ขายได้ของชีวิต ต้องเริ่มต้นจากคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน” และสำหรับผู้ที่สนใจสินค้าสามารถติดต่อได้ที่กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์คณะบริหารธุรกิจ และผ่านช่องทางระบบสั่งซื้อออนไลน์ของทางคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

อนิรุธ พิพัฒน์ประภา: ข้อมูล/ภาพประกอบ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/พิสูจน์อักษร

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts