โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

BA

Home/Tag:BA

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ คว้าเหรียญทองจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games”

2023-05-30T16:03:04+07:00

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ คว้าเหรียญทองจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” ณ สนามกีฬาศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประเภทกรีฑา โดยสามารถคว้าเหรียญทองในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย รุ่นอายุ 35-39 ปี มาครองได้สำเร็จ บุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน สำหรับบุคลากรที่ลงชิงชัยในรายการดังกล่าว ประกอบด้วย นายบัณฑิต อินทะสิงห์ ว่าที่ร้อยตรีเจทนา ชุมพลรักษ์ นายจิรพงษ์ เมฆเวียน และว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ สำหรับ การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย มทร.อีสาน ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 175 คน ใน 14 ชนิดกีฬา จากจำนวน 63 สถาบัน โดยมีนักกีฬาจากคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3 คน คือ นายอติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ เข้าร่วมแข่งขันกรีฑา อาจารย์ศุภสิทธิ์ สมศรีใส เข้าร่วมแข่งขันเทนนิส และอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ เข้าร่วมแข่งขันเทนนิสและกรีฑา ทั้งนี้ยังคงมีการแข่งขันอีกหลายชนิดกีฬา คณะบริหารธุรกิจ ขอส่งแรงใจให้กับนักกีฬาทุกท่านทำผลงานออกมาได้อย่างดีที่สุดต่อไป อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ [...]

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ คว้าเหรียญทองจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games”2023-05-30T16:03:04+07:00

มทร.อีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมกัน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

2023-05-25T22:34:27+07:00

มทร.อีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมกัน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตณ กรุงฮานอย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือร่วมกัน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยส่วนราชการของจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับนายนิกรเดช พรางกูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดนครราชสีมาและร่วมหารือแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือร่วมกัน โดยมี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน สินค้าบริการ โครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้น แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว การศึกษาสู่ยกระดับการเกษตรที่เป็นระบบเพิ่มมูลค่าและการตลาดที่ครบวงจรบนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นต้น อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : ข่าว/ภาพ

มทร.อีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมกัน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน2023-05-25T22:34:27+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จับมือโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“รู้ทันภาวะซึมเศร้า” ให้กับครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

2023-05-22T16:13:38+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จับมือโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“รู้ทันภาวะซึมเศร้า” ให้กับครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันภาวะซึมเศร้า” ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะบริหารธุรกิจ ได้เชิญคุณสันทัด ผลจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คุณวรวรรณ หนึ่งด่านจาก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 และคุณนุชนาฏ ชุดตะคุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 มาบรรยายความรู้ให้กับครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ในประเด็นหัวข้อ “สุขภาพจิตเด็กวัยเรียน วัยรุ่น” และ “การปรับพฤติกรรมเด็ก” และได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกระบวนการกลุ่มฝึกปฏิบัติ “ฟังด้วยหัวใจ” และ “สื่อสารเชิงบวก” โดยวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์แนะแนวและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า การให้คำปรึกษานักเรียน เบื้องต้นการเฝ้าระวังพฤติกรรมและการคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียน อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตได้ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมทั้งหมด : https://bit.ly/3q2rz1t

คณะบริหารธุรกิจ จับมือโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“รู้ทันภาวะซึมเศร้า” ให้กับครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา2023-05-22T16:13:38+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ต่อยอดแนวคิดด้านกลยุทธ์จาก Harvard Business School มุ่งสู่การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์อย่างเป็นรูปธรรม

2023-05-17T10:23:11+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ต่อยอดแนวคิดด้านกลยุทธ์จาก Harvard Business School มุ่งสู่การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์อย่างเป็นรูปธรรม วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นหลักในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-2570) กับสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ณ โรงแรมสีมาธานี โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากทุกหน่วยงานของ 4 จังหวัด รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 190 ท่าน ในการนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการวิเคราะห์ศักยภาพทางการแข่งขันของคลัสเตอร์” และทีมงานจากคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุช คงคา ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ นำผู้เข้าประชุมร่วมทำ Workshop ในการระดมความคิดเพื่อวิเคราะห์จุดเน้นของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ตามแนวคิดของ Professor Michael E Porter จาก Microeconomics of Competitiveness (MOC), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยครั้งนี้ทางทีมคณะบริหารธุรกิจ ได้มีการออกแบบเครื่องมือ แบบฟอร์ม เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการบูรณาการแนวคิดของ MOC สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการประชุมเพื่อชี้แจงแนวคิดในเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการได้ทบทวนให้กับผู้ร่วมประชุมในก่อนการบรรยายครั้งนี้ ผู้ร่วมประชุมมีความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐาน เช่น ความสำคัญของการแข่งขัน หลักการ Five Forces Model และการจัดการคลัสเตอร์สู่การพัฒนาพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี และมีข้อซักถามในประเด็นที่สงสัยพร้อมเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ [...]

คณะบริหารธุรกิจ ต่อยอดแนวคิดด้านกลยุทธ์จาก Harvard Business School มุ่งสู่การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์อย่างเป็นรูปธรรม2023-05-17T10:23:11+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2566

2023-05-15T17:02:43+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบหมายให้ อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นตัวแทนประธานในที่ประชุม โดยได้รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/25662023-05-15T17:02:43+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมร่วมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบด้านบริหารธุรกิจ แบบสะสมเครดิต

2023-05-09T15:07:01+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมร่วมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบด้านบริหารธุรกิจ แบบสะสมเครดิต วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร. อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ และหัวหน้าสาขาทุกสาขา คณะบริหารธุรกิจ ประชุมร่วมกับนายพิษณุ คุณชื่น ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ณ ห้องประชุมแคนา 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดห้องเรียนต้นแบบด้านบริหารธุรกิจ สะสมเครดิต ที่มีการเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และที่คณะบริหารธุรกิจ มาแล้ว 3 ปี มีนักเรียนกว่า 90 คน ที่ให้ความสนใจเรียนในห้องเรียนต้นแบบนี้ โดยผลการดำเนินงานมีนักเรียนที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้เพิ่มขึ้นในทุกปี และมีแผนจะเปิดรับนักเรียนเพิ่มเป็น 2 ห้อง รวมถึงนักเรียนที่จะสำเร็จหลักสูตรนี้จะมีสิทธิ์เข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจในรูปแบบของโควตาพิเศษ และโอนหน่วยกิตที่ได้เรียนสะสมมาแล้วทำให้จบการศึกษาเร็วขึ้น พร้อมนี้ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการจัดแผนการเรียนแบบ Pre-degree นี้ทำให้นักเรียนได้ค้นพบความต้องการของตนเองในการเรียนต่อ และประกอบอาชีพที่ตนเองอยากเป็นเร็วขึ้นรวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีพัฒนาการในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการเรียนการสอนของทางคณะ และระบบสนับสนุนการเรียนรู้บริหารธุรกิจ MOOC และด้านผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ได้กล่าวว่าแผนการเรียนดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพทำให้นักเรียนเกิดการบอกต่อจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงได้รับโอกาสในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยด้วยยิ่งทำให้หลักสูตรนี้เป็นที่ต้องการของผู้เรียนมาก อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : ข่าว อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : เรียบเรียง/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมร่วมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบด้านบริหารธุรกิจ แบบสะสมเครดิต2023-05-09T15:07:01+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมร่วม Liuzhou Railway Vocational Technical College (LRVTC) ประเทศจีนวางแผนกิจกรรมวิชาการด้านระบบราง

2023-05-09T14:12:08+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมร่วม Liuzhou Railway Vocational Technical College (LRVTC) ประเทศจีนวางแผนกิจกรรมวิชาการด้านระบบราง วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมร่วมกับ LRVTC ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบราง เมืองหลิวโจว ของประเทศจีน โดยทาง มทร.อีสาน ประกอบด้วยอาจารย์จากหลักสูตรด้านระบบราง และหลักสูตรการจัดการธุรกิจทางราง คณะบริหารธุรกิจ และศูนย์ศึกษานานาชาติ สำหรับทาง LRVTC ประกอบด้วย Mr. Liu Gongmin, Vice Dean of the School of Communication and Signal Technology, Lei Liangui, Vice Dean of the School of Transportation Management และ Mr. Chen Yusong, Vice Dean of International Education College โดยการประชุมครั้งนี้เป็นวางแผนสำหรับกิจกรรมที่จะมีการดำเนินการร่วมกันของทั้ง 2 หน่วยงานตามที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งวันนี้ได้ข้อสรุปคือ การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านระบบราง และไปฝึกปฏิบัติที่ LRVTC รวมถึงการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา เป็นโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในเทอมที่ 2 ของปีการศึกษา 2566 นี้ โดยอธิการบดี มทร.อีสาน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจากจุดเน้นของมหาวิทยาในด้านของ Logistic and Transportation การประชุมครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมจุดเน้นของทางมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการเรียนการสอนด้านระบบรางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยในการสร้างความเป็นนานาชาติอีกด้วย อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : ข่าว/ภาพ [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมร่วม Liuzhou Railway Vocational Technical College (LRVTC) ประเทศจีนวางแผนกิจกรรมวิชาการด้านระบบราง2023-05-09T14:12:08+07:00

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2566

2023-05-08T16:54:29+07:00

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องแคนา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยการรายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมกับเสนอหัวข้อการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพิจารณา ในปี 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระบิล พ้นภัย ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในที่ประชุม อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว/ภาพ

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/25662023-05-08T16:54:29+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี

2023-05-05T11:33:33+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน 2566” ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาประจำคณะ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาทุกวิทยาเขตเข้าร่วมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 65 คน ซึ่งโครงการสัมมนานี้เป็นเวทีในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างบุคลากรด้านการพัฒนานักศึกษาจากแต่ละคณะ ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนานักศึกษาด้วยการศึกษาเรียนรู้หารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และบรรยายพิเศษด้านการพัฒนานักศึกษาในยุคปัจจุบัน หัวข้อเทคนิคการให้คำปรึกษาจิตวิทยาวัยรุ่น โดย กรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ 7 ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับนักศึกษา ได้รับความรู้ วิธีการ การส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต และการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งติดตามต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในโครงการ “คู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ” ต่อไป กุลเชษฐ ชุ่มเย็น : ข่าว/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี2023-05-05T11:33:33+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ดันแนวคิด MOC ของ Harvard Business School สู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

2023-05-05T11:17:29+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ดันแนวคิด MOC ของ Harvard Business School สู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้คณบดีฯ ได้เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษหัว ข้อ “การสร้างกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน” และ “การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยคลัสเตอร์” พร้อม “ชี้แจงเอกสารเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลศักยภาพของคลัสเตอร์และความต้องการของประชาชน มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้คือข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 จังหวัด เพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1 โดยมี นางกรคณา ลืออดุลย์ ผอ.กลุ่มงานบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Video Conference/Webex ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้มีการนำแนวคิดของ Professor Michael E Porter จาก Microeconomics of Competitiveness (MOC), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา มาใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ให้กับคณะทำงานและสร้างเป็นเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับนำมาใช้ในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ต่อไป นอกจากจากนี้การประชุมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญของคณะในการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข็มแข็งของจังหวัด และภูมิภาคสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ และการเป็นเครือข่ายด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน ของ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : ข่าว/ภาพ [...]

คณะบริหารธุรกิจ ดันแนวคิด MOC ของ Harvard Business School สู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์2023-05-05T11:17:29+07:00

หลักสูตร

ข้อมูลการติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Phone: 044233000 ต่อ 3075

Fax: 044233076

Web: www.ba.rmuti.ac.th

Recent Posts

Go to Top

สถิติการเข้าชม

วันนี้
287
เมื่อวาน
435
เดือนนี้
2,137
เดือนที่แล้ว
10,827
ปีนี้
52,929
ปีที่แล้ว
53,581