คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบสำหรับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร อีสาน นครราชสีมา ทั้งนี้ในการฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบ ได้มีมาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยนักศึกษาทุกคนพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมการฝึกซ้อม พร้อมกำชับให้ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดช่วงเวลาระหว่างการซ้อม โดยมีตัวแทนนักศึกษา อาจารย์กำกับแถว จากทุกคณะ เข้าร่วมฝึกซ้อมกว่า 200 คน ซึ่งบรรยากาศการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts