คณะบริหารธุรกิจ เชิญเมคอัพอาร์ตติสระดับประเทศ บรรยายการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ

วันที่ 27 เมษายน 2566 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณจีรศักดิ์ หอมขุนทด นักแต่งหน้ามืออาชีพ เจ้าของตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดแต่งหน้าเจ้าสาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี LIFEFORD PARIS Presents The Bride Make up Contest 2023 ในสไตล์มินิมอล ธีม Romantic in the garden มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการแต่งหน้าในโอกาสต่าง ๆ พร้อมทั้งสาธิตการแต่งหน้าให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาการตลาด การจัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาการเงิน โดยให้นักศึกษาชายและหญิงได้มีส่วนร่วมการเป็นแบบในการแต่งหน้า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยมีอาจารย์รฐกฤษ ธนพิทชัย และอาจารย์วิทยา มนตรี เป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

รฐกฤษ ธนพิทชัย/อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : ข่าว
ภัคพล รถเพ็ชร : ภาพ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : เรียบเรียง

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts