คณะบริหารธุรกิจ เชิญบุคคลสำคัญของจังหวัดและภาคธุรกิจ เป็นอาจารย์พิเศษส่งต่อความรู้ให้นักศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2566 นี้

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน มีความยินดีและขอต้อนรับบุคคลสำคัญของจังหวัดและภาคธุรกิจ ที่มาเป็นอาจารย์พิเศษ มาร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณอรจิรา ศิริมงคล (คุณฟ้าใส) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา สอนรายวิชาสัมมนาสถานการณ์ทางการเงิน ของนักศึกษาสาขาการเงินชั้นปีที่ 4/4 และคุณชยพล ผู้พัฒน์ ผู้อำนวยการบริษัท YPS Logistic จำกัด สอนรายวิชา พิธีการศุลกากร ของนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทานชั้นปีที่ 3/2 (เทียบโอน) และชั้นปีที่ 4/4

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: ข่าว/ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts