คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 13/2566

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 13/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19) โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในที่ประชุม และได้แจ้งในที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าการปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจ จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ และกิจกรรมที่จะดำเนินการในเวลาอันใกล้นี้ รวมถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้า

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts