หน้าหลัก2022-11-22T10:47:31+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566

สารจากหัวหน้าสาขาการจัดการ

สวัสดีนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ทุกคนค่ะ

คณาจารย์สาขาการจัดการ ขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่รั้วบ้านคณะบริหารธุรกิจ ในบ้านหลังนี้ คณาจารย์ทุกท่านยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นเรือจ้างนำนักศึกษาไปสู่ฝั่งของความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน ตามที่ทุกคนมีเป้าหมาย ในการตัดสินใจมาเรียนในสถาบันแห่งนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้สนับสนุนและตัดสินใจให้นักศึกษาเลือกเรียนในคณะบริหารธุรกิจ ขอให้เชื่อมั่นว่า บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่อบอุ่น ดูแลลูกหลานของท่านให้เรียนอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จในการเรียนและหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีค่ะ

อาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม
อาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรมหัวหน้าสาขาการจัดการ

ข่าวสารต่าง ๆ

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

By |October 19th, 2022|

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ ระหว่างสาขาการจัดการและสาขาการเงิน

By |October 3rd, 2022|

Go to Top