โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

Home/ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำคลิปวิดีโอผลิตสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาแบบเปิด

2021-10-20T15:47:31+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำคลิปวิดีโอผลิตสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาแบบเปิด คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดทำโครงการผลิตสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ โดยการจัดทำคลิปวีดีโอรายวิชาพื้นฐาน คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 10 รายวิชา ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2564 ณ ห้องสืบค้น ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบการศึกษาแบบเปิด (Thai MOOC)

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำคลิปวิดีโอผลิตสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาแบบเปิด2021-10-20T15:47:31+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2021-07-30T21:10:03+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดตัวชี้วัดค่ามาตรฐานความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายสนับสนุน โดยส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน Microsoft office โดยวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นระยะเวลา 2 ปี ต่อเนื่อง และจัดให้มีการสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยชุดข้อสอบ Microsoft Office Specialist (MOS) Word 2013 ในปีงบประมาณ 2563 ได้มีผู้ผ่านการทดสอบคิดเป้นร้อยละ 66.67 ส่วนในปีงบประมาณ 2564 ได้ส่งเสริมให้เข้าทดสอบมาตรฐานความรู้ด้วยชุดข้อสอบ Microsoft Office Specialist  (MOS) Excel 2019 และมีผู้ผ่านการทดสอบคิดเป็นร้อยละ 43.48

คณะบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ2021-07-30T21:10:03+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมทำ MOU กับโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Pre Degree แบบสะสมเครดิต และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

2021-06-24T18:12:07+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมทำ MOU กับโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Pre Degree แบบสะสมเครดิต และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Pre Degree ด้านบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และนางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Pre Degree ด้านบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียน ในการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Pre Degree ด้านบริหารธุรกิจ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เป็นการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ห้องเรียน Pre Degree ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และได้มีการแนะนำหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จากนั้น ผู้บริหารและคณาจารย์ ได้นำนักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เห็นบรรยากาศภายในห้องเรียนซึ่งเป็นสถานที่ที่นักเรียนจะได้เข้ามาเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาการศึกษาจนจบหลักสูตร

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมทำ MOU กับโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Pre Degree แบบสะสมเครดิต และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่2021-06-24T18:12:07+07:00
Go to Top

สถิติการเข้าชม

วันนี้
86
เมื่อวาน
341
เดือนนี้
2,150
เดือนที่แล้ว
10,720
ปีนี้
12,870
ปีที่แล้ว
53,581