โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

BA Ambassador

Home/Tag:BA Ambassador

นักศึกษาสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน หนึ่งเดียวจากมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลในงาน Thailand Accounting Case Competition 2023

2023-09-10T08:31:16+07:00

นักศึกษาสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน หนึ่งเดียวจากมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลในงาน Thailand Accounting Case Competition 2023 วันที่ 9 กันยายน 2566 นักศึกษาสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Case Competition ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 ซึ่งจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ ผลการแข่งขัน ทีม Black Cover นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 มาได้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวคณะบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นอย่างมาก คุณวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เห็นบทบาทสำคัญของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการบัญชีในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและยกระดับการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีให้นิสิตนักศึกษาจะได้แสดงความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อสร้างความใฝ่รู้ และมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และที่สำคัญยังช่วยส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายร่วมกัน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี กล่าวว่า ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 98 ทีม โดยส่งบทวิเคราะห์กรณีศึกษาจำนวน 70 ทีม จาก 22 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และจาก 70 ทีม กรรมการได้คัดเลือก 15 ทีมผ่านเข้ารอบ เพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ในวันนี้ ซึ่งการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Case Competition มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาด้านการบัญชีสามารถนำความรู้ที่เรียนมาในห้องเรียน มาใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ ซึ่งประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนิสิตนักศึกษาเมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์: ที่มาข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว [...]

นักศึกษาสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน หนึ่งเดียวจากมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลในงาน Thailand Accounting Case Competition 20232023-09-10T08:31:16+07:00

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์

2023-08-29T17:25:14+07:00

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ นางสาวอนันดา ตะพานบุญ นักศึกษาสาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 3/4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นตัวแทนนักกีฬาจากจังหวัดนครราชสีมา ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ โดยลงทำการแข่งขันกีฬาเจ็ทสกีหญิง  ณ สนามท่าน้ำ วัดบ้านถ้ำ ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นางสาวอนันดา ตะพานบุญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเจ็ทสกี รุ่น Runabout Standard หญิง ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอนันดา ตะพานบุญ ที่สามารถคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ได้สำเร็จ และยังเป็นนักกีฬาหญิงจากจังหวัดนครราชสีมาเพียงคนเดียวที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทเจ็ทสกีในครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ และชาวจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างภาคภูมิใจ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์2023-08-29T17:25:14+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดยิ่งใหญ่ ประกวด BA Ambassador 2023 เฟ้นหาผู้มีความสามารถ เป็นตัวแทนนำพาองค์กรสู่ภาพลักษณ์ที่ดี

2023-08-10T11:06:21+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดยิ่งใหญ่ ประกวด BA Ambassador 2023 เฟ้นหาผู้มีความสามารถ เป็นตัวแทนนำพาองค์กรสู่ภาพลักษณ์ที่ดี วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการประกวด BA Ambassador 2023 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการจัดแสดงผ้าไหมจาก ฅญาบาติก แบรนด์ผ้าไหมจากอำเภอปักธงชัย ที่มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ได้รับการยอมรับในการจัดแสดงผลงานที่ นิวยอร์ก และมีการจัดจำหน่ายผลงานที่ King Power อีกทั้งยังได้รับการผลักดันให้มีการนำไปจัดแสดงที่ประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย และยังมีการแสดง แสง สี เสียง ยิ่งใหญ่สุดตระการตา และการประกวด Boy Girl & Queen โดยมีนักศึกษาตัวแทนจากทั้ง 5 สาขา เข้าร่วมประกวด และได้มีการเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์จากภายนอกมาเป็นผู้ตัดสิน สำหรับผลการตัดสินผู้เข้าร่วมประกวดที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย B1 พอร์ช สุทธินันท์ พันบุตร นักศึกษาสาขาการบัญชี ตำแหน่ง BA Ambassador Boy G6 หมวย รุ่งทิพย์ สีกะแจะ นักศึกษาสาขาการตลาด ตำแหน่ง BA Ambassador Girl และ Q5 สไปร์ท ธนพร ไสยวรรณ์ นักศึกษาสาขาการตลาด ตำแหน่ง BA Ambassador Queen สำหรับโครงการประกวด BA Ambassador 2023 ดำเนินการโดย สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มีความสามารถ มีความกล้าแสดงออก มีไหวพริบดี มีความสามารถด้านการสื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะบริหารธุรกิจ มีความเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมของคณะฯ [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดยิ่งใหญ่ ประกวด BA Ambassador 2023 เฟ้นหาผู้มีความสามารถ เป็นตัวแทนนำพาองค์กรสู่ภาพลักษณ์ที่ดี2023-08-10T11:06:21+07:00
Go to Top

สถิติการเข้าชม

วันนี้
363
เมื่อวาน
385
เดือนนี้
1,165
เดือนที่แล้ว
12,431
ปีนี้
99,666
ปีที่แล้ว
53,581