คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ประชุมหารือร่วมกับเครือเบทาโกร ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับเครือเบทาโกร สนับสนุนการเรียน ทำแผนรับนักศึกษา และฝึกสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 14 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยผู้แทนคณาจารย์จากทั้ง 5 สาขาวิชา ประชุมร่วมกับเครือเบทาโกร ณ ห้อง Command Room ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยเป็นการประชุมร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน แบบ Onsite และประชุม Online ร่วมกับวิทยาเขตอื่น ๆ เพื่อหารือความร่วมมือ ออกแบบ และร่วมพัฒนาหลักสูตรแบบ Partial Program ร่วมจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียน และร่วมทำแผนการรับนักศึกษาในสาขาการตลาด เข้าร่วมฝึกสหกิจศึกษาประจำปีอย่างต่อเนื่อง

แก้วตา ชูทองหลาง: ข้อมูล/ภาพประกอบ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts