คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียง แบ่งปันความสุขสู่น้อง ๆ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ อาคารโรงอาหารเก่า โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทางสงฆ์ ซึ่งทางคณะฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดบ้านเกาะ มาประกอบพิธีทางสงฆ์และรับบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ อีกทั้งยังได้นำสิ่งของที่ได้รับบางส่วนไปบริจาคให้กับโรงเรียนขนาดเล็กบริเวณใกล้เคียง เป็นการมอบรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ และคุณครูต่อไป

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts