คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 18 มกราคม 2567

วันที่ 18 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สำหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย

  • บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ (บุคคลภายนอก) พลตำรวจตรีทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
  • ศิษย์เก่าดีเด่น นางสาวณฐกร กุลกิจธนขจร หัวหน้าศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
  • อาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น (ด้านวิจัย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
  • อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน (มากกว่า 10 ปี) อาจารย์ปุริม หนุนนัด รองประธานคนที่ 1 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  • อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน (น้อยกว่า 10 ปี) อาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ
  • นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น นางสาวอนันดา ตะพานบุญ
  • ผู้นำนักศึกษา มทร.อีสาน นางสาวกมลลักษณ์ บุราคร

ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่าน ที่ได้สร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพ: 67.01.18 – คณะบริหารธุรกิจ ร่วมงานวันสถาปนามหาลัยฯ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts