คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียง แบ่งปันความสุขและสร้างรอยยิ้มสู่น้อง ๆ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทางสงฆ์ ซึ่งทางคณะฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดสูงจอหอ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มาประกอบพิธีทางสงฆ์และรับบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ อีกทั้งยังได้นำสิ่งของที่ได้รับบางส่วนไปบริจาคให้กับโรงเรียนขนาดเล็กบริเวณใกล้เคียง เป็นการมอบรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ และคุณครูต่อไป

ชนานาถ ผดุงศิลป์: ข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด: 67.07.04 – ทำบุญตักบาตร

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts