บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธี เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เปิดกรวย ถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  และถวายความเคารพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: ข่าว/ภาพ
ไพฑูรย์ เคนท้าว, บารมี โกนบาง: ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts