สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดงานแถลงข่าวการประกวด BA AMBASSADOR 2024 เวทีแห่งการเฟ้นหาฑูตทางด้านบริหารธุรกิจแห่งอนาคต

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดงานแถลงข่าวการประกวด BA AMBASSADOR 2024 เวทีแห่งการเฟ้นหาทูตทางด้านบริหารธุรกิจแห่งอนาคต ณ ลานกิจกรรม 4 ฤดู ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และ Live สดผ่านทางเพจสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และเพจคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวดรวมทั้งผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานได้มีการแจ้งกำหนดการจัดงาน การประกวด BA AMBASSADOR 2024 ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้แนวคิด “Korat Cultural Patrimony for Future Business” มรดกทางวัฒนธรรมโคราชสู่อนาคตทางธุรกิจ ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567 ณ Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอศักยภาพของนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ร่วมทำกิจกรรมของส่วนรวม สำหรับกิจกรรมนี้แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท คือ ผู้ชาย ผู้หญิง และเพศทางเลือก โดยมีผู้เข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 15 คน นอกจากนี้ยังได้มีการแจ้งให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดได้ทราบเกี่ยวกับรูปแบบการประกวด ชุดแต่งกายที่ใช้ในการประกวด รวมทั้งได้มีการจับฉลากเพื่อเลือกหมายเลขของผู้เข้าประกวด โดยผลการจับฉลาก สาขาการตลาด ได้หมายเลข 1 สาขาระบบสารสนเทศ ได้หมายเลข 2 สาขาการบัญชี ได้หมายเลข 3 สาขาการการเงิน ได้หมายเลข 4 และสาขาการจัดการ ได้หมายเลข 5

กุลเชษฐ ชุ่มเย็น: ข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.07.03 – การแถลงข่าวการประกวด BA AMBASSADOR 2024

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts