หน้าหลัก2024-05-28T10:24:14+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2567

สารจากหัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ

ข่าวสารต่าง ๆ

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขัน Startup Thailand League 2024 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

By |June 8th, 2024|Tags: , , , , |

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

By |April 1st, 2024|Tags: , , , , |

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2024 และ Thailand Design Creator Competition 2024 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

By |March 18th, 2024|Tags: , , , , |

Go to Top