คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ บุคลากร นักศึกษา ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายกำลังใจ และยังได้รับเกียรติจาก นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมในพิธี พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพ: 67.02.15 – กิจกรรมเทอดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts