บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2567 โดยบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ เข้าร่วมแข่งขันชนิดกีฬาเทนนิส และกรีฑา อาจารย์ศุภสิทธิ์ สมศรีใส เข้าร่วมแข่งขันชนิดกีฬาเทนนิส อาจารย์ปิยะดา เลาะสันเทียะ เข้าร่วมแข่งขันชนิดกีฬาเทนนิส และนายอติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ เข้าร่วมแข่งขันชนิดกีฬาเทนนิส และกรีฑา

สำหรับผลงานจากการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ สามารถคว้ามาได้ 1 เหรียญทอง โดยอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ ในการเข้าร่วมแข่งขันกรีฑา ประเภท 4×100 เมตร ส่วนนายอติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ ได้เข้าร่วมแข่งขันกรีฑา รายการ 1,500 เมตร รายการ 3,000 เมตร และรายการกระโดดไกล สำหรับผลงานการเข้าร่วมแข่งขันชนิดกีฬาเทนนิส ประเภททีม และประเภทบุคคล สามารถทำผลงานได้ดังนี้

ประเภททีม ได้ร่วมแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม 16 ทีม
ประเภทบุคคล อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ ลงแข่งขัน ชายคู่ อายุ 35 ปี และ 40 ปี เข้าถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย
ประเภทบุคคล อาจารย์ศุภสิทธิ์ สมศรีใส ลงแข่งขัน ชายคู่ อายุ 45 ปี และ 40 ปี เข้าถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย
ประเภทบุคคล นายอติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ ลงแข่งขัน ชายคู่ อายุ 45 ปี เข้าถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย
ประเภทบุคคล นายอติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ และอาจารย์ปิยะดา เลาะสันเทียะ ลงแข่งขันคู่ผสมทั่วไป เข้าถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย

ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในการทำงานภายใต้ “องค์กรแห่งความสุข” โดยสามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม การมีน้ำใจ รู้จักผ่อนคลาย และมีสุขภาพที่ดี จึงได้สนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเข้าแข่งขันกีฬาบุคลากร และยังได้สนับสนุน เสื้อแมวโคราช ให้กับบุคลากรทั้ง 4 คน เพื่อใช้ในการใส่แข่งขันกีฬาอีกด้วย

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพประกอบ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts