คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผลิตนักศึกษาเป็นนวัตกร สู่การสร้างนวัตกรรม

วันที่ 26 – 28 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้นำนักศึกษาสมโมสรนักศึกษา ร่วมจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ต้นแบบนวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล” (ราชมงคลสุวรรณภูมิ – ราชมงคลอีสาน) มทร.สุวรรณภูมิมุ่ง เน้นผลิตนักศึกษาเป็นนวัตรกร สู่การสร้างนวัตกรรม หรือนักสร้าง นักคิด ผลิตสู่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมประเทศและพลิกเศรษฐกิจของประเทศชาติ โดยเตรียมผลักดันให้เกิด “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล” เป็นลำดับถัดไป

นอกจากจะได้รับความรู้ในครั้งนี้แล้ว พี่น้องสองราชมงคล สโมสรนักศึกษา มทร.อีสาน และองค์การนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ยังร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างการศึกษาเรียนรู้โครงการนวัตกรจิตอาสา อีกด้วย ก่อนจบกิจกรรมโครงการนักศึกษาทั้งสองพื้นที่ ร่วมกันนำเสนอแนวความคิด การจัดทำโครงการนวัตกรจิตอาสา แสดงศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ตอบสนองความต้องการพร้อมแก้ไขปัญหาของชุมชน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ด้วยนวัตกรจิตอาสา

ชนานาถ ผดุงศิลป์/กุลเชษฐ ชุ่มเย็น: ข้อมูล/ภาพประกอบ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts