คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ณ ห้องตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

สำหรับปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 มีคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวน 2 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่าน นำความปลื้มปีติ และความภาคภูมิใจแก่ชาวคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts