ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการจัดอันดับจาก AD Scientifics Index 2023 ประเทศไทย

จากการจัดอันดับ AD Scientifics Index 2023 และจัดลำดับนักวิจัย 5,000 ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอยู่ในอันดับ 10 ของประเทศ และมีการจัดอันดับนักวิจัย 5,000 รายชื่อของประเทศไทยใน AD Scientifics Index 2023 นี้ โดย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ได้อันดับที่ 32 ของมหาวิทยาลัย 4378 ของประเทศไทย

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts