โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

BA Family

Home/Tag:BA Family

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ คว้าเหรียญทองจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games”

2023-05-30T16:03:04+07:00

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ คว้าเหรียญทองจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” ณ สนามกีฬาศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประเภทกรีฑา โดยสามารถคว้าเหรียญทองในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย รุ่นอายุ 35-39 ปี มาครองได้สำเร็จ บุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน สำหรับบุคลากรที่ลงชิงชัยในรายการดังกล่าว ประกอบด้วย นายบัณฑิต อินทะสิงห์ ว่าที่ร้อยตรีเจทนา ชุมพลรักษ์ นายจิรพงษ์ เมฆเวียน และว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ สำหรับ การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย มทร.อีสาน ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 175 คน ใน 14 ชนิดกีฬา จากจำนวน 63 สถาบัน โดยมีนักกีฬาจากคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3 คน คือ นายอติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ เข้าร่วมแข่งขันกรีฑา อาจารย์ศุภสิทธิ์ สมศรีใส เข้าร่วมแข่งขันเทนนิส และอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ เข้าร่วมแข่งขันเทนนิสและกรีฑา ทั้งนี้ยังคงมีการแข่งขันอีกหลายชนิดกีฬา คณะบริหารธุรกิจ ขอส่งแรงใจให้กับนักกีฬาทุกท่านทำผลงานออกมาได้อย่างดีที่สุดต่อไป อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ [...]

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ คว้าเหรียญทองจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games”2023-05-30T16:03:04+07:00

มทร.อีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมกัน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

2023-05-25T22:34:27+07:00

มทร.อีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมกัน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตณ กรุงฮานอย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือร่วมกัน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยส่วนราชการของจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับนายนิกรเดช พรางกูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดนครราชสีมาและร่วมหารือแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือร่วมกัน โดยมี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน สินค้าบริการ โครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้น แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว การศึกษาสู่ยกระดับการเกษตรที่เป็นระบบเพิ่มมูลค่าและการตลาดที่ครบวงจรบนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นต้น อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : ข่าว/ภาพ

มทร.อีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมกัน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน2023-05-25T22:34:27+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จับมือโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“รู้ทันภาวะซึมเศร้า” ให้กับครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

2023-05-22T16:13:38+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จับมือโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“รู้ทันภาวะซึมเศร้า” ให้กับครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันภาวะซึมเศร้า” ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะบริหารธุรกิจ ได้เชิญคุณสันทัด ผลจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คุณวรวรรณ หนึ่งด่านจาก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 และคุณนุชนาฏ ชุดตะคุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 มาบรรยายความรู้ให้กับครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ในประเด็นหัวข้อ “สุขภาพจิตเด็กวัยเรียน วัยรุ่น” และ “การปรับพฤติกรรมเด็ก” และได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกระบวนการกลุ่มฝึกปฏิบัติ “ฟังด้วยหัวใจ” และ “สื่อสารเชิงบวก” โดยวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์แนะแนวและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า การให้คำปรึกษานักเรียน เบื้องต้นการเฝ้าระวังพฤติกรรมและการคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียน อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตได้ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมทั้งหมด : https://bit.ly/3q2rz1t

คณะบริหารธุรกิจ จับมือโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“รู้ทันภาวะซึมเศร้า” ให้กับครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา2023-05-22T16:13:38+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ต่อยอดแนวคิดด้านกลยุทธ์จาก Harvard Business School มุ่งสู่การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์อย่างเป็นรูปธรรม

2023-05-17T10:23:11+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ต่อยอดแนวคิดด้านกลยุทธ์จาก Harvard Business School มุ่งสู่การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์อย่างเป็นรูปธรรม วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นหลักในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-2570) กับสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ณ โรงแรมสีมาธานี โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากทุกหน่วยงานของ 4 จังหวัด รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 190 ท่าน ในการนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการวิเคราะห์ศักยภาพทางการแข่งขันของคลัสเตอร์” และทีมงานจากคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุช คงคา ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ นำผู้เข้าประชุมร่วมทำ Workshop ในการระดมความคิดเพื่อวิเคราะห์จุดเน้นของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ตามแนวคิดของ Professor Michael E Porter จาก Microeconomics of Competitiveness (MOC), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยครั้งนี้ทางทีมคณะบริหารธุรกิจ ได้มีการออกแบบเครื่องมือ แบบฟอร์ม เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการบูรณาการแนวคิดของ MOC สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการประชุมเพื่อชี้แจงแนวคิดในเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการได้ทบทวนให้กับผู้ร่วมประชุมในก่อนการบรรยายครั้งนี้ ผู้ร่วมประชุมมีความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐาน เช่น ความสำคัญของการแข่งขัน หลักการ Five Forces Model และการจัดการคลัสเตอร์สู่การพัฒนาพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี และมีข้อซักถามในประเด็นที่สงสัยพร้อมเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ [...]

คณะบริหารธุรกิจ ต่อยอดแนวคิดด้านกลยุทธ์จาก Harvard Business School มุ่งสู่การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์อย่างเป็นรูปธรรม2023-05-17T10:23:11+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2566

2023-05-15T17:02:43+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบหมายให้ อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นตัวแทนประธานในที่ประชุม โดยได้รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/25662023-05-15T17:02:43+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมร่วมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบด้านบริหารธุรกิจ แบบสะสมเครดิต

2023-05-09T15:07:01+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมร่วมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบด้านบริหารธุรกิจ แบบสะสมเครดิต วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร. อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ และหัวหน้าสาขาทุกสาขา คณะบริหารธุรกิจ ประชุมร่วมกับนายพิษณุ คุณชื่น ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ณ ห้องประชุมแคนา 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดห้องเรียนต้นแบบด้านบริหารธุรกิจ สะสมเครดิต ที่มีการเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และที่คณะบริหารธุรกิจ มาแล้ว 3 ปี มีนักเรียนกว่า 90 คน ที่ให้ความสนใจเรียนในห้องเรียนต้นแบบนี้ โดยผลการดำเนินงานมีนักเรียนที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้เพิ่มขึ้นในทุกปี และมีแผนจะเปิดรับนักเรียนเพิ่มเป็น 2 ห้อง รวมถึงนักเรียนที่จะสำเร็จหลักสูตรนี้จะมีสิทธิ์เข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจในรูปแบบของโควตาพิเศษ และโอนหน่วยกิตที่ได้เรียนสะสมมาแล้วทำให้จบการศึกษาเร็วขึ้น พร้อมนี้ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการจัดแผนการเรียนแบบ Pre-degree นี้ทำให้นักเรียนได้ค้นพบความต้องการของตนเองในการเรียนต่อ และประกอบอาชีพที่ตนเองอยากเป็นเร็วขึ้นรวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีพัฒนาการในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการเรียนการสอนของทางคณะ และระบบสนับสนุนการเรียนรู้บริหารธุรกิจ MOOC และด้านผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ได้กล่าวว่าแผนการเรียนดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพทำให้นักเรียนเกิดการบอกต่อจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงได้รับโอกาสในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยด้วยยิ่งทำให้หลักสูตรนี้เป็นที่ต้องการของผู้เรียนมาก อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : ข่าว อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : เรียบเรียง/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมร่วมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบด้านบริหารธุรกิจ แบบสะสมเครดิต2023-05-09T15:07:01+07:00

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2566

2023-05-08T16:54:29+07:00

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องแคนา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยการรายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมกับเสนอหัวข้อการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพิจารณา ในปี 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระบิล พ้นภัย ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในที่ประชุม อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว/ภาพ

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/25662023-05-08T16:54:29+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี

2023-05-05T11:33:33+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน 2566” ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาประจำคณะ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาทุกวิทยาเขตเข้าร่วมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 65 คน ซึ่งโครงการสัมมนานี้เป็นเวทีในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างบุคลากรด้านการพัฒนานักศึกษาจากแต่ละคณะ ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนานักศึกษาด้วยการศึกษาเรียนรู้หารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และบรรยายพิเศษด้านการพัฒนานักศึกษาในยุคปัจจุบัน หัวข้อเทคนิคการให้คำปรึกษาจิตวิทยาวัยรุ่น โดย กรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ 7 ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับนักศึกษา ได้รับความรู้ วิธีการ การส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต และการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งติดตามต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในโครงการ “คู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ” ต่อไป กุลเชษฐ ชุ่มเย็น : ข่าว/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี2023-05-05T11:33:33+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ดันแนวคิด MOC ของ Harvard Business School สู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

2023-05-05T11:17:29+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ดันแนวคิด MOC ของ Harvard Business School สู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้คณบดีฯ ได้เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษหัว ข้อ “การสร้างกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน” และ “การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยคลัสเตอร์” พร้อม “ชี้แจงเอกสารเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลศักยภาพของคลัสเตอร์และความต้องการของประชาชน มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้คือข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 จังหวัด เพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1 โดยมี นางกรคณา ลืออดุลย์ ผอ.กลุ่มงานบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Video Conference/Webex ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้มีการนำแนวคิดของ Professor Michael E Porter จาก Microeconomics of Competitiveness (MOC), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา มาใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ให้กับคณะทำงานและสร้างเป็นเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับนำมาใช้ในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ต่อไป นอกจากจากนี้การประชุมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญของคณะในการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข็มแข็งของจังหวัด และภูมิภาคสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ และการเป็นเครือข่ายด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน ของ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : ข่าว/ภาพ [...]

คณะบริหารธุรกิจ ดันแนวคิด MOC ของ Harvard Business School สู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์2023-05-05T11:17:29+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เชิญเมคอัพอาร์ตติสระดับประเทศ บรรยายการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ

2023-04-28T14:32:02+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เชิญเมคอัพอาร์ตติสระดับประเทศ บรรยายการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ วันที่ 27 เมษายน 2566 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณจีรศักดิ์ หอมขุนทด นักแต่งหน้ามืออาชีพ เจ้าของตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดแต่งหน้าเจ้าสาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี LIFEFORD PARIS Presents The Bride Make up Contest 2023 ในสไตล์มินิมอล ธีม Romantic in the garden มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการแต่งหน้าในโอกาสต่าง ๆ พร้อมทั้งสาธิตการแต่งหน้าให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาการตลาด การจัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาการเงิน โดยให้นักศึกษาชายและหญิงได้มีส่วนร่วมการเป็นแบบในการแต่งหน้า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยมีอาจารย์รฐกฤษ ธนพิทชัย และอาจารย์วิทยา มนตรี เป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รฐกฤษ ธนพิทชัย/อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : ข่าว ภัคพล รถเพ็ชร : ภาพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : เรียบเรียง

คณะบริหารธุรกิจ เชิญเมคอัพอาร์ตติสระดับประเทศ บรรยายการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ2023-04-28T14:32:02+07:00

หลักสูตร

ข้อมูลการติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Phone: 044233000 ต่อ 3075

Fax: 044233076

Web: www.ba.rmuti.ac.th

Recent Posts

Go to Top

สถิติการเข้าชม

วันนี้
295
เมื่อวาน
435
เดือนนี้
2,137
เดือนที่แล้ว
10,827
ปีนี้
52,929
ปีที่แล้ว
53,581