คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการความรู้ KM ผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการความรู้ KM ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting หัวข้อการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยอาจารย์ ดร.พรพิมล อิฐรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี เอกพล อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรม มีคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย 20 คน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ได้รับทราบข้อมูล รวมทั้งแนวคิด การวางแผนการศึกษา และประสบการณ์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

สายชล จันทร์กรูด: ข้อมูล/ภาพประกอบ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข้อมูล

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts