คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19) โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา เป็นประธานในที่ประชุม และได้แจ้งในที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจ จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและแต่ละสาขาวิชาในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมา

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts