มทร.อีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมกัน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตณ กรุงฮานอย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือร่วมกัน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยส่วนราชการของจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับนายนิกรเดช พรางกูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดนครราชสีมาและร่วมหารือแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือร่วมกัน โดยมี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน สินค้าบริการ โครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้น แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว การศึกษาสู่ยกระดับการเกษตรที่เป็นระบบเพิ่มมูลค่าและการตลาดที่ครบวงจรบนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นต้น

อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : ข่าว/ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts