การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องแคนา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยการรายงานสรุปการจัดอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง พ.ศ. 2563 – 2565 ผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมกับพิจารณาแผนการจัดอบรมสัมมนา ในปี 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระบิล พ้นภัย ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในที่ประชุม

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว/ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts