คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดีคนใหม่

วันที่ 30 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร บุคลากร สมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีโดยมอบช่อดอกไม้ให้กับ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะบริหารธุรกิจ” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts