โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

ข่าวกิจกรรม

Home/ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านบริหารธุรกิจ ประจำปี 2565 (BA Open House 65)

2022-12-08T18:02:21+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านบริหารธุรกิจ ประจำปี 2565 (BA Open House 65) วันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านบริหารธุรกิจ ประจำปี 2565 (BA Open House 65) ณ อาคารโรงอาหารเก่า ตรงข้ามหน้าเสาธง ซึ่งภายในงานมีการออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาต่าง ๆ ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี การลงทะเบียนสมัครเรียนรอบโควตาสำหรับงาน Open House โดยเฉพาะ การออกบูธร้านค้าของนักศึกษาแต่ละสาขา กิจกรรมการแสดงของนักศึกษาจากชมรมเชียร์ และยังมีการแข่งขันประกวดเต้น Cover Dance การแข่งขันเกม ROV การร่วมเล่นเกมตอบปัญหาเพื่อรับของที่ระลึกในงาน เป็นต้น สำหรับกิจกรรม Open House จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565 ซึ่งในวันแรกมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเรียนรอบโควตาคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2,087 ราย ดูรูปกิจกรรมวันแรก ทั้งหมด >> http://bit.ly/3uFf22N

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านบริหารธุรกิจ ประจำปี 2565 (BA Open House 65)2022-12-08T18:02:21+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

2022-12-07T18:36:11+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมีอาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายความเคารพ และร่วมกันร้องเพลงชาติ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ2022-12-07T18:36:11+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2022-12-01T21:05:35+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร นำโดย อาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิษา ธงจันทร์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ รองคณบดีด้านงานบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เข้าศึกษาดูงาน ณ ส่วนงานของบุคลากรสายสนับสนุน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของบุคลากรภายในสำนักงานคณบดี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่มีศักยภาพมากขึ้น และสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2022-12-01T21:05:35+07:00

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างความรอบรู้สุขภาพ สตรีไทยรุ่นใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านม สู่การปฏิบัติแก่แกนนำนักศึกษาในสถานศึกษา

2022-11-16T18:00:02+07:00

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างความรอบรู้สุขภาพ สตรีไทยรุ่นใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านม สู่การปฏิบัติแก่แกนนำนักศึกษาในสถานศึกษา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างความรอบรู้สุขภาพ สตรีไทยรุ่นใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านม สู่การปฏิบัติแก่แกนนำนักศึกษาในสถานศึกษา ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม และโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีนักศึกษาหญิงคณะบริหารธุรกิจ ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ในการดำเนินกิจกรรม ได้มีการแนะนำให้ผู้เข้าอบรม ลงทะเบียนและสมัคร App BSE มีการชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพสตรีไทยรุ่นใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านม โดย นางสาวนาตยานี เชียงหนู หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง สร้างความรอบรู้สุขภาพ เรื่อง โรคมะเร็งเต้านมและวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดย แพทย์หญิงวรรณิดาพร นิลไร่นา นายแพทย์ชำนาญการ ต่อด้วยการบรรยายและทดลองการเข้าใช้งาน Application การตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self Examination : BSE) โดย นางสาวกนิษฐากาญจน์ สุขเหลือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และได้มีการฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งกลุ่ม ฝึกการคลำเต้านมด้วยตนเอง โดย ทีมวิทยากรศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และยังมีการแนะนำรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วย Application ก้าวท้าใจ และการส่งเสริมป้องกันภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ (สาวไทยแก้มแดง) นอกจากนั้นยังมีให้บริการเครื่องตรวจมวลกล้ามเนื้อเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายในส่วนต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่เข้าอบรมสามารถตรวจได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้เข้าอบรมให้ความสนใจในการตรวจมวลกล้ามเนื้อร่างกายเป็นจำนวนมาก [...]

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างความรอบรู้สุขภาพ สตรีไทยรุ่นใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านม สู่การปฏิบัติแก่แกนนำนักศึกษาในสถานศึกษา2022-11-16T18:00:02+07:00

สาขาการเงิน จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0

2022-11-16T16:53:30+07:00

สาขาการเงิน จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0 ณ ห้อง 01413 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากร คุณพัชรา จินตนะกุล นักวางแผนการเงิน, CFP® ผู้ก่อตั้งสถาบัน Kids Finance Thailand สถาบันสอนการเงินเด็กแห่งแรกในประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการเงิน สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีความสนใจความรู้ด้านการเงินและการลงทุน และนำความรู้ในรายวิชาในแขนงต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับการเงินและการลงทุน เพื่อเตรียมพร้อมเพื่อนำไปใช้ในวิเคราะห์การเงินการลงทุนในชีวิตจริงเมื่อจบการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้มีนักศึกษาสาขาการเงินเข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน

สาขาการเงิน จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.02022-11-16T16:53:30+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/2565

2022-11-02T10:09:24+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 (สำนักงานอธิการบดี) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/25652022-11-02T10:09:24+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 การศึกษา 2565

2022-10-31T11:31:58+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 การศึกษา 2565 วันที่ 31 ตุลาคม 2656 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ดร.พรทิพย์ รอดพ้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายโดยวิทยากรจากบริษัทต่าง ๆ ประกอบด้วย คุณธนันยภรณ์ วงษ์รัชชานนท์ บริษัท ต้นไม้ใหญ่ จำกัด บรรยายหัวข้อเรื่อง การออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านงานบัญชี คุณศุภมิตร จันทร์โทวงศ์ บริษัท มีตติ้ง ครีเอทีฟ จำกัด บรรยายหัวข้อเรื่อง การออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจด้านงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ดร.ชยพล ผู้พัฒน์ ผู้อำนวยการบริษัท YPS Logistics จำกัด บรรยายหัวข้อเรื่อง การออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจด้านงานโลจิสติกส์ และคุณปัญญาพล อมรวงศ์ บรรยายหัวข้อเรื่อง การออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจด้านงานการตลาด เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาในการเตรียมตัวก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริง และในช่วงท้ายเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นกระบวนการสหกิจศึกษา การประเมินผล แบบฟอร์ม และรูปแบบรายงาน โดย ผศ.ดร.พรทิพย์ รอดพ้น สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมในการออกฝึกสหกิจศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา สถานประกอบการ และ มหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการออกฝึกสหกิจศึกษาเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคเอกชน ทั้งนี้มีนักศึกษาสาขาการบัญชี สาขาการจัดการ สาขาการตลาด และสาขาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการจำนวน 350 คน [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 การศึกษา 25652022-10-31T11:31:58+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

2022-10-29T14:12:43+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดฝึกซ้อมย่อยให้กับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร อีสาน นครราชสีมา จากนั้นได้ทำการแบ่งการซ้อมย่อยโดยแยกสาขาไปตามจุดต่าง ๆ ทั้งนี้ในการฝึกซ้อมย่อยทางมหาวิทยาลัยได้มีมาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยกำหนดให้บัณฑิตทุกคน ต้องตรวจ ATK จากโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และนำใบรับรองผลการตรวจมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าร่วมการฝึกซ้อม พร้อมกำชับให้ผู้เข้าร่วมพิธีต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดช่วงเวลาระหว่างการซ้อม ซึ่งบรรยากาศการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คลิกดูรูปทั้งหมด >> อัลบั้มภาพกิจกรรมซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 25632022-10-29T14:12:43+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

2022-10-21T13:44:33+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 21 ตุลาคม 2565 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนาม เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การนำประสบการณ์จากการออกฝึกสหกิจศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยวิทยากร คุณพัชญ์สิตา คอบปูล่า ตำแหน่ง Talent Acquisition Manager บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกระดับสาขาของสาขาการเงินและสาขาการจัดการ หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงก่อนสำเร็จการศึกษา และการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้นำเอาความรู้ที่ได้เรียนในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง [...]

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25652022-10-21T13:44:33+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

2022-10-19T16:23:29+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ วันที่ 19 ตุลาคม 2565 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำหรับการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณมารุต ชุ่มขุนทด ผู้บริหารบริษัท คลาส คอฟฟี่ จำกัด ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุค Digital Transformation” และยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในยุค New Normal” ร่วมกับคุณพันธิภา วงศ์ดี ผู้บริหารบริษัท บ้านย่า เรสเตอรอง จำกัด และคุณเสาวลักษณ์ ขำนาญนาค เจ้าของแฟรนไชส์ 7-11 ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และมากด้วยความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยมีอาจารย์ปุริม หนุนนัด เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงดังกล่าว วัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีในการใช้ดำเนินธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์สาขาการจัดการเข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน [...]

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่2022-10-19T16:23:29+07:00
Go to Top

สถิติการเข้าชม

วันนี้
317
เมื่อวาน
462
เดือนนี้
3,045
เดือนที่แล้ว
12,561
ปีนี้
45,313
ปีที่แล้ว
0