โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

ข่าวกิจกรรม

Home/ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม Inspiration Talk สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อโอกาสที่ดีสู่การทำงานในอนาคต

2023-09-27T18:18:08+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม Inspiration Talk สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อโอกาสที่ดีสู่การทำงานในอนาคต วันที่ 27 กันยายน 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม Inspiration Talk ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานในกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมต้อนรับวิทยากร ซึ่งท่านเป็นอินฟูลเอนเซอร์และวิทยากรด้านภาษาอังกฤษชื่อดังจากบริษัท EdusoftX จำกัด อาจารย์คชา ปรีประดิษฐ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในการสร้างแรงบันดาลใจการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน สำหรับกิจกรรมดังกล่าว แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ต้องการให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในด้านของการสื่อสาร ทั้งทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน และนำความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยายในครั้งนี้ ไปพัฒนา ฝึกฝน เพิ่มทักษะให้กับตนเอง ในการนำไปใช้ในการเรียน และเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานที่ดีของตนเองได้ในอนาคตต่อไป ชลธร นาคดิลก: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม : 66.09.27 - Inspiration Talk

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม Inspiration Talk สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อโอกาสที่ดีสู่การทำงานในอนาคต2023-09-27T18:18:08+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อมอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก แบ่งปันความสุขสู่น้อง ๆ

2023-09-27T09:55:15+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อมอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก แบ่งปันความสุขสู่น้อง ๆ วันที่ 27 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ อาคารโรงอาหารเก่า โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย โดยมีอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทางสงฆ์ ซึ่งทางคณะฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดสูงจอหอ มาประกอบพิธีทางสงฆ์และรับบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ อีกทั้งยังได้นำสิ่งของที่ได้รับบางส่วนไปบริจาคให้กับโรงเรียนขนาดเล็กบริเวณใกล้เคียง เป็นการมอบรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ และคุณครูต่อไป อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อมอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก แบ่งปันความสุขสู่น้อง ๆ2023-09-27T09:55:15+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

2023-09-25T16:19:30+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และคณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมแคนา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี แสงทอง ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์หญิงลิ่มทอง พรหมดี กรรมการ และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย กรรมการและเลขานุการ สำหรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลของคณะบริหารธุรกิจ ที่สะท้อนเอกลักษณ์ ผลการดำเนินงานในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการงานวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งระบบการบริหารและระบบการประกันคุณภาพ ไปพัฒนาผลการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองอย่างต่อเนื่อง นฤชล พันธุรัตน์: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx2023-09-25T16:19:30+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำสินค้าชุมชน ร่วมออกบูธมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก ในงาน OTOP MIDYEAR 2023 “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย”

2023-09-24T10:26:44+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำสินค้าชุมชน ร่วมออกบูธมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก ในงาน OTOP MIDYEAR 2023 “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย” วันที่ 23 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในการนำสินค้าชุมชนของภาคอีสาน ร่วมออกบูธมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก ในงาน OTOP MIDYEAR 2023 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ในธีม “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย” และได้มีการ Live ขายสินค้าผ่าน Facebook นำโดยอาจารย์ปุริม หนุนนัด อาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ อาจารย์แพนศรี บาตรโพธิ์ และอาจารย์นวินดา ซื่อตรง ภายในงานยังมีกิจกรรมที่หลากหลาย และมีการแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ อาทิเช่น โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โซน OTOP Trader จังหวัด และ OTOP Trader ประเทศไทย โซนแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 3-5 ดาว ที่ผ่านการคัดสรรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 โซน OTOP ชวนชิม มากกว่า 160 ร้านค้าทั่วประเทศ โซนศิลปิน OTOP โซน Health & SPA เป็นต้น ซึ่งงานนี้จัดโดยกรมพัฒนาชุมชน โดยจัดงานระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2566 จินตนา เข็มประสิทธิ์: ข้อมูล/ภาพประกอบข่าว อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว [...]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำสินค้าชุมชน ร่วมออกบูธมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก ในงาน OTOP MIDYEAR 2023 “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย”2023-09-24T10:26:44+07:00

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ลงแข่งขันการออกแบบ Korat Monogram มุ่งปลุกกระแสสร้างผลิตภัณฑ์และธุรกิจจากงานศิลปะของตัวเอง

2023-09-24T10:19:30+07:00

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ลงแข่งขันการออกแบบ Korat Monogram มุ่งปลุกกระแสสร้างผลิตภัณฑ์และธุรกิจจากงานศิลปะของตัวเอง วันที่ 21 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และนางสาวบุปผา ศรีอารมณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ ส่งผลงานการออกแบบชื่อระเบียงโคราปุระ เข้าร่วม KORAT MONOGRAM กิจกรรมประกวดลวดลายโมโนแกรม อัตลักษณ์ความเป็นโคราชของคนโคราช นำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้า และบริการอย่างยั่งยืน โดยนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นายชนม์บันลือ วรรณธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และนายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณโคราช เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ขอจังหวัดนครราชสีมา (Korat Monogram) ภายใต้โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม มีผู้ร่วมส่งผลงานกว่า 80 ผลงาน โดยครั้งนี้ผลงานการออกแบบระเบียงโคราปุระ ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 11 ผลงานที่ได้เข้านำเสนอในรอบ Pitching ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า โคราช และได้รับรางวัลชมเชย ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากเดิมที่เป็นคนชอบวาดรูประบายสี และรักการออกแบบ จึงมีแนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์จากงานศิลปะของตัวเองซึ่งจะทำให้ได้สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ สำหรับงานครั้งนี้ได้ชวนน้องบุปผา เจ้าหน้าที่ของทางคณะฯ ร่วมกันออกแบบและส่งเข้าแข่งขัน และเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาของคณะฯ ในการคิดริเริ่มสร้างธุรกิจจากศิลปะในตัวเอง อนิรุธ พิพัฒน์ประภา: ภาพประกอบข่าว อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว [...]

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ลงแข่งขันการออกแบบ Korat Monogram มุ่งปลุกกระแสสร้างผลิตภัณฑ์และธุรกิจจากงานศิลปะของตัวเอง2023-09-24T10:19:30+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ปรับการสอนด้านกลยุทธ์รูปแบบใหม่สานต่อเครือข่าย MOC Hardward Business School เชิญผู้นำด้านยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

2023-09-21T08:08:14+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ปรับการสอนด้านกลยุทธ์รูปแบบใหม่สานต่อเครือข่าย MOC Hardward Business School เชิญผู้นำด้านยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา วันที่ 20 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง “The Competitiveness of Location” ณ ห้องตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “การสร้าง Cluster เพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน และแนวทางการปลูกฝั่ง Shared Value ให้คนรุ่นใหม่” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และการบรรยาย “ทิศทางยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และ คนรุ่นใหม่ ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด” วิทยากรโดย คุณกรคณา ลืออุลย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งนี้ มีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ และผู้บริหาร เข้าร่วมฟังบรรยายทั้งในห้องประชุมและการฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting กว่า 400 คน อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นเครือข่าย Microeconomics of Competitiveness (MOC), Institute for Strategy & Competitiveness, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางคณะได้มีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนวิชากลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยวิธีการสอนแบบ Team Teaching รวมถึงใช้หนังสือ และ Case Study จาก [...]

คณะบริหารธุรกิจ ปรับการสอนด้านกลยุทธ์รูปแบบใหม่สานต่อเครือข่าย MOC Hardward Business School เชิญผู้นำด้านยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา2023-09-21T08:08:14+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ SAP Business One ต่อยอดความรู้ พัฒนาสู่การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

2023-09-16T07:43:32+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ SAP Business One ต่อยอดความรู้ พัฒนาสู่การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ วันที่ 13 – 15 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ ZAP Business One ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01301 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยทีมวิทยากร คุณไชยา นามศักดิ์  (Technical Consultant Manager) คุณหทัยกาญจน์ แฝงศรีคำ (Senior Consultant) และ Miss Doua YANGYUAVANG (Business Analyst) จากบริษัท ศาลาแดง จำกัด มาบรรยายให้ความรู้การใช้งานซอฟต์แวร์ ZAP Business One ทั้งในแบบของ Technician สำหรับเจ้าหน้าที่เทคนิค และ User สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป เพื่อเป็นการแนะนำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่โปรแกรม การเลือกใช้งานฐานข้อมูล การใช้งานโมดูลต่าง ๆ การจัดการข้อมูลเบื้องต้น รวมถึงการสำรองฐานข้อมูล (Database Backup) และการนำฐานข้อมูลกลับมาใช้งาน (Restore Database) ซึ่งเป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่เทคนิคจะต้องดูแลในการเตรียมระบบฐานข้อมูล สำหรับการเรียนการสอนของภาคเรียนนั้น ๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับคณาจารย์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ SAP Business One ต่อยอดความรู้ พัฒนาสู่การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ2023-09-16T07:43:32+07:00

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปันน้ำใจ มอบสิ่งของ สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง จ.นครราชสีมา

2023-09-14T13:15:40+07:00

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปันน้ำใจ มอบสิ่งของ สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง จ.นครราชสีมา วันที่ 13 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อมอบสิ่งของที่ได้จากการตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ อาทิ อุปกรณ์การเรียน ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม นม น้ำดื่ม เป็นต้น ในโอกาสนี้ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ โดยให้การแนะนำกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองระเวียง การเปลี่ยนขยะเป็นเงิน อันตรายจากการไม่คัดแยกขยะ และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ สร้างความสนุกสนาน พร้อมมอบสาระความรู้ ให้กับนักเรียนและคุณครูโรงเรียนบ้านหนองระเวียงได้เป็นอย่างดี กุลเชษฐ ชุมเย็น: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปันน้ำใจ มอบสิ่งของ สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง จ.นครราชสีมา2023-09-14T13:15:40+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเชิงลึกด้านการตลาดออนไลน์ และการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

2023-09-14T12:54:38+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเชิงลึกด้านการตลาดออนไลน์ และการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง อาจารย์ปุริม หนุนนัด ละอาจารย์ภูมิพัฒน์ นวจินดากาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด ไปเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาเชิงลึกด้านการตลาดออนไลน์ และการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน ให้กับผู้ประกอบการสวนเกษตรและการท่องเที่ยวในอำเภอวังน้ำเขียว ณ เดอบัววัลเลย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นกิจกรรมการเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญจาก GURU/ผู้เชี่ยวชาญ/ปราชญ์ ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) ปีงบประมาณ 2566 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริม SME ผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ในภูมิภาพ รวมถึงมาตรการการช่วยเหลือ อุดหนุน ผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ของ สสว. โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ SME เป็นกลุ่มเป้าหมายในเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ฐปนีย์ ทรงบรรพต: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเชิงลึกด้านการตลาดออนไลน์ และการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา2023-09-14T12:54:38+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ EdPEx สู่การปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

2023-09-10T13:29:44+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ EdPEx สู่การปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ วันที่ 9 – 10 กันยายน 2566 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรม “EdPEx สู่การปฏิบัติ” ดันองค์กรบรรลุเป้าหมาย ณ ห้อง 401 อาคาร 37 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน สำหรับการอบรมในครั้งนี้ทางคณะฯ ได้เชิญอาจารย์ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับจุดเน้นและประเด็นในการประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ตระหนักถึงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และสามารถนำเกณฑ์มาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ มีคณาจารย์และบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ เข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน นฤชล พันธุรัตน์: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม -> 66.09.09-10 - อบรม EdPEx สู่การปฏิบัติ

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ EdPEx สู่การปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ2023-09-10T13:29:44+07:00
Go to Top

สถิติการเข้าชม

วันนี้
354
เมื่อวาน
385
เดือนนี้
1,165
เดือนที่แล้ว
12,431
ปีนี้
99,666
ปีที่แล้ว
53,581