คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับนักศึกษากัมพูชา ทุนพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พบนักศึกษากัมพูชา ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ราย ได้แก่ Miss Heng Nisay, Miss Ra Naro นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรมธุรกิจดิจิทัล และ Miss Kimlang Chroeng นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการบัญชี โดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 และได้แนะนำแนวทางการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยมีนายธีรศักดิ์ แยกโคกสูง นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับฟังพร้อมให้การดูแลแนะนำเรื่องกิจกรรมนักศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ชนานาถ ผดุงศิลป์: ข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

หมวดหมู่

Recent Posts