Welcome to Business Administration Faculty มทร.อีสาน เรียนที่นี่มีแต่ความสุข

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ มอบดอกไม้ให้อาจารย์ผู้สอน และกล่าวต้อนรับนักศึกษาสู่การเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา กลับเข้ามาทำการจัดการสอนและเรียนที่อาคารคณะบริหารธุรกิจ อย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2567 นี้ รวมถึงส่งกำลังใจให้อาจารย์ และนักศึกษา ให้มีความสุขและสนุกสนานที่คณะบริหารธุรกิจ ให้สมกับคำกล่าวที่ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรียนที่นี่มีแต่ความสุข

อนิรุธ พิพัฒน์ประภา: ข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียง/พิสูจน์อักษร
บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts