นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (CWIE) ครั้งที่ 9

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (CWIE) ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน และสามารถคว้ารางวัลมาได้ 4 รางวัลได้แก่

 1. รางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ภาคโปสเตอร์
  ชื่อผลงาน การพัฒนาแอปพลิเคชัน Coin Cuisine
  ผู้ส่งผลงาน นางสาวเกตนิกา ปานเพ็ชร นายกมลณัฐ เพิ่มวงศ์ และนางสาวทิพย์วรรณ โหมกพิมาย นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ
 1. รางวัลนำเสนอผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ภาคโปสเตอร์
  ชื่อผลงาน การพัฒนาแอปพลิเคชัน Coin Cuisine
  ผู้ส่งผลงาน นางสาวเกตนิกา ปานเพ็ชร นายกมลณัฐ เพิ่มวงศ์ และนางสาวทิพย์วรรณ โหมกพิมาย นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ ภาคโปสเตอร์
  ชื่อผลงาน การตลาดดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม YouTube เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของโครงการทาวน์โฮมสุระ 2 บายพาส
  ผู้ส่งผลงาน นางสาวพิชชากร โรงกลาง นักศึกษาสาขาการตลาด-การตลาดดิจิทัล
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ ภาคบรรยาย
  ชื่อผลงาน การสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและยอดขายของบริษัทในเครือ เอเชี่ยนวัสดุ จำกัด
  ผู้ส่งผลงาน นางสาวกมลตา ทองแก้ว นักศึกษาสาขาการตลาด-การตลาดดิจิทัล

สำหรับโครงการการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (CWIE) ครั้งที่ 9 จัดขึ้นโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีแสดงความรู้ความสามารถและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ให้รุ่นน้องที่กำลังจะออกไปปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทั้งนี้ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากทั้ง 4 วิทยาเขต เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts