หน้าหลัก2022-09-23T11:06:17+07:00

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566

สารจากหัวหน้าสาขาการเงิน

สวัสดีนักศึกษาใหม่รับเข้าปี 2565 ทุกท่าน

ในนามของตัวแทนคณาจารย์สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกสาขาเข้าสู่รั้ว มทร.อีสาน ในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราจะมาเพื่อค้นหาความรู้ ประสบการณ์ และศักยภาพของเรา มาพัฒนาตัวเราให้เป็นคนเก่งและคนดี เป็นผู้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ ขอให้นักศึกษาใช้ช่วงเวลาในมหาวิทยาลัยตั้งใจศึกษาพากเพียร เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสุดท้ายจะได้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างเต็มภาคภูมิอันจะนำความภูมิใจไปสู่ครอบครัวต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์หัวหน้าสาขาการเงิน

ข่าวสารต่าง ๆ

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มทักษะนักศึกษาในการเขียนโครงการ

By |May 19th, 2023|Tags: , , , , |

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการนำนวัตกรรมใหม่ไปปรับใช้กับการบริการวิชาการ Innovation and Creativity in Finance

By |February 28th, 2023|Tags: , , , , , |

Go to Top