บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ คว้าเหรียญทองจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” ณ สนามกีฬาศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประเภทกรีฑา โดยสามารถคว้าเหรียญทองในรายการวิ่งผลัด 4×100 เมตร ชาย รุ่นอายุ 35-39 ปี มาครองได้สำเร็จ บุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน สำหรับบุคลากรที่ลงชิงชัยในรายการดังกล่าว ประกอบด้วย นายบัณฑิต อินทะสิงห์ ว่าที่ร้อยตรีเจทนา ชุมพลรักษ์ นายจิรพงษ์ เมฆเวียน และว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์

สำหรับ การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย มทร.อีสาน ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 175 คน ใน 14 ชนิดกีฬา จากจำนวน 63 สถาบัน โดยมีนักกีฬาจากคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3 คน คือ นายอติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ เข้าร่วมแข่งขันกรีฑา อาจารย์ศุภสิทธิ์ สมศรีใส เข้าร่วมแข่งขันเทนนิส และอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ เข้าร่วมแข่งขันเทนนิสและกรีฑา ทั้งนี้ยังคงมีการแข่งขันอีกหลายชนิดกีฬา คณะบริหารธุรกิจ ขอส่งแรงใจให้กับนักกีฬาทุกท่านทำผลงานออกมาได้อย่างดีที่สุดต่อไป

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว/ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts