มทร.อีสาน และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี พลตำรวจตรีทรงพล บริบาลประสิทธิ์ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ (บุคคลภายนอก)

วันที่ 19 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับ พลตำรวจตรีทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ (บุคคลภายนอก) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts