คณะบริหารธุรกิจ พร้อม 4 วิทยาเขต มทร.อีสาน จัดนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางคลัสเตอร์ไหมอีสาน สู่สากล” ต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยทีมงานจาก 4 วิทยาเขต มทร.อีสาน ซึ่งประกอบด้วย นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางคลัสเตอร์ไหมอีสาน สู่สากล” ในการต้อนรับท่านเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ในโอกาสมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยนิทรรศการดังกล่าวได้นำเสนอถึงบทบาทของ มทร.อีสาน ต่อการพัฒนาผ้าไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ การเชื่อมโยงกับประเทศฝรั่งเศส และอัตลักษณ์ของผ้าไหม 4 จังหวัดในพื้นที่ของ มทร.อีสาน ในการนี้ได้มอบเสื้อที่ทำจากผ้าไหมปักธงชัยจากแบรนด์ฅญาบาติก ให้กับท่านนายกรัฐมนตรีด้วย

อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดนิทรรศการดังกล่าวนี้มีความสำคัญ คือ การนำเสนอถึงผลงานของทางคณะฯ ที่ได้เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ถึงจุดเน้นกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ สู่การร่วมวางแผนในการพัฒนาร่วมกัน และได้มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายของทางมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมจุดเน้นที่เป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการต่อชุมชนซึ่งจะส่งผลต่อรายได้และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา: ข้อมูล/ภาพประกอบ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/พิสูจน์อักษร

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts