คณะบริหารธุรกิจ จับมือโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“รู้ทันภาวะซึมเศร้า” ให้กับครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันภาวะซึมเศร้า” ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะบริหารธุรกิจ ได้เชิญคุณสันทัด ผลจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คุณวรวรรณ หนึ่งด่านจาก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 และคุณนุชนาฏ ชุดตะคุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 มาบรรยายความรู้ให้กับครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ในประเด็นหัวข้อ “สุขภาพจิตเด็กวัยเรียน วัยรุ่น” และ “การปรับพฤติกรรมเด็ก” และได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกระบวนการกลุ่มฝึกปฏิบัติ “ฟังด้วยหัวใจ” และ “สื่อสารเชิงบวก” โดยวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์แนะแนวและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า การให้คำปรึกษานักเรียน เบื้องต้นการเฝ้าระวังพฤติกรรมและการคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียน อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตได้

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว/ภาพ

ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมทั้งหมด : https://bit.ly/3q2rz1t

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts