LT News - шаблон joomla Оригами

17 July

โครงการ Young & Smart Learning Accountant

Written by 

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ "Young & Smart Learning Accountant" ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับโครงการ "Young & Smart" ในระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถด้านการจัดทำบัญชี การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-filling ซึ่งวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินี้ ได้รับเกียรติจาก คุณนริศรา เกศนคเรศ คุณวริศรา นาเมืองรักษ์ จากบริษัท สำนักงานธุรกิจการบัญชี จำกัด ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ คุณกิตติมา ช้างเขียว นักวิชาการพาณิชย์ คุณอรณิชา เพ็งนาเรนทร์ นักวิชาการพาณิชย์ และคุณยุพาวดี วรรณเลิศ นักวิชาการพาณิชย์ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด เข้าร่วมโครงการ

Read 1124 times Last modified on Tuesday, 17 July 2018 09:21
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th