โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com
Loading...
หน้าหลัก2022-01-21T09:10:31+07:00

คณะบริหารธุรกิจ

มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในการผลิตบุคลากร นักปฏิบัติทางด้านบริหารที่มีความชำนาญ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตสำนึกในการสร้างคุณค่าแก่สังคมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ข่าวอัพเดท

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัอบรมหลักสูตรในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9

By |December 24th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัอบรมหลักสูตรในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ระหว่างวันที่ 23 [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่

By |December 23rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแห่งสังคม (Social Enterprise)

By |December 23rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแห่งสังคม (Social Enterprise) วันที่ 22 ธันวาคม 2564 [...]

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้าพบคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ในโอกาสมอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565

By |December 20th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้าพบคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ในโอกาสมอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 วันที่ 20 ธันวาคม [...]

ทำไมต้องเลือกคณะบริหารธุรกิจ ?

คณะบริหารธุรกิจ มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย พร้อมหลักสูตรใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในสาขาที่มีความทันสมัย ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงานโดยตรง

เรานำเสนอแพ็คเกจการฝึกอบรมที่หลากหลายในสาขาวิชาต่างๆและสามารถเสนอโอกาสในการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีที่สุด หากนั่งอยู่ในห้องกับครูฝึกและมีโอกาสพูดคุยกับผู้เรียนคนอื่น ๆ ฟังดูดีสำหรับคุณเราสามารถเสนอสิ่งนี้ได้ หากคุณต้องการเรียนในเวลาของคุณเองและด้วยความเร็วของคุณเองสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกของเรา

หากคุณต้องการเรียนในเวลาของคุณเองและด้วยความเร็วของคุณเองหนึ่งในแพ็คเกจอีเลิร์นนิงของเราอาจเหมาะกับคุณ มีทางเลือกที่สามซึ่งคุณชอบเสียงของทั้งคู่ แต่อาจไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมดได้นี่คือเมื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานกลายเป็นของตัวเอง

Go to Top