LT News - шаблон joomla Оригами

23 January

โครงการนักศึกษากับสารเสพติดและการใช้สื่อสังคมออนไลน์

Written by 

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ นักศึกษากับสารเสพติดและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ขึ้น ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดาบตำรวจ ดร.มงคล สงวนศักดิ์ และร้อยตำรวจเอกโมยิม ฉอกระโทก เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกวิธี

Read 264 times Last modified on Tuesday, 23 January 2018 10:55
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th