ข่าวสาร2022-09-06T12:50:02+07:00

ข่าวสาร

103, 2023

คณะบริหารธุรกิจ เปิดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)

By |March 1st, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , , |0 Comments

คณะบริหารธุรกิจ เปิดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 [...]

1910, 2022

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

By |October 19th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ [...]

310, 2022

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ ระหว่างสาขาการจัดการและสาขาการเงิน

By |October 3rd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ ระหว่างสาขาการจัดการและสาขาการเงิน วันที่ 27 กันยายน 2565 สาขาการจัดการ ร่วมกับ [...]

2209, 2022

กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้ “การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง”

By |September 22nd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้ “การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง” วันที่ 22 กันยายน 2565 สาขาการจัดการ จัดสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการ [...]

2209, 2022

สาขาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

By |September 22nd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วันที่ 22 กันยายน 2565 [...]

1509, 2022

นักศึกษาสาขาการจัดการ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ

By |September 15th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

นักศึกษาสาขาการจัดการ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ วันที่ 14 กันยายน 2565 นักศึกษาสาขาการจัดการ ร่วมกันจัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ [...]

Go to Top