ข่าวสาร2022-09-06T12:50:02+07:00

ข่าวสาร

2609, 2023

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม Management Day ฝึกทักษะการสื่อสาร เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ สู่การพัฒนาการนำไปปฏิบัติงานในอนาคต

By |September 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม Management Day ฝึกทักษะการสื่อสาร เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ สู่การพัฒนาการนำไปปฏิบัติงานในอนาคต [...]

2609, 2023

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “Start Up มือใหม่ทำอย่างไรให้สำเร็จ” เสริมสร้างความรู้ด้านธุรกิจให้กับนักศึกษา และบุคคลภายนอก

By |September 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “Start Up มือใหม่ทำอย่างไรให้สำเร็จ” เสริมสร้างความรู้ด้านธุรกิจให้กับนักศึกษา และบุคคลภายนอก [...]

1108, 2023

นักศึกษาสาขาการจัดการ ศึกษาดูงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด

By |August 11th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

นักศึกษาสาขาการจัดการ ศึกษาดูงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด [...]

2707, 2023

สาขาการจัดการ จัดอบรมมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อเป็นใบเบิกทางสู่การประกอบอาชีพในอนาคต

By |July 27th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาการจัดการ จัดอบรมมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อเป็นใบเบิกทางสู่การประกอบอาชีพในอนาคต วันที่ 27 [...]

1807, 2023

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

By |July 18th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ [...]

1807, 2023

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าร่วมอบรมและประกวดแข่งขัน Start Up 2023 “The World of Innovative Start-Up 2023” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

By |July 18th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าร่วมอบรมและประกวดแข่งขัน Start Up 2023 "The World of Innovative [...]

1107, 2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

By |July 11th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 7 กรกฎาคม [...]

607, 2023

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา เรียนรู้การทำงานในสถานที่จริง

By |July 6th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา เรียนรู้การทำงานในสถานที่จริง [...]

2806, 2023

อาจารย์เสนีย์ หวายทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับเชิญจากสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกบูธแนะนำเส้นทางสู่อาชีพ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช

By |June 28th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

อาจารย์เสนีย์ หวายทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับเชิญจากสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกบูธแนะนำเส้นทางสู่อาชีพ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช [...]

2806, 2023

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ความพร้อมของการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ในหัวข้อ “ขจัดปัญหาด้วยนวัตกรรม”

By |June 28th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ความพร้อมของการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ในหัวข้อ “ขจัดปัญหาด้วยนวัตกรรม” วันที่ 28 [...]

2706, 2023

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

By |June 27th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วันที่ [...]

2606, 2023

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

By |June 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วันที่ [...]

2106, 2023

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ความพร้อมของการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on)

By |June 21st, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ความพร้อมของการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) วันที่ 21 มิถุนายน 2566 [...]

1406, 2023

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการจัดการ

By |June 14th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการจัดการ วันที่ 14 มิถุนายน 2566 สาขาการจัดการ [...]

103, 2023

คณะบริหารธุรกิจ เปิดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)

By |March 1st, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , , |0 Comments

คณะบริหารธุรกิจ เปิดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 [...]

1910, 2022

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

By |October 19th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ [...]

310, 2022

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ ระหว่างสาขาการจัดการและสาขาการเงิน

By |October 3rd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ ระหว่างสาขาการจัดการและสาขาการเงิน วันที่ 27 กันยายน 2565 สาขาการจัดการ ร่วมกับ [...]

2209, 2022

กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้ “การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง”

By |September 22nd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้ “การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง” วันที่ 22 กันยายน 2565 สาขาการจัดการ จัดสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการ [...]

2209, 2022

สาขาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

By |September 22nd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วันที่ 22 กันยายน 2565 [...]

1509, 2022

นักศึกษาสาขาการจัดการ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ

By |September 15th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

นักศึกษาสาขาการจัดการ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ วันที่ 14 กันยายน 2565 นักศึกษาสาขาการจัดการ ร่วมกันจัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ [...]

Go to Top