ข่าวสาร2022-09-16T15:31:25+07:00

ข่าวสาร

109, 2023

สาขาระบบสารสนเทศ จัดกิจกรรมบำบัดคลายเครียดให้กับผู้สูงอายุ และอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย วัดบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน

By |September 1st, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาระบบสารสนเทศ จัดกิจกรรมบำบัดคลายเครียดให้กับผู้สูงอายุ และอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย วัดบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน วันที่ 29 [...]

2008, 2023

คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการพัฒนาสื่อการสอนแก่ข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

By |August 20th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการพัฒนาสื่อการสอนแก่ข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 [...]

1108, 2023

สาขาระบบสารสนเทศ จัดกิจกรรมบำบัดคลายเครียดให้กับผู้สูงอายุ วัดบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน

By |August 11th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาระบบสารสนเทศ จัดกิจกรรมบำบัดคลายเครียดให้กับผู้สูงอายุ วัดบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน วันที่ 9 สิงหาคม 2566 [...]

2207, 2023

สาขาระบบสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

By |July 22nd, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาระบบสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ [...]

1907, 2023

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานวิชาชีพ

By |July 19th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานวิชาชีพ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ [...]

1807, 2023

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

By |July 18th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ [...]

1406, 2023

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ

By |June 14th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ วันที่ 14 มิถุนายน 2566 สาขาระบบสารสนเทศ [...]

1206, 2023

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

By |June 12th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 10 [...]

104, 2023

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับโล่พิธีมอบใบประกาศนียบัตร การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE ในงาน NAC2023 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

By |April 1st, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , , |0 Comments

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับโล่พิธีมอบใบประกาศนียบัตร การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE ในงาน NAC2023 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี [...]

803, 2023

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษา

By |March 8th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษา วันที่ 4 และ 5  มีนาคม [...]

303, 2023

คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

By |March 3rd, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วันที่ 3 มีนาคม 2566 คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ [...]

103, 2023

คณะบริหารธุรกิจจับมือสถาบันวิจัยและพัฒนา ประเมินผลงานนักศึกษา ต่อยอดขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสร้างผู้ประกอบการด้าน IT

By |March 1st, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , , |0 Comments

คณะบริหารธุรกิจจับมือสถาบันวิจัยและพัฒนา ประเมินผลงานนักศึกษา ต่อยอดขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสร้างผู้ประกอบการด้าน IT อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ [...]

2802, 2023

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

By |February 28th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|Tags: , , , |0 Comments

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ [...]

2702, 2023

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการ “ก้าวต่อไปนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ (IS Next Step and Beyond)”

By |February 27th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |0 Comments

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการ “ก้าวต่อไปนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ (IS Next Step and Beyond)” [...]

2102, 2023

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการออกแบบงานกราฟิกและเว็บไซต์ เพื่อต่อยอดในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

By |February 21st, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการออกแบบงานกราฟิกและเว็บไซต์ เพื่อต่อยอดในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 [...]

2701, 2023

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเสวนาสหกิจศึกษา

By |January 27th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |0 Comments

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเสวนาสหกิจศึกษา วันที่ 27 มกราคม 2566 สาขาระบบสารสนเทศ [...]

912, 2022

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการแข่งขันเกม ROV ภายในงาน Open House 65

By |December 9th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการแข่งขันเกม ROV ภายในงาน Open House 65 [...]

2309, 2022

สาขาระบบสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

By |September 23rd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาระบบสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วันที่ 23 กันยายน 2565 [...]

2006, 2022

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน

By |June 20th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565 [...]

1406, 2022

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ เพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษา

By |June 14th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ เพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษา วันที่ 13 - 14 มิถุนายน [...]

Go to Top