คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

วันที่ 3 มีนาคม 2566 คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้สู่ยุคดิจิทัล ซึ่งจัดโดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ อบรมในหัวข้อ การติดตั้งและเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Arduino หัวข้อการใช้งาน NODE.MCU ESP8266 และหัวข้อ การใช้งานเซ็นเซอร์อุณหภูมิ แจ้งเตือนทางไลน์ ร่วมกับ NODE.MCU ESP8266 โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า และอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ โดยมีนายสมพร โพธิ์กำเนิด รองฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ และคณาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Cr. ภาพกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts