LT News - шаблон joomla Оригами

17 February

มทร.อีสาน ให้การต้อนรับ สสว. ในการหารือมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับ SMEs

Written by 

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับนายมนตรี จงวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริม SME และกรรมการผู้จัดการ บจก.ประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) พร้อมด้วย นายวรพงศ์ ดอกเกี๋ยง รอง ผอ.ฝ่ายศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร และเจ้าหน้าที่ สสว. ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ มาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับ SMEs และโครงการต่างๆ ของ สสว. ในปีงบประมาณ 2564 และเชื่อมโยงการส่งเสริม พัฒนา ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงร่วมปรึกษาหารือถึงความร่วมมือระหว่าง สสว. และ มทร.อีสาน ในการพัฒนาผู้ประกอบการ และการสร้างความยั่งยืนให้กับ SMEs ไทยต่อไป

Read 293 times Last modified on Wednesday, 17 February 2021 10:35
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th