LT News - шаблон joomla Оригами

29 December

โครงการโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ช หลักสูตรที่ 3 โค้ชดิจิทัลชุมชน (Local Digital Coach)

Written by 

การอบรมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ หลักสูตรที่ 3 โค้ชดิจิทัลชุมชน (Local Digital Coach) ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 1104 ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เป็นการบรรยายในหัวข้อ “ทักษะและจรรยาบรรณของโค้ชดิจิทัลชุมชน” หัวข้อ “โค้ชดิจิทัลกับการบริหารจัดการการเรียนรู้เพื่อชุมชนในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น” หัวข้อ “การพัฒนาทักษะอย่างมืออาชีพในการสื่อสารชุมชน” และหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน” โดยอาจารย์ ดร.ธนสาร เสริมสุข และอาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา ซึ่งได้มีการฝึกปฏิบัติการลงพื้นที่ชุมชน โดยการนำกรณีศึกษาธุรกิจเพื่อสังคม ในการพัฒนาชุมชน มาใช้ในการฝึกทักษะการนำเสนอ การสื่อสารในที่ชุมชน

Read 250 times
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th