LT News - шаблон joomla Оригами

21 December

โครงการโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ช หลักสูตรที่ 2 ด้านดิจิทัลระดับวิชาชีพ (VOCATIONAL SKILL) วันที่ 3

Written by 

การอบรมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ หลักสูตรที่ 2 ด้านดิจิทัลระดับวิชาชีพ (Vocational Skill) วันที่ 3 (4 ธันวาคม 2563) เป็นการบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างเนื้อหาขั้นสูงเพื่อประกอบการขาย” โดยอาจารย์ ดร.ธนศาล เสริมสุข และอาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำภาพนิ่ง และอินโฟกราฟฟิก เทคนิคการถ่ายภาพ และประเภทของอุปกรณ์ถ่ายภาพ การจัดทำวีดิโอสั้น และการพูดเพื่อกระตุ้นการขาย หัวข้อ “การบรรจุเพื่อจัดส่งและการติดตามสินค้าและบริการ” โดยอาจารย์ปุริม หนุนนัด และหัวข้อ “การจัดการช่องทางการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” โดยอาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ

Read 238 times
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th