LT News - шаблон joomla Оригами

27 October

คณะบริหารธุรกิจ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลนครนครราชสีมา

Written by 

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ส่งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน 50 ชุด ให้แก่ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อสมทบการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้รับการสนับสนุนข้าวสารจากโรงสีแสงวงศ์ จำนวน 100 กิโลกรัม โดยอาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา เป็นผู้ประสานงานและได้รับการสนับสนุนดังกล่าว คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Read 219 times
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th